Balvín vysvětluje zdržení platby pro ČNTS

radiotv222Za nemravné označil Jiří Balvín penále, které ČNTS vyměřila České televizi za pozdní splátku faktury při koupi digitálního přenosového vozu. Dozorčí komise Rady ČT ale přišla na to, že stejné penále uplatňuje ČT vůči svým partnerům již dva roky.

Technickými problémy přenosového vozu odůvodňuje generální ředitel České televize Jiří Balvín zdržení druhé platby bývalé servisní organizaci TV Nova, České nezávislé televizní společnosti. Za prodlení nyní ČNTS požaduje penále ve výši 2,5 miliónu korun. Balvín již dříve označil výši penále, které představuje 0,3 procenta ceny vozu za každý den prodlení, za nemravné a odporující zákonu. Dozorčí komise Rady ČT však zjistila, že veřejnoprávní televize používá stejné penále vůči svým dodavatelům již od roku 2000.

Balvín: Je to dlouho připravované spiknutí

„O tom jsem nevěděl,“ přiznal Balvín, podle něhož jednatelé ČNTS Jan Vávra a Milan Cimirot se zpožděním platby při osobním jednání souhlasili a slíbili penále neuplatnit. „Před datumem splatnosti druhé faktury jsem s nimi dvakrát jednal a ujistili mě, že penále nebudou vyžadovat,“ tvrdí Balvín, podle něhož byla kauza s pokutou za pozdní platbu připravována dlouhodobě dopředu s cílem poškodit ČT. Vávra takovou teorii odmítnul. Dozorčí komise, kterou Rada ČT na zasedání 15. května pověřila vypracováním analýzy k výběrovému řízení na nákup přenosového vozu, konstatovala, že konkurz proběhl řádně a bez rozporu se zákonem.

„Výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách,“ iformoval šéf komise Miroslav Tajč. „Byly splněny veškeré podmínky tak, jak to zákon v případě veřejné zakázky vyžaduje.“ Podle Tajče ČNTS postupovala v případě stanovení výše penále ve smlouvě reciprocičně k tomu, jaké penále vůči svým dodavatelům uplatňuje ČT. Balvín poté řekl, že se za dobu svého devítiměsíčního působení v ČNTS se nesetkal s tím, že by ČNTS uplatňovala vůči jakémukoli svému dlužníkovi nějaké sankce. „Šlo o miliónové částky, a vždycky jsme byli rádi, když nám je splatili.“

ČT může platit mnohem vyšší penále

Soud, na který se chtěl Balvín obrátit v souvislosti s výší penále, by nemusel námitku ČT uznat. Podle bývalé právničky ČT Věry Valterové je výše penále v pořádku, a nevztahuje se na ně usnesení vlády, které určuje maximální výši sankce pozdní splátky u regulovaných cen na 0,025 procenta za každý den prodlevy. „Soud by mohl celkovou částku snížit, ale v obchodním právu je tak vysoká sankce běžná. Co jiného by měl prodávající dělat, aby dostal své peníze včas?“ řekla Valterová serveru RadioTV. Podle jejích slov by mohla peněžní ztráta ČT ještě stoupnut v případě, že by ČNTS prokázala, že jí pozdní splátkou faktury vznikla škoda.

„Kdyby pan Vávra doložil, že kvůli pozdní platbě ČT nemohl vyplatit mzdy zaměstnancům, nebo poplatky za energii a ČNTS za to musela platit pokutu, musela by ji uhradit ČT,“ vysvětlila Valterová. Bývalá servisní organizace Novy se kvůli nevyplacenému penále obrátila na soud, Balvín však Radě ČT řekl, že se s ní pokusí uzavřít dohodu o mimosoudním vyrovnání. Šéf Dozorčí komise Tajč upozornil, že ačkoli byly všechny dokumenty k nákupu přenosového vozu ze strany ČT v pořádku, nikde neexistuje písemné odůvodnění pozdržení platby druhé faktury ČNTS.

Hlavní vinu nese právník Kačírek

„Za pozdní úhradu faktury nese odpovědnost generální ředitel Jiří Balvín,“ konstatovala Dozorčí komise. Tehdejší finanční ředitel ČT Tomáš Oliva je zase odpovědný za to, že televize nezapočetla penalizační fakturu od ČNTS do svého účetnictví za loňský rok, čímž porušila zákon o účetnictví. Externí právník ČT Pavel Kačírek, který posuzoval průběh výběrového řízení a návrh kupní smlouvy, podle komise selhal. Přejímku vozu za ČT podepisoval bývalý ředitel výroby a techniky Vít Novotný, který se řídil Kačírkovým závěrem o nezávadnosti nakupované techniky. „V žádném dokumentu jsme nenalezli zdůvodnění, proč došlo ke zpoždění platby,“ dodal Tajč.

Podle Balvína ke zdržení došlo na základě zjištěné technické závady na vozu, na kterou ale ČT přišla až poté, co podepsala předávací protokol. V něm je uvedeno, že přenosový vůz je v pořádku. Technici ČT zjistili závadu na odposlechu v listopadu loňského roku, poté se televize dohodla s výrobcem vozu, německou společností ASC Hamburg, na bezplatné opravě. K té došlo v lednu a poté měl proběhnout další zkušební provoz. Balvín radním řekl, že druhou fakturu hodlal uhradit až po této kontrole technického stavu vozu. Své zdůvodnění má Radě dodat ještě písemně.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .