ČT a ČTÚ připravují multiplex veřejné služby

V pátek 23. března 2007 proběhlo jednání zástupců České televize a Českého telekomunikačního úřadu o současné situaci přechodu na digitální televizní vysílání a o možnosti urychleného zřízení multiplexu veřejné služby (MPX 1). Cílem takového kroku je pomoci vyřešit některé problémy související s digitalizací.

Jak návrh řešení ČT, tak i návrh kmitočtového přídělu pro multiplex veřejné služby (MPX 1), který předložil ČTÚ, vytváří dobrý základ pro další jednání a dává reálnou šanci na realizaci takového projektu. Česká televize a Český telekomunikační úřad se dohodly na dalších krocích, které povedou k detailnímu technickému posouzení a dopracování předloženého řešení, ke stanovení definitivních technických parametrů a k vypracování reálného harmonogramu výstavby multiplexu 1. Vyplývá to z tiskové zprávy České televize a Českého telekomunikačního úřadu, kterou zveřejnil mluvčí ČT Martin Krafl.


ČT i ČTÚ jsou podle Krafla připraveni garantovat, že realizace projektu žádným způsobem negativně neovlivní současné vysílání či výstavbu dalších sítí, ale naopak jejich výstavbu v budoucnu zjednoduší a urychlí. ČTÚ i ČT zároveň připraví návrhy věcných záměrů nezbytných legislativních úprav, které jsou nutné k realizaci takového plánu. 


Multiplex veřejné služby, který měl původně vzniknout až v roce 2010, by mohl zahájit provoz ještě do konce letošního roku. V tomto duchu se na konferenci Digitální televize minulý týden vyjádřil předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák. „ČT přišla s návrhem, aby její umístění ve veřejnoprávním multiplexu bylo provedeno nikoli v roce 2010, ale co nejdříve. Měl by být spuštěn nejlépe ještě v tomto roce v oblastech, které budou vytipovány,“ citoval Dvořáka server Digizone.cz. Podle tohoto zdroje ČTÚ již v pátek 16. března předal České televizi k diskuzi návrh kmitočtů, na kterých by se případně dala tato síť sestavit dříve.


 

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .