Anketa: V čem tkví úspěch televize Prima?

radiotv222Jde pouze o sezónní výkyv nebo trend, kterým Prima odsune první program České televize na třetí místo v podílu na trhu mezi celoplošnými stanicemi? A jak se Primě podařilo dosáhnout historicky nejlepších výsledků?

Jiří Balvín, generální ředitel České televize: Ve skvěle odvedené práci trojice Kateřina Fričová, Petr Koliha a Petr Erben. Dva z nich už pracují v České televizi.

Zdena Hůlová, členka Rady České televize: Dle mého názoru je zde neopominutelný podíl vedení paní Kateřiny Fričové, která působila ve funkci generální ředitelky Prima TV do listopadu 2000: podařilo se jí totiž to, co velmi neúspěšně slibovali její předchůdci ve funkci, pánové Mejstřík a Petana. TV Prima prakticky restartovala a zvedla z červených čísel, pan Dvořák na ni úspěšně navázal. Určitý vliv pravděpodobně má i určitá vyčerpanost formátů Novy, zlevnění jejího programu a společný prodej (a nákup?) Primy TV s TV Nova, a dále pak i potíže, ve kterých dlouhodobě působí ČT. Ty se dle mě promítly částečně i do jejího programingu, jakkoliv ČT musí ze zákona nabízet na obrazovce i divácky menšinové formáty.

Petr Štěpánek, místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání: Úspěch Primy tkví v tom, že nejde do přímé konfrontace ani s Novou ani s ČT, ale chytře si vždy najde volné místo nebo skulinku na trhu a nabízí alternativu. Určitě to není cesta k tomu, jak se stát market leadrem, ale jistě je to způsob, jak z kdysi prodělečné televize učinit prosperující podnik. A jak je vidět, funguje to.

Zdeněk Duspiva, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání: Z obecného hlediska vnímám současnou situaci ve společnosti také jako posun a příklon k určitému uklidnění a snaze zpomalit a zklidnit hektiku života plného vlivu množství informací a událostí, podporovaného rozvojem komunikačních možností (aktuálně je to např. zřejmé i z atmosféry právě probíhající volební kampaně). Z této celkové situace vychází i potvrzení vhodnosti již stabilizovaného formátu TV PRIMA, v rámci domácí konkurence. Z hlediska programového se formát „vyčistil“ a ujednotil, s přiměřenou dávkou nostalgie (reprízy oblíbených českých filmů/seriálů/starých filmů…). Z části obdobný formátový trend (či spíše určité univerzalizace), spojený s diváckou oblibou, je patrný i v oblasti rádií – vč. např. zastavení masivního rozvoje hitových formátů. Vzestupný trend TV Prima využívá také určité dosavadní roztříštěnosti a nesourodosti programové skladby ČT (akční filmy!?, sport, umění …), zejména v roce 2001. Svojí roli hraje stabilizace vlastnických subjektů TV Prima (dohoda s ČSOB, finanční stabilizace), která umožňuje více se věnovat programu a rozvoji (akvizice).

Jana Adamčíková, tisková mluvčí skupiny GES Group (vlastníka Primy): Za úspěchem Primy samozřejmě stojí především pečlivě vybudovaný kvalitní tým profesionálů. Jsme přesvědčeni, že se osvědčila zvolená strategie posilování image rodinné televize. Velkou zásluhu na úspěchu Primy má nesporně vhodně sestavené programové schéma. Zejména pořady vlastní tvorby zaznamenaly velký posun a dosahují ve sledovanosti velmi dobrých výsledků.

Jana Malíková, tisková mluvčí televize Prima: Úspěch Prima TV tkví především v optimálním vyladění programového schématu. To znamená pečlivý výběr a umístění kvalitních akvizičních pořadů v kombinaci s pořady vlastní tvorby, jejichž stoupající výsledky potvrzují jejich oblíbenost a zvyšující se kvalitu. Dalším výrazným momentem, který se na stoupající tendenci sledovanosti Prima TV podílí, jsou propagační aktivity Prima TV, které upevňují povědomí diváků o televizi. A nelze zapomenout ani na stále kvalitnější self-promotion na televizní obrazovce. Samozřejmě že nás výsledky posledních týdnů a měsíců velmi těší a už nyní pracujeme nejen na tom, abychom svou pozici udrželi, ale i na tom, abychom ji dále posilovali.

Martin Bezouška, bývalý programový ředitel Primy a ČT: Prima měla ještě před příchodem nového vedení dobře postavené programové schéma, jež doznalo pouze kosmetických úprav. Totéž platí v loňském roce i o řadě titulů akvizičních, především primetimových.Posílila vlastní tvorbu (Receptář, Na scénu) , které byly rovněž rozpracovány již v minulosti. Zdařilý nákup představují bezesporu Chalupáři. Pokud jde o PR, stejně jako Nova jde Prima do celoplošné programové inzerce v denících Právo a Super.

Jana Čepelková, marketing manager Arbomedia (zastupuje ČT): TV Prima v tomto období „obrazovky plné sportu“ rostla i v loňském roce, ale byl to jen krátkodobý nárůst. Stanici se letos podařilo zařadit do schématu další dobře sledovaný pořad, díky kterému si polepšila v podílu na sledovanosti. Vzhledem k tomu, že auditorium této stanice tvoří spíše lidé středního věku a starší, je typický divák TV Prima více konzervativní a pasivní. Proto raději volí pravidelnost a jistotu. Schéma je úspěšné, protože nabízí osvědčené a zavedené programy.

Milan Šmíd, pedagog Fakulty sociálních věd UK Praha: Ve schopnosti Primy citlivě reagovat na programování svých konkurentů a v umění nabídnout divákům alternativu. A také v neschopnosti České televize připravit pro sledované večerní časy dostatek nových původních a také kvalitních profilových pořadů.

Marcel Kabát, televizní recenzent Lidových novin: Prima dokáže vytěžit z minima maximum. Vcelku bezpečně rozpoznává úspěšné formáty a ty pak rozvíjí a buduje z nich svou vlastní tvář, kterou dříve dlouho postrádala. Současnou Primu vymezují (jako zástupci pořadů podobného typu) Sauna, Komisař Rex, Formule 1 a Chalupáři. Nikdy nejde o riskantní sázku s možností extrémně vysoké výhry, ale o vklad s jistotou bezpečného růstu.

Lydie Junková: TV Prima získává body pružnější reakcí na politické problémy, hlavně však vydělává na upadající úrovni ČT 1: příkladem budiž zpravodajství, které papouškuje stejné informace, kterými ji Prima předešla, nevzmůže se na komentáře k událostem , ani na zajímavé diskusní pořady, otravuje diváky pořady typu Bez imunity atd. Mnoho diváků se domnívá, že je často hlásnou troubou ODS apod. Obávám se, že se zbavuje kritického ducha a samostatného myšlení.

Zdeněk Fekar, redaktor týdeníku Euro: Upřímně řečeno, aniž bych moc zdlouhavě přemýšlel, myslím, že se Primě podařilo vytvořit takové schéma, které je českému divákovi blíže – je to takový s citem namíchaný koktejl komerčních atrakcí s přihlédnutím k českému regionu. Mně osobně se zdá, že Prima je klidnější, přátelštější, ale řadou formátů i zajímavější televize, než její komerčně úspěšnější větší sestra.

Tomáš Abaffy, ředitel Inej televízie: Ja si myslím, že úspech TV Prima spočíva v tom, že sa orientuje viac na ženského diváka, a tak ako sú úspešné ženské časopisy, ktoré ženy verne a radi kupujú, tak ženy verne a radi pozerajú televíziu na ktorú si zvyknú, ktorá im vysiela telenovely, zaujímavé diskusné relácie (Sauna, Tŕnie, …), každý deň polhodinovú reláciu o varení a večer zábavu a romantické nemecké celovečerné filmy. Prima si našla svojho diváka – ktorým sú podľa mňa prevažne ženy – a vysiela komerčný program, ktorý je kľudnejší a pohodovejší ako trochu tvrdší a brutálnejší program TV Nova. To je môj názor.

Vladimír Linduška, dramaturg TV3: Pokud si řeknete PRO KOHO chcete vysílat, řeknete si CO CHCETE vysílat a správně určíte KDY VYSÍLAT, a vaší snahou je vyplnit volné místo na mediálním trhu, pak už je to jen v neschopnosti váš program správně zabalit a prodat. Zdánlivě jednoduché, hůř se však prosazuje. Prima stanovila jasnou cílovou skupinu, zaměřila na ni nákup programu a skladbu programového schématu. Vsadila také na ověřenou jistotu. Začala tak vyplňovat jakýsi scénář rozdělení mediálního trhu mezi televize typu FAMILY, SENIOR a JUNIOR. Také jejímu úspěchu pomáhá jistá programová chaotičnost ČT, která stále hledá samu sebe a také to, že v ČR vlastně neexistuje mezi televizemi konkurence. Já osobně bych uvítal změnu grafiky selfů – ovoce a zelenina pro mne není to pravé.

Filip Rožánek, publicista: V obnošených šatech po dravější a úspěšnější sestře a v neměnné sestavě „tváří z obrazovky“. Prima se divácky oblíbených moderátorů nezbavuje, navíc jde o sehraný tým lidí. Řada let spolupráce a nabývaných zkušeností se na konečném výsledku podepisuje společně se sázkou na osvědčené programové taháky – české filmy a „rodinné sešlosti“ (Benefice, Nikdo není dokonalý…).

Jaroslav Berka, majitel serveru Česká média: Ve schopnosti těch, jimž sledovanost narůstá a neschopnosti těch, kterým sledovanost klesá. Ve schopnosti naslouchat požadavkům diváků, objevovat a hodnotit tendence trhu. V kreativitě. V instabilitě ČT a přetížení managementu Novy jinými záležitostmi, než řízením televize. Je to prostě prima situace.

Jana Dědečková, vydavatelka internetového deníku Virtually: Prima má velmi dobrou programovou skladbu, vyprofilované pořady s dobrými moderátory a důvěryhodné zpravodajství s usměvavými a profesionálními redaktory. Je to komerční televize, která myslí na diváka a divák se jí odměňuje tím, že ji stále častějí sleduje. U TV Prima je vidět, že je možné diváka kultivovanou formou i bavit, což je něco, co České televize stále jen hledá.

František Lutonský, redaktor Českého rozhlasu 1 – Radiožurnálu: Prima se zřejmě se svým přívlastkem „malá televize“ dokázala velmi dobře poprat a vytěžila z něj maximum. Když se dvě „velké televize“ perou a vzájemně si konkurují podobnými typy pořadů, Prima usiluje o jinou cílovou skupinu a „směje se“. Navíc vsází na ostřílené a osvědčené programové prvky tzv. „rodinné TV“ a drží se svých favoritů a tahounů (Rex, Nikdo není dokonalý, závody F1 nebo motocyklů atd.). Geniální strategický tah, který by se dal nazvat takovou televizní drobečkovou politikou…

Jiří Baumruk, komentátor Eurosportu: Hlavní důvody úspěchu TV Prima nevidím až tak v mimořádné kvalitě lidí, kteří prezentují vysílání stanice, tedy moderátorů, komentátorů či spíkrů, ale ve dvou faktorech:
1) TV Prima dokázala vyprofilovat vysílací schéma, které převážně respektuje záměr „být rodinnou televizí“ a toto schéma je schopna udržet.
2) Jako jediná z televizí se vyhnula větším konfliktům jak navenek tak uvnitř. Na rozdíl od ČT, která za peníze koncesionářů vysílá jako pořad roku seriál o svých vlastních problémech (13. a 14. platy, plastové kelímky, shromáždění odborářů, výzvy a otevřené dopisy zaměstnanců atd.), se TV Prima dokáže prezentovat jako bezproblémová nekonfliktní stanice, a stejně tak prezentuje i „svoje lidi“.

Ondřej Fér, redaktor týdeníku Instinkt: Vyplnila díru na trhu. Prima jednoduše je rodinnou televizí, a bylo jen otázkou času, kdy se její formáty dostanou do povědomí širšího okruhu diváků než jen žehlících žen v domácnosti. Ze zpravodajského hlediska je nutné ocenit, že relace na Primě jsou stručné, zabývají se jen tím skutečně podstatným, nesklouzávají ani k nováckým zvířátkům, ani k veřejnoprávní rozvleklosti. Primu vytváří i omezují licenční podmínky a finanční situace, její kvalita je tedy tak trochu znouzectností, ale proč ne. Je tu ale ještě jedna příčina úspěchu: ČT se zmítá ve vlastních problémech, více než tři roky už přešlapuje na místě, neschopna provést jakoukoliv změnu (i změna k horšímu by snad byla lepší než setrvávající stagnace). Nova vyžírá sama sebe, její zprávy nejsou ani průměrným infotainmentem, a když tyto dva faktory sečteme, zjistíme, že Prima zaplnila ne existující, ale vytvořenou díru na trhu. A vytvořily ji ČT a Nova.

Aleš Borovan, redaktor České informační agentury: V čistě „náhodné“ koordinaci s Novou, v neschopnosti České televize přijít s nějakou promyšlenou koncepcí vysílání, která by diváka zaujala. Primě se také, zdá se, vyhýbají šířeji medializované spory, takže má svůj „zedníčkovský“ klid na práci.

Marcela Fialková, ekonomická redaktorka: I když podobný podíl na trhu svádí srovnávat Primu s ČT1, myslím, že z dlouhodobého hlediska získává Prima spíše na úkor Novy. Není to tedy přelévání diváckého zájmu od veřejnoprávního segmentu ke komerční TV, ale pouze přesun mezi komerčními kanály, což jistě ovlivnilo zkvalitněním Primy, které je zřetelné od doby změny grafiky. Podobně se snad přelévá divácký zájem na veřejnoprávní straně od ČT1 k ČT2, i když je to díky sportovním přenosům, které logicky nesou výkyvy ve sledovanosti, v poslední době těžko porovnatelné. Myslím ale, že kvalitní dokumenty se v posledních měsících objevují u ČT2 v TOP 10 častěji než dříve.

Ondřej Aust, šéfredaktor serveru o reklamě a médiích Vajíčko.cz: Příčinou je dle mého názoru propracované programové schéma. Televizi Prima se podle mého názoru daří do jisté míry stavět popularitu na „svých tvářích“. Nejde však cestou Novy (zahlcení diváka mnoha pořady, kde známé tváře pravidelně rotují a je težké udržet si přehled, kam který protagonista patří) ani České televize (kde pořady jednoho muže či ženy prakticky neexistují), vsadila na několik málo pořadů, které vysílá již delší dobu ve stejném obsazení a se stejnou strukturou. Také její self-promotion – oproti Nově daleko méně násilná a objemná – může stavět v očích diváků „rodinného typu“ tuto televizi výše než ostatní stanice.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .