Anketa: Existuje na trhu prostor pro kanál ČT Sport?

radiotv221Zavedení nového sportovního kanálu by mělo Českou televizi stát něco přes miliardu korun. Jiří Balvín by ho rád spustil již v příštím roce. Zeptali jsme se, zda na takový program na našem trhu ještě existuje místo.Robert Záruba, šéfkomentátor redakce sportu ČT: Přijímáte hypotézu, že sportovní kanál by si na sebe měl vydělat a nezatěžovat (snad kromě nezbytného finančního zázemí na rozjezd) rozpočet – a zároveň mají jeho tvůrci dodržet současný zákon o České televizi? Tady nejde o trh. Problém spočívá v tom, kdo a jak je na takovou možnost připraven.
Jiří Hojgr, majitel a jednatel Galaxie Sport: Prostor je vymezován třemi vzájemně spojenými rovinami, a i já vidím problematiku položené otázky ve třech rovinách. První rovinou je prostor pro šíření signálu. Zde příliš prostoru nevidím, pokud by ČT Sport nenahrazoval program ČT 2, který má ale ve veřejnoprávní televizi zcela odlišné poslání než jednostranně vyhraněný TV kanál. Možnou variantou je digitální televizní vysílání. To ale předpokládám reálné v horizontu 4 až 5-ti let, a širší rozšíření tohoto produktu předpokládám o další 1 až 2 roky později, a zde místo bude.

Druhou rovinou je programová náplň takového kanálu. Pokud bude přinášet český sport nejen z vrcholných světových, evropských a úzkého okruhu českých soutěží, ale i přenosy, záznamy či zpravodajství z nižších soutěží, z regionů, apod. potom je prostoru skutečně dosti.
Má to ale jeden háček, který je společný jak pro zajištění uvedené programové náplně, tak i pro nákup programů z evropských a světových soutěží populárních sportovních odvětví. Tímto háčkem je třetí, ekonomická rovina. Těžko si představuji jak ČT, která skončí loňský rok se ztrátou desítek milionů korun, bude tuto ztrátu každoročně prohlubovat zajištěním plošného sportovního kanálu – zcela ojedinělým jevem v televizním podnikání. Nebo chce ČT vyrábět placený kanál? Jak ho bude inkasovat (viz. problémy s vymahatelností koncesionářských poplatků)? Jak zajistí jeho ekonomické oddělení od veřejnoprávní televize jejímž základem jsou koncesionářské poplatky, a jistě 100% koncesionářů nejsou sportovní fanoušci? V této rovině se prostor pro ČT sport hodně úží a je ho velmi málo.
Jiří Baumruk, komentátor Eurosportu: Záleží na tom, jakou roli bude mít ČT samotná. Pokud se rozhodne přesunout svoje veškeré sportovní vysílání na specializovaný kanál, jehož program doplní další vysílací zdroje a producenti sportovních pořadů, pokud zvýrazní akvizici zahraničních sportovních událostí, a pokud vytvoří nové formáty sportovních pořadů, je to programově možné za účasti silného investora. V takovém případě by to ovšem zároveň znamenalo výrazné omezení nabídky kanálu ČT 2 a také výrazné zdražení „dvojky“ vzhledem k nutnosti nahradit výpadek sportovních pořadů jinými a také výpadek reklamy a tedy finančních zdrojů. Nepochybně tu prostor je, ale je to záležitost nejen náplně samotného sportovního kanálu, ale generální koncepce celého vysílání ČT.
František Malina, mluvčí UPC Česká republika: Myslím si, že poptávka po domácím sportovním kanálu v základní nabídce kabelových televizí a v satelitním digitálním vysílání je značná. Ten, kdo přijde se zajímavou a finančně dostupnou nabídkou, má velkou šanci uspět.
Jan Bittner, ředitel Kabelové televize Kopřivnice: Pokud bude kanál ČT Sport jedním z dalších veřejnoprávních programů a nebude zpoplatněn, vznikne nemalý problém poskytovatelům Eurosportu a Galaxie, ale taktéž kabelovým operátorům. Kabelové sítě jej jako veřejnoprávní program budou muset zařadit do prvé (základní) nabídky a šířit volně. Mnoho uživatelů druhých (rozšířených) nabídek nebude již mít důvod si je předplácet neboť sportovní kanál bude dostupný volně. Následně může vzniknout smyčka: Pokles diváků placených sportovních programů – snížení příjmů z poplatků – menší platba poskytovatelům programů od kabelových operátorů – snížení počtu nebo atraktivity sportovních přenosů – pokles diváků placených sportovních programů – snížení příjmů z poplatků – menší platba poskytovatelům programů od kabelových operátorů – snížení počtu nebo atraktivity sportovních přenosů. Taktéž zdroj financování programu mi není poněkud jasný, když Česká televize je omezena v množství odbavované reklamy zákonem. Že by podstatné zvýšení koncesionářských poplatků pod zástěrkou přidání dalšího programu???
Petr Štěpánek, místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání: Prostor pro sportovní kanál jistě existuje. Čím už si zdaleka nejsem tak jist, je to, zda podobnou aktivitu České televize umožňuje zákon. Obávám se, že stávající znění zákona o České televizi nikoli.
Aleš Borovan, redaktor České informační agentury: Ano i ne. Prostor na trhu je nezbytně spojen s čísly sledovanosti té které stanice. ČT je však placena koncesionáři a na sledovanosti není až tak závislá. Pokud by si však tento kanál měl vydělávat pouze reklamou nebo předplatným, měl by to těžké vzhledem k zahraniční konkurenci, Galaxii Sport nebo již předešlému krachu Sport 1.
Jaroslav Holobradý, společnost Cable Media: Ano za předpokladu, že stávající zákony umožňují ji zřídit takovýto kanál. S ohledem na poskytování veřejné služby ČT musí vyřešit otázku financování této podnikatelské aktivity.
František Lutonský, redaktor ČRo 1 – Radiožurnálu: Odpověď zní ano, ale vše má své „ALE“. Podle mého názoru hodně záleží na formě, obsahu, kvalitě a především zaměření. Nebudu to dlouze rozebírat, má odpověď je ANO – prostor tu skutečně existuje. Hodně by také záleželo na financování takového projektu (navýšení poplatků?, sponzoring?…), právech k přenosům, reklamě atd. Nicméně doufám a předpokládám, že i zájem diváků by tu byl. Navíc je tu prostor k prezentaci třeba alternativních sportů, které jsou v televizi běžně téměř neshlédnutelné a divácky určitě velmi atraktivní. O zápasech zahraničních hokejových a fotbalových soutěží (třeba s českými hráči ani nemluvě). A když, pouze ve zpravodajských sestřizích.
Velkou roli by ale sehrál právě výběr sportů (předpokládám, že u nás jsou nejoblíbenějšími fotbal a hokej + právě divácky atraktivní sporty, v zimě sjezdové lyžování, snowboard atd. – v létě pak třeba atletika, plavání atd.). Samozřejmostí by pak měly být i motoristické sporty – rallye, F1, silniční motocykly atd.
Možná, že by ČT měla provést nějaký průzkum, jaké sporty s jakou prioritou vysílat, jestli nejvíc populární u nás v návaznosti na zahraniční soutěže (osobně se rád podívám na nějaké utkání NHL) nebo zda se zaměřit na spoustu druhů sportů, aby vzniklo co nejpestřejší spektrum (nedoporučoval bych a když, pouze v případě nějakých speciálních třeba hodinových bloků, kde by bylo zhruba 6-10 druhů méně populárních sportů, či soutěží). Osobně odhaduji sledovanost takového kanálu v průměru zhruba mezi 5-10 procenty.
Josef Mašek, nezávislý publicista: Pokud je v poslední době na ČT vysílán sport více než kdykoliv předtím, je to pouhou shodou okolností. První polovina roku 2002 nabídla hned několik mimořádných sportovních událostí (např. ZOH). Navíc na existenci specializovaného kanálu by si museli připlatit diváci v koncesionářských poplatcích. Práva za TV přenosy jsou drahá a již nyní se v rozpočtu ČT nenachází na nákup práv k některým sportovním akcím dostačující počet finančních prostředků.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .