Dana Bérová: Informační kampaň spustíme co nejdříve

Ministerstvo informatiky vypisuje veřejnou obchodní soutěž na realizátora komunikační kampaně pro zavádění digitálního vysílání. První investice se budou pohybovat okolo 85 milionu korun. Na podrobnosti jsme se zeptali ministryně Dany Bérové.

Ministerstvo informatiky připravuje informační kampaň pro zavádění digitální televize. Jakým způsobem bude vybrána realizační firma?
Na základě výběrového řízení, jehož přípravu má na starosti Národní koordinační skupina pro digitální vysílání. Její předseda byl v květnu jmenován vládou, skupina se teď obsazuje dalšími členy a měla by co nejdříve začít pracovat. První vlna informační kampaně by měla začít po prázdninách.


V čem budou spočívat hlavní úkoly a jak budou časově rozděleny?
Základní parametry informační kampaně jsou obsaženy ve vládou schváleném dokumentu nazvaném Institucionální zabezpečení Koncepce rozvoje digitálního televizního vysílání v České republice (na internetových stránkách ministerstva). 


Informační kampaň proběhne ve dvou etapách. První, plošná by měla všem obyvatelům přinést základní informace o celém procesu digitalizace, měla by začít v září tohoto roku a skončit v červnu roku 2007. Druhá etapa pak bude postupovat podle Technického plánu přechodu Českého telekomunikačního úřadu a probíhat s využitím regionálních médií v jednotlivých oblastech republiky.


Investice se budou pohybovat v řádu 85 milionů korun. Na co se tyto peníze konkrétně využijí?
85 milionů korun by mělo pokrýt náklady na první fázi kampaně. Předpokládáme, že v 2007 a 2008 bude na kampaň vyčleněno dalších dvakrát 100 milionů korun a v roce 2009 50 milionů. Půjde především o nákup reklamního času a prostoru ve veřejnosprávní i komerčních televizích, v hlavních denících a televizních magazínech, počítá se i s reklamou na internetu. V té druhé fázi informační kampaně, regionální, počítáme s využitím regionálních médií nebo distribucí letáků určených domácnostem.


Jakou podobu budou mít informační centra?
Se zakládáním zvláštních informačních center schválená koncepce informační kampaně nepočítá.


Jaké nabídnete další formy vzdělávání?
Stát se zavázal k tomu, že nikde nebude analogové televizní vysílání vypnuto dříve než bude v konkrétní oblasti alespoň tři měsíce předem probíhat podrobná informační kampaň. Jde o to, aby lidé měli včas a dostatek informací o tom, co to digitální televizní vysílání je a co musejí udělat, aby mohli na novou technologii vysílání přejít. Do zprostředkování informací se ale jistě zapojí i samotní vysílatelé.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .