Spolupráce ČT a CET 21 při vypínání analogového vysílání na Domažlicku a Ústecku

Česká televize a televize Nova, resp. společnost CET 21, uzavřely rámcovou dohodu o spolupráci a vzájemné podpoře v souvislosti s přechodem ze zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání v oblasti Domažlic a Ústí nad Labem. Předmětem této dohody jsou podmínky, za jakých bude především ukončeno zemské analogové vysílání programů ČT1 a Nova z vysílače v Domažlicích (ukončení vysílání programu ČT2 k 31. 8. 2007 již ČT dříve potvrdila). Dohoda byla uzavřena 1. srpna 2007 a za Českou televizi ji podepsal generální ředitel Jiří Janeček.

Dohoda stanoví podmínky a potřebné kvóty pro vypnutí analogového vysílání. Pro obě televizní společnosti je akceptovatelná vybavenost nejméně 55 % domácností set top boxy.  ČT a TV Nova trvají také na dostatečném pokrytí digitálním vysílání, tj. na takovém pokrytí domácností signálem zemského digitálního televizního vysílání, které nebude nižší než pokrytí domácností signálem zemského analogového televizního vysílání.


Kterákoli z televizí může na nezbytnou dobu obnovit zemské analogové vysílání svého programu v případě vzniku mimořádné události mající vliv na uskutečňování, rozsah a kvalitu digitálního vysílání.


Česká televize přistoupila k této dohodě jako lídr digitalizace v ČR se snahou urychlit její další rozvoj a zajistit dokončení pilotního projektu v Domažlicích.  Z tohoto důvodu ČT po řadě jednání  akceptovala kompromisní řešení vedené snahou o nezablokování celého procesu synchronního vypínání analogového vysílání v jednotlivých oblastech a to přesto, že preferuje řešení krizových situací pouze v rámci digitálního vysílání.


Obě televize budou v rámci dohody spolupracovat i na informační kampani v uvedených lokalitách a zahájí vysílání objasňujících spotů na svých obrazovkách. Navíc již od června 2007 Česká televize zařadila vysílání piktogramu, který diváky upozorňuje na skutečnost, že přijímají vysílání z analogového vysílače, jehož provoz bude ukončen.


V oblasti Domažlic bude zemské analogové vysílání vypnuto 31. srpna 2007. V oblasti Ústí nad Labem není termín dosud stanoven.


Martin Krafl
Tiskový mluvčí ČT

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .