Rychlý internet zvyšuje sledovanost televizních pořadů

V Americe se masivně rozšiřuje širokopásmové připojení k internetu. To s sebou přináší nové způsoby konzumace televizních pořadů. Broadbandová populace vykazuje velmi příznivé hodnoty takových parametrů jako je dosažené vzdělání, věk a příjem. V kombinaci těchto fenoménů vidí mediální analytik Larry Gerbrandt nevyužité příležitosti pro reklamní průmysl.

Tento týden byla publikována nejnovější studie výzkumných společností Nielsen Analytycs a Scarborough Research, která analyzuje chování uživatelů rychlého internetu, jejich životní styl a hlavně způsob, jakým konzumují média. Studie se jmenuje „Cokoli, Kdykoli, Kdekoli: Jak rychlý internet redefinuje televizní podnikání“ a jejím autorem je mediální analytik Larry Gerbrandt.Širokopásmové připojení k internetu nastupuje ….
Studie si všímá především několika fenoménů. Prvním z nich je masivní rozšíření broadbandového připojení k internetu (zjednodušeně rychlého internetu) v USA a demografického složení jeho uživatelů. Přístup k rychlému internetu dosáhl v USA kritické úrovně a má zřetelný vliv na chování jeho uživatelů. Z pohledu reklamních zadavatelů se navíc jedná o cílovou skupinu, která vykazuje zajímavé charakteristiky: jedná se o vzdělané lidi v produktivním věku, kteří mají nadprůměrné příjmy.


… mění životní styl svých uživatelů …
Uživatelé broadbandu požadují přístup k rychlému internetu prakticky neustále a všude – v práci, doma a to nejen prostřednictvím osobních počítačů, ale i notebooků a dalších přenosných zařízení (PDAs, mobilní telefony apod.). Rychlé připojení k internetu tak povýšili na nedílnou součást svého životního stylu. To se projevuje i v čase stráveném na internetu – v dospělé populaci tráví 20 a více hodin týdně na internetu jen 9%, zatímco u populace vybavené doma rychlým internetem je to 17%.


… mění i způsob konzumace médií …
Dalším fenoménem je využívání rychlého internetu pro sledování televizních pořadů. Velmi se rozšiřuje stahování populárních TV show prostřednictvím různých komunitních webů jako je např. Youtube.com a stále větší popularitě se těší uživateli vytvářený obsah. Podle studie nemají tyto trendy překvapivě žádný měřitelný dopad na sledovanost tradiční televize. Potvrzuje to mj. i skutečnost, že v průběhu televizní sezóny 2005-2006 dosáhla celková sledovanost v amerických domácnostech historicky nejvyšší hodnoty 8 hodin a 14 minut denně. (zdroj: Nielsen Media Research). Za posledních deset let vzrostla celková sledovanost televize v amerických domácnostech o více než hodinu denně, resp. o více než půl hodiny na osobu.
Internetové video na osobních počítačích a přenosných zařízeních tak zvyšuje sledovanost a rozšiřuje diváckou obec tradiční televize.


… a odhaluje nové příležitosti pro reklamní průmysl
Gerbrandt v kombinaci těchto fenoménů vidí velké příležitosti pro reklamní průmysl: ideální cílová skupina tráví velkou část svého volného času s technologií, která je jednoduše využitelná jako nosič reklamního sdělení. O potenciálů internetového videa svědčí i suma, za níž byl prodán provozovatel YouTube.com – komunitní web, který umožňuje sdílení a distribuci videa. Google za něj podle odhadů zaplatil 1,65 mld. dolarů.


Televizní pořady mohou být navíc rozšířeny o interaktivní prvky, což ještě zvýší jejich přitažlivost. Nové příjmové modely založené na reklamě jsou snadno přizpůsobivé broadbandovému prostředí a mají potenciál překonat ty stávající, protože dokáží lépe využít vlastností tohoto prostředí. Zadavatelé reklamy a tvůrci programu využívající širokopásmový internet tak získají jedinečnou výhodu v neustále se zvyšující konkurenci na reklamním trhu.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .