Společnosti CITY MULTIMEDIA s.r.o. a STAMFORD MANAGING a.s. vytvořily alianční partnerství

Tisková zpráva STAMFORD MANAGING a.s.

Praha, 26.ledna 2007 – Společnosti CITY MULTIMEDIA s.r.o. a STAMFORD MANAGING a.s. vytvořily na rozhlasovém trhu strategické partnerství. Oba subjekty spojovalo již dříve vlastnictví některých rádií a služby mediazastupitelství MMS. Nyní dochází k rozšíření spolupráce na oblasti programování a marketingu rozhlasových stanic. Obě firmy si nadále zachovají vlastní autonomii, jejímž hlavním nositelem budou oddělené řídící struktury.


Daniel Sedláček, generální ředitel STAMFORD MANAGING a.s. k tomu říká:“ Vlastnický vstup do společnosti CITY MULTIMEDIA s.r.o. je pro nás vyvrcholením akvizičního procesu z roku 2006. Naše skupina je dnes vlastnicky propojena s 25 rozhlasovými stanicemi a svým podílem 20% patří nejen k leaderům rozhlasového trhu, ale je i jedním z nejsilnějších českých mediálních investorů.
 Naším úkolem pro nejbližší období bude konsolidovat situaci v jednotlivých regionech, zatímco se CITY MULTIMEDIA soustředí na pražský trh . Důležitou roli bude v tomto procesu hrát námi vybudované programové zázemí Fajn Rádií a Hitrádií, stejně jako přístup k programovému know-how Blaníku.“


 Vzniklé partnerství bude potvrzeno vlastnickými změnami, které schválila RRTV na svém zasedání 23.-24.ledna 2007.:
–  udělila provozovateli ČESKOMORAVSKÉ RÁDIO s.r.o., souhlas ke změně skutečnosti uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v převodu 50% obchodního podílu na třetí osobu, společnost STAMFORD MANAGING, a.s. a změně výše vkladů a jejich obchodních podílů a seznamu společníků
–  udělila provozovateli CITY MULTIMEDIA s.r.o., souhlas ke změně skutečnosti uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v převodu 17% obchodního podílu na třetí osobu, společnost STAMFORD MANAGING, a.s. a změně výše vkladů, jejich obchodních podílů a seznamu společníků
–   udělila provozovateli RADIO MOST, společnost s ručením omezeným, souhlas ke změně skutečnosti uvedené v žádosti o licenci podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu obchodního podílu společníka CITY MULTIMEDIA, s.r.o. na společnost STAMFORD MANAGING a. s. a v převodu obchodního podílu společníka PRO MEDIA GROUP, s.r.o. na společnost STAMFORD MANAGING a. s.
–   udělila provozovateli První rozhlasová s.r.o., souhlas ke změně skutečnosti uvedené v žádosti o licenci podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu obchodního podílu společníka STAMFORD MANAGING a.s. na CITY MULTIMEDIA, s.r.o.
Po dokončení převodu obchodních podílů zařadí CITY MULTIMEDIA do svého portfolia pražské Rádio Olympic. STAMFORD MANAGING a.s. získá kontrolu nad severočeským Hitrádiem FM Most a vstoupí do držitele licence Rádia Blaník Jižní Morava.  Paralelně s tím se STAMFORD MANAGING stává minoritním společníkem Petra Dvořáka ve společnosti CITY MULTIMEDIA a.s., která je držitelem licence k vysílání Rádia Blaník a Rádia CITY.


Stamford Managing a.s. (STM) společnost působící od roku 2003 na rozhlasovém trhu, založená  českými podnikateli s bohatými zkušenosti s provozováním regionálních rádií. Dlouhodobým cílem STM je další rozvoj rozhlasových stanic, na jejichž vysílání se prostřednictvím účastí v příslušných licencovaných společnostech podílí.
Součástí skupiny STM je rovněž společnost Media Marketing Services (MMS), nejsilnější české rozhlasové mediazastupitelství, které na národním reklamním trhu zastupuje 52 lokálních a regionálních rozhlasových stanic.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .