Americký veľvyslanec na Slovensku Ronald Weiser podporuje účasť súkromných elektronických médií vo v

radiotv221Na základe vystúpenia amerického veľvyslanca na Slovensku Ronalda Weisera na pôde Americkej obchodnej komory na podporu účasti súkromných elektronických médií vo volebnej kampani, pozval generálny riaditeľ TV Markíza Vladimír Repčík, predstaviteľ Slovenskej televíznej spoločnosti v Americkej obchodnej komore na Slovensku, amerického veľvyslanca do televíznej relácie „Doma s Markízou“. Americký veľvyslanec v  besede s Jánom Budajom a Andy Hrycom ozrejmil slovenskému divákovi pozitívnu americkú skúsenosť z komerčnej účasti súkromých elektronických médií vo volebnej kampani v USA.
Televízna beseda poukázala na existujúci slovenský diskriminačný zákon o doterajšej neúčasti elektronických médií vo volebnej kampani do NR SR. Na diskriminačný charakter súčasnej slovenskej legislatívy neumožňujúci účasť komerčných elektronických médií vo voľbách nielen do VÚC, ale aj do NR SR, poukázal aj podpredseda výboru NR SR pre média a kultúru Ján Budaj. Prezident Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Andy Hryc podčiarkol neústavnosť súčasných zákonov o vysielaní a retransmisii z hľadiska paradoxného zákazu prirodzenej konkurencie na trhu elektronických médií v rozvíjajúcej sa trhovej ekonomike Slovenska. Ján Budaj a Andy Hryc konštatovali, že aj harmonizácia predmetnej slovenskej legislatívy v súlade s praxou demokratických štátov do zoskupení ktorých ašpirujeme, je jednou z priorít slovenských integračných snáh.
Americký veľvyslanec Ronald Weiser naznačil slovenskému divákovi, že v USA nijaký zákon nezabraňuje komerčnej účasti súkromých elektronických médií vo volebnej kampani do najvyšších ústavných orgánov. Podčiarkol pozitívnu informačnú úlohu súkromých elektronických médií pri zviditeľňovaní osobností kandidátov a programov politických strán. Cieľom účasti súkromých elektronických médií vo voľbách v USA je voličovi informačne umožniť zodpovedne sa rozhodnúť vo voľbách.
V prípade Slovenska ide aj o zachovanie demokratického politického vývoja na Slovensku, z pohľadu čo najvyššej účasti voličov v nadchádzajúcich parlamentných voľbách do NR SR, ako aj o harmonizáciu predmetnej legislatívy so zoskupeniami demokratických štátov, do ktorých deklaratívne vstupujeme. V rozhodujúcej krajine zoskupenia NATO, ako inštitucionálnemu výrazu zachovávania predovšetkým politických civilizačných hodnôt v USA, je účasť súkromých elektronických médií vo voľbách do ústavých orgánov legislatívnou a aj praktickou samozrejmosťou.
V Bratislave, 16.4.2002
Jozef Gogola,
Oddelenie Public Relations
Slovenská televízna spoločnosť
TV Markíza
02/68274129
0904/700222

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .