Martin Dvořák: Budeme svědky změn v distribuci signálu

Generální ředitel televize Prima Martin Dvořák intenzivně diskutuje s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, hovoří o procesních chybách vedoucích k porušení práv, očekává další rozšíření vysílání pro všechny věkové skupiny a polemizuje o distribuci obrazového obsahu digitálních televizí.

Komerční televize procházejí všude na světě velkými proměnami. Jakoby ale zapomínaly na střední a starší generaci. Stojí televize Prima o tuto cílovou skupinu?
Nejen. Televize Prima o tuto cílovou skupinu stojí, protože to je nejloajálnější a nejmasovější divácká skupina. Takže se většina televizí na tuto skupinu naopak zaměřuje. Samozřejmě, že je velmi sexy a trendy říkat, že televize je určena primárně pro mladé, protože je jakýmsi zažitým předpokladem, že primárně o mladé mají zájem inzerenti, ale tomu tak úplně není, určitě ne v našich zeměpisných šířkách. 


Nákup a výběr televizních pořadů ale nahrává spíše mladé generaci. Lze najít nějaký pomyslný spojovník, například v rodinné televizi, jak byla původně Prima koncipována?
Netuším, z čeho je odvozen tento závěr, protože, pokud se podívám do našeho programového schématu,  většina formátů je multigenerační.  Ve schématu najdete i  velkou část  formátů určenou pro střední a starší cílovou skupinu diváků – například spousta akvizičních seriálových titulů nebo namátkou z vlastní tvorby úspěšné formáty Nikdo není dokonalý a Recepty prima nápadů.


V některých případech komerční televize přebírají dokonce funkce televize veřejnoprávní. Našli bychom ve vaší televizi pořady, které jsou svým obsahem blíže tomuto schématu? 
Veřejnoprávní roli přebíráme primárně v podpoře charitativních aktivit a institucí a veřejně prospěšných projektů. Navíc si myslím, že vzhledem k tomu, že ještě nikdo u nás přesněji nedefinoval, co je přesně veřejnoprávní role, tak je dost těžké tvrdit, který konkrétní pořad je ještě veřejnoprávní, a který je už komerční. 


Promění se podle vašeho názoru nějak programová skladba televizí v době digitálního vysílání?
Určitě se promění velmi zásadním způsobem a televize se budou jednoznačněji  profilovat a zaměřovat na užší cílové skupiny.


V poslední době překvapila RRTV některými svými rozhodnutími….
….televize Prima se snaží s RRTV velmi intenzivně komunikovat a pokud je dotčena negativně rozhodnutím, tak poslední instancí je soud. K tomuto opatření sice saháme, ale velmi neradi a snažíme se tomu právě intenzivní komunikací předcházet.


…několikrát jste se odvolávali ohledně udělení pokuty za reality show. V jaké fázi je tato kauza?
Městský soud v Praze doposud rozhodl o zrušení rozhodnutí RRTV o udělení pokut v celkové výši 12,5 milionů Kč za vysílání pořadu VyVolení na Prima TV ve dnech 16., 17. a 22. 9 2006, 19. 9. 2005, 21. 9.2005, 24. 9. 2005 a 29. 9.2005. Věc se na základě rozhodnutí soudu vrací RRTV k dalšímu řízení. Soud se nezabýval meritorní stránkou věci, neboť rozhodnutí nebyla přezkoumatelná a jejich vydání předcházely procesní chyby vedoucí k porušení práva naší společnosti na spravedlivý proces. 


Můžete to upřesnit?
Nebudu přebíhat. Snad později…


Jaké je vaše představa o budoucím fungování televize. Budeme svědky nějakých zásadních proměn?
Primárně budeme svědky změn v distribuci signálu, protože digitál nebude poslední technologickou inovací. Myslím, že i většina telekomunikačních operátorů se soustředí na distribuci obrazového obsahu a bude tím vytvářet větší tlak na poskytovatele obsahu.
 

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .