Digitální kabelová televize – DVB-C v podání Karnevalu

Náš počtem zákazníků druhý provozovatel kabelového vysílání Karneval Media jako první implemetnoval a posléze také svým zákazníkům nabídl na jaře roku 2006 služby kabelové digitální televize. Následující článek pojednává o tom jak příjem signálu probíhá, jaké přináší přináší divákovi výhody a jakými parametry se DVB-C liší od ostatních soudobých formátů digitálního vysílání (tedy DVB-T a DVB-S).

Společnost Karneval Media pro příjem digitálního vysílání bezplatně půjčuje set-top boxy Handan CV-5000 CINX.

Set-top box se ke kabelové síti připojuje standardně do anténní cesty mezi zásuvku kabelové televize a televizní přijímač. Je průchozí pro signál analogového vysílání, neobsahuje však vysokofrekvenční modulátor pro příjem signálu set-top boxu tunerem televizoru. Výstupní signál ze set-top boxu je možné odebírat prostřednictvím dvou konektorů SCART (jeden pro televizor a druhý např. pro videorekordér), ke stejnému účelu slouží též konektory CINCH (Video a Levý – Pravý Audio).

Video signál v digitální podobě není k dispozici, ovšem digitální zvukový doprovod ve formátu 5.1 nabízí pro vícekanálové audio systémy konektor S/PDIF. Klíčovou součástí sady pro příjem digitálního vysílání je přístupová čipová karta, která umožňuje identifikovat jednotlivé uživatele a hospodařit s jimi objednanou programovou nabídkou. Karta se vkládá do otvoru v levé zakrytované části přední masky přijímače, pracuje v kódovacím systému Conax.

Pro případ potřeby aktualizace firmware přijímače slouží konektor PC seriového portu. Set-top box do TV přijímače zvládá předat obraz v poměru stran 4:3 nebo 16:9, v prvním případě to představuje 720 x 576 bodů tj. obraz systému PAL ve studiové kvalitě. Vysoké rozlišení obrazu – HDTV tento set-top box nepodporuje.

Vyjma jakostního obrazu v tzv. „plném PALu“ (při dostatečném datovém toku ve formátu MPEG2) oceňuji při digitálním příjmu především možnost volby stereofonního zvukového doprovodu v několika jazycích (samozřejmě pokud je daný program obsahuje), případně možnost vícekanálového zvuku ve formátu Dolby Digital (AC3, 5.1). Na rozdíl od obrazu, který je omezen počtem zobrazovacích bodů televizního přijímače se v případě zvuku jedná o skutečný nezpochybnitelný posun vpřed. Řada diváků jistě uvítá funkci elektronického programového průvodce, který doplňuje informace o vysílaných pořadech všech programů na několik dní dopředu. Nezanedbatelnou výhodu jak z pohledu provozovatele sítě tak z pohledu zákazníka představuje možnost objednat a samozřejmě si platit prakticky libovolnou skladbu programů díky digitálnímu podmíněnému přístupu.

Ačkoliv si to v dnešní bezdrátové době asi málokdo připustí, drát – kabel je stále co se kapacity, rušení a zkreslení týče nejluxusnějším médiem pro přenos dat. Kabelový přenos signálu ve srovnání se satelitními přenosy nezápasí se signály na hranici šumu, oproti pozemnímu vysílání je ušetřen mnohocestnému šíření, úniku a rušení. Časté použití optických vláken na dlouhé trasy namísto metaliky umožňuje vyhrávat neúprosný boj s útlumem. Systém DVB-C tak může používat mnohastavové kvadraturní modulace 64QAM (64 stavů představuje 6 bitů naráz přenesených v době trvání jednoho symbolu = po určitou dobu konstatního modulačního stavu) nebo 256QAM (256 stavů – tj. 8 bitů je přenášeno v jednom symbolu). Přenos je podobně jako v případě systémů DVB-T i DVB-S opečován Reed Solomonovým protichybovým zabezpečením, které k užitečným datům dopočítává podle jistých vztahů další data sloužící v případě vzniku chyb k jejich opravě nebo při větším počtu chyb alespoň k jejich detekci. K rozprostření chyb do delšího časového úseku a tím větší šanci k jejich opravě slouží bitové a bajtové prokládání.

Digitální vysílání v kabelové síti Karneval jsem měl možnost otestovat na začátku srpna 2006. Ze servisních údajů přijímače – set-top boxu se mi podařily zjistit použité střední kmitočty jednotlivých podružných multiplexů, které mají šířku pásma cca 8 MHz. Jedná se o šest kmitočtů – 410, 418, 426, 442, 450 a 482 MHz. Použitá modulace je 64QAM, symbolová rychlost pak 9600 MS/s, čemuž odpovídá užitečná přenosová rychlost přibližně 38 Mbit/s. V jednotlivých multiplexech je vždy do 8 televizních programů, na jeden program tedy vychází datový tok 4,75 Mbit/s, což může být o 1-2 Mbit/s více než je tomu u pozemního digitálního vysílání DVB-T – srovnejte například s http://www.digitv.cz/Czech/img005.htm#parametry . Konkrétní přenosové rychlosti jednotlivých programů se mi bohužel od provozovatele neporařilo zjistit.

Digitální kabelová televize bude do budoucna na rozdíl od své pozemní sestry oproštěna o problémy s přidělováním licencí a frekvencí, její opravdový rozmach však přijde až ve chvíli, kdy přijde ke slovu televize s vysokým rozlišením. Již dnes není problém zakoupit televizi s rozlišením například 1366×768 bodů, jen přenosové médium a z druhé strany vysílané programy zatím chybí …

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .