Jiří Balvín: I malé televize mají šanci

Před nedávnem založená Asociace digitálních televizí (ADT) si dala kromě jiného za úkol prosazovat a chránit práva svých členů a podporovat rozvoj digitálního vysílání. Do jejího čela byl zvolen Jiří Balvín, ředitel hudební televize Óčko, který je přesvědčen, že ADT může ovlivnit současný televizní monopol. „Digitalizaci televizí brzdí dílčí zájmy TV Nova,“ řekl na úvod bleskového rozhovoru pro radiotv.cz.

Hovoříte o tom, že televize Nova brzdí digitalizaci. Můžete vysvětlit důvody, které vás vedou k takovéto myšlence?
Důvody jsou velmi jednoduché – proti monopolu bojuji do té doby, dokud ho sám nezískám – to je samozřejmě žert…Kdybych seděl na jiné židli, rozhodně bych nebyl nadšen tím, že mi na trhu roste konkurence, a že se s ní budu muset dělit o příjmy z reklamy. Na druhou stranu různá jednání probíhají a já jsem příznivcem smíru, nikoli nesmyslného boje, jež každého z nás jen oslabí.


Zvláštní byl zájem TV Nova vstoupit do vaší asociace (ADT). Jaký je současný stav?
On to vlastně nebyl ani zájem, pouze se mě paní doktorka Havlová zeptala, zda je naše asociace uzavřená či nikoli, zda mohou projevit zájem o vstup. Odpověděl jsem, že zájem mohou projevit, ale vstup nového člena schvalují všichni členové ADT. Od té doby žádná další jednání neproběhla.


Shrňme tedy hlavní zájmy asociace a její dosavadní úspěchy v jednání?
Hlavní zájem ADT je – a to především – urychlené zahajování digitálního vysílání a vypínání analogového vysílání tam, kde je již DVB-T vyzkoušeno. To se týká hlavně velkých aglomerací, jako jsou Praha, Brno a Ostrava. Jednání stále probíhají a my velmi oceňujeme korektní, vstřícný a konstruktivní přístup České televize.


Plán přechodu na digitální vysílání se ale oddaluje a situace se zdá být napjatá. Jaké byly vaše připomínky k poslední verzi Technickému plánu přechodu (TPP)?
Neviděl bych to tak dramaticky. Všichni vědí, že nás přechod na DVB-T nemine, že se budou muset mimo plán TPP vypnout oblasti Ústí nad Labem a Domažlice, a i na dalších oblastech spějeme konečně ke shodě. Takže, pokud se TPP přijme o něco později, na celkovém plánu to nic nezmění. Naše konkrétní připomínky k TPP jsou k dispozici na oficiálních stránkách ČTU.


Termín analogové tmy 9. 9. 2009 s vypínáním od velkých aglomerací je tedy podle vás ještě reálný?
Uvedená data 9.9 2009 nebo 10.10. 2010 jsou data „magická“, znamenající naprostou analogovou tmu. Všichni ale dobře víme, že na konci roku 2008 bude pokryto cca 70 %  území České republiky a to je pro nás rozhodující.


V ČR se nepochybně směšuje technický přechod s tvorbou digitálního trhu. Mají podle vás malí šanci ve velké digitální hře? 
Ano, mají!


A jaké budou vaše další kroky, pokud nedojde ke konsenzu – budou následovat žaloby?
Naše kroky směřují k jednání, nikoli k žalobám. Ty nikam nevedou…

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .