Petr Formánek: Běžné UHF antény by pro digitál měly stačit

Obchodní ředitel jedné z nejznámnějších firem v oboru televizní techniky Tesla Praha Petr Formánek nabízí pro server RadioTV realistický pohled na svět digitálního vysílání. Spotřebitelé budou zcela jistě stát před rozhodnutím, kolik investovat do své oblíbené zábavy. Výše takové investice se relativní.

Dává podle vašeho názoru spotřebiteli někdo záruky kvalitního digitálního příjmu bez navýšení jeho nákladů?
Obávám se, že takovou záruku dnes nemůže nikdo poskytnout. Teoreticky bez nákladů budou ty domácnosti, jenž používají satelitní příjem televizních programů. Bude-li jim nadále vyhovovat nabídka programů, nebudou nuceni k nějakým změnám svých zařízení. Domácnosti používající příjem televizních programů terestriálně (z pozemních vysílačů) budou nuceni investovat minimálně do pořízení set-top boxu, který jim umožní příjem digitálního signálu.


Spotřebitelé, kteří uvažují o digitálním příjmu se nejčastěji ptají, zda jsou v oblasti s dostatečným pokrytím či nikoli. S tím také souvisí volba antény. Jak vyberou správnou anténu pro DVB-T?
V současné době je digitální vysílání možné přijímat v Praze (25. kanál), v Brně  (40. kanál) a v Ostravě (39. kanál). Obyvatelé žijící v těchto oblastech mají tak možnost již nyní přijímat digitální vysílání. Souběžně se v těchto oblastech i nadále vysílá analogově. O vypínání analogového vysílání budou občané informováni s předstihem. Na podzim by měla být zahájena celostátní informační kampaň informující všechny občany o postupu zavádění digitálního vysílání a postupném vypínání analogového vysílání. Její druhá část by měla dát odpovědi občanům v jednotlivých regionech právě na takové otázky jako např. zda budou v oblasti dostatečného pokrytí, odkud a na jakém kanále se bude digitální vysílání provozovat, kdy se vypne v dané oblasti analogové vysílání apod.. Z těchto informací bude teprve možné vyvodit přesné závěry zda právě ta moje stávající anténa bude vyhovovat nebo ne, zda bude nutné její přesměrování či nikoliv.
Digitální vysílání DVB-T bude realizováno v UHF pásmu, tzn. kanál 21 až kanál 69. V rámci tohoto pásma bude zkoordinováno šest digitálních sítí. Je velmi pravděpodobné, že budou oblasti kde bude možné naladit všechny jednotlivé sítě a oblasti kde naladíme pouze některé. Každá taková síť bude vysílána na konkrétním kmitočtu. Z tohoto pohledu budou užitečnější širokopásmové antény. Je však důležité si uvědomit, že šíření elektromagnetických vln je stejné bez rozdílu zda přenášejí analogový nebo digitální signál.


Stačí tedy běžné UHF antény?
Ano, domnívám se, že stačí. Z určitého úhlu pohledu ani nic jiného použít není možné, protože neexistuje ideální anténa, která by nebyla závislá na příjmových podmínkách a prostředí v místě instalace. Mnohým problémům lze předejít, pokud věnujeme pozornost vlastní instalaci antény, volbě koaxiálního kabelu, napojení konektorů atd.. Pro někoho tato zdánlivá „banalita“ má velký vliv na celkový výsledek. Pokud jste s výsledkem spokojeni, je vše v pořádku, pokud ne, doporučuji všem minimálně konzultaci s odborníkem.


Je velký rozdíl mezi směrovými anténami a síty – která jsou pro tento případ vhodnější?
Směrové antény dosahují při správné instalaci zpravidla většího zisku oproti anténám, které se nazývají síty. Tyto typy antén jsou vhodné tam kde se jedná o dálkový příjem signálu z jednoho směru. Vždy je potřeba hledět na intenzitu a homogenitu elektromagnetického pole přijímaného signálu v místě přijímací antény. Zdánlivě malá vzdálenost (horizontálně i vertikálně ) na střeše domu může být v oblastech husté zástavby nebo terénních překážek rozhodující pro kvalitu obrazu na televizoru. Bohužel není možné jednoznačně říci který typ antén je vhodnější.


Je lépe být v tomto případe individualista nebo lze úspěšně fungovat i na společné anténě?
Máte-li na mysli společnou anténou např. větší rodinný dům, kde je třeba 5-6 televizorů, jsou oba způsoby možné. Bude-li signál z takové společné antény mít dostatečnou úroveň v každé účastnické zásuvce je to jistě výhodnější oproti individuálnímu řešení.


Kdo by mohl byt eventuelně tím potenciálním narušitelem signálu?
Je velmi mnoho faktorů, jenž mohou být potenciálním narušitelem signálu. Mimořádnými atmosférickými změnami počínaje, výškovými budovami, komíny, stožáry, plechovými střechami a špatné napojení anténního kabelu do konektoru konče. To by bylo na daleko rozsáhlejší rozhovor. Pokusím se zmínit stručně o několika z nich.
V příhraničních oblastech našeho státu může docházet k rušení přijímaného analogového signálu, signálem digitálním z vysílače nacházející se na území sousedního státu. V tomto případě pomůže pouze urychlení budování digitálního vysílání u nás. Jakmile bude proces přechodu od analogového na digitální vysílání dokončen, nemělo by takové rušení nastat až na vzácné výjimky (mimořádné změny v atmosféře a tím ojedinělé změny v šíření signálů).
Ve větší míře nastává rušení signálu například z těchto důvodů :
– nevhodným umístěním antény
– neodborně provedená montáž koaxiálního kabelu ( klasickou „dvojlinku“ nedoporučuji) a konektorů
– odrazy signálu od terénu
– nedostatečnou intenzitou elektromagnetického pole v místě příjmu
– nevhodně použitým anténním zesilovačem


Jaké jsou nejčastější omyly spotřebitelů? Podléhají často pocitu, ze pomůže jakýkoli zesilovač…
Zesilovač může opravdu v některých případech pomoci. Doporučoval bych opět předchozí konzultaci s odborníkem a osobně bych to dělal až v krajním případě. Jedině odborník posoudí, zda špatný obraz na televizoru je způsoben nízkou intenzitou signálu a zesílení pomůže. Mám v takových případech osobní motto: nejlepším zesilovačem je pořádná anténa.


Obavy se objevují také u nahrávání DVB-T programu. Ke každému televizoru potřebujeme jednu krabičku a my se musíme dívat na to, co právě nahráváme. Je nějaká šance na změnu?
Při použití set-top-boxu s jedním tunerem a příjmem signálu z DVB-T není šance na změnu. Řešením pro získání takové možnosti u DVB-T příjmu je set-top-box s dvěma tunery.
Konkurencí šíření digitálního signálu prostřednictvím DVB-T sítě je satelitní příjem, kabelové televize a v blízké době také spuštění IPTV (televize přes internet). Tyto alternativy budou po vypnutí analogového vysílání pro některé domácnosti jediným řešením jak digitální signál přijímat vůbec. Možnost nahrávat určitý pořad a současně sledovat jiný program bude vždy záviset na vlastnostech a výbavě zařízení dostupných na trhu pro jednotlivé způsoby příjmu digitálního signálu.


Je zde viditelný úbytek kvality při záznamu na DVD disk. Jaká je vaše zkušenost a co lze očekávat v budoucnu od vývoje set-top-boxů?
Úbytek kvality při záznamu na DVD disk nemohu zodpovědně komentovat. Stejně jako existuje celá řada faktorů ovlivňující kvalitu příjmu o níž jsem mluvil, existuje řada faktorů ovlivňující kvalitu nahrávky. Některé jsou více či méně pouze subjektivní z hlediska hodnocení. Jen namátkou uvedu příklady:
– kvalita samotného DVD disku
– kvalita nahrávacího přístroje
– volba kvality nahrávky ( LP, SP, EP atd.)
– velikost úhlopříčky obrazovky televizoru
– kombinace nastavení jasu, kontrastu a sytosti barev
Osobně patřím k těm lidem, kteří si občas nahrávají a uchovávají pro ně hodnotné pořady. Nebo nahrávám pořady, které nemohu v dané chvíli sledovat a po shlédnutí je vymazávám. Protože mám set-top-box, kde musím sledovat ten samý pořad, jenž chci nahrávat, využívám stále analogové vysílání k pořízení nahrávek.


Budoucnost patří podle mého soudu digitálním televizím, nejsou set-top-boxy jen dočasnou záležitostí?
Osobně bych si přál, aby set-top-boxy byly přechodnou záležitostí. Každé přání má však i svou realistickou stranu. Jejich vznik a účelnost před nadcházejícím období je nesporné. Jen těžko si lze přestavit, že ze dne na den vyměníme své televizory, VHS nebo DVD zařízení za digitální. Pro mnohé z nás budou znamenat momentálně jediné východisko ze stavu, kdy dojde k vypnutí analogových vysílačů. Všechna spotřební elektronika s analogovými vstupy bude „den poté“ bez set-top-boxu nepoužitelná.
Jsem přesvědčen, že výrobci tohoto druhu domácí elektroniky už v krátké době dodají na trh zejména televizory s digitálním vstupem a každý si tak bude moci zvolit pro něj optimální cestu.


 

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .