Vláda schválila zákon o mediálních službách

sidlovladycrV pondělí 17. srpna schválila česká vláda návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, kterým se převádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES o audiovizuálních mediálních službách.

Úkolem nové právní úpravy je zajistit všem poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb (tj. provozovatelům televizního vysílání a poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání) technologicky neutrální způsob regulace a rovné podmínky soutěže, tedy přístup, který nebude činit rozdíl mezi různými platformami pro šíření obdobného obsahu, nicméně zohlední rozdílnou povahu televizního vysílání jako lineární služby a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání jako nelineárních služeb. Proto bude regulace obsahu audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání užší než regulace obsahu televizního vysílání.

V zájmu zajištění nediskriminačního přístupu k informacím o událostech, které jsou předmětem zvýšeného zájmu veřejnosti a k jejichž vysílání získal určitý provozovatel výhradní práva, se upravuje právo každého dalšího provozovatele televizního vysílání získat krátký zpravodajský výňatek tím způsobem, že mu bude umožněn přístup k signálu přenosu této události nebo poskytnut její záznam.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .