Skupina Stamford Managing se transformuje na mediální holding Media Bohemia

Stamford Managing, významná mediální skupina vlastněná výhradně českým kapitálem, prochází zásadní změnou. Do vlastnické struktury vstupuje Antonín Koláček a skupina se transformuje na mediální holding pod názvem Media Bohemia. Hlavním cílem je posílit pro další rozvoj a připravit se na digitalizaci rozhlasového vysílání. Vstup Antonína Koláčka byl dnes stvrzen podpisem finální dohody mezi akcionáři.

Skupina Stamford Managing, do které patří mimo jiné 27 rozhlasových stanic a nejsilnější rozhlasové mediazastupitelství v ČR – Media Marketing Services a.s., dokončila dnes podpisem dohody mezi akcionáři transformaci na mediální holding Media Bohemia.


Do skupiny přichází silný investor, Antonín Koláček, a stává se jejím čtvrtým akcionářem, spolu s dosavadními vlastníky Danielem Sedláčkem, Janem Neumanem a Romanem Chlumským. Velmi významným partnerem akcionářů skupiny Media Bohemia je i nadále Petr Dvořák, spolumajitel společnosti Ciy Multimedia, která je držitelem licencí k vysílání rádií City a Blaník.


Hlavním cílem realizovaných změn je zajistit společnostem skupiny Media Bohemia další rozvoj a připravit se na digitalizaci rozhlasového vysílání. Nové jméno Media Bohemia pak lépe vystihuje zaměření holdingu na český mediální trh i skutečnost, že za ním stojí pouze český kapitál.


Transformaci na holding Media Bohemia předcházely zásadní akvizice; skupina Stamford Managing od září minulého roku majetkově vstoupila do několika významných regionálních stanic, například FM Plus, Orion, Faktor nebo Dragon, a své úsilí zakončila vstupem do rádií City a Blaník. Tyto investice završily akviziční období posledních 3 let, během nichž se podařilo získat majetkové účasti ve 27 rádiích, jejichž podíl na rozhlasovém trhu se blíží 20 %.


„Celý mediální trh prochází obdobím zásadních změn. Jejich společným jmenovatelem je digitalizace a nástup internetu a nových médií. Pro naši skupinu je hlavní výzvou přechod rádií na digitální vysílání, který bude mimořádně náročný. Hledali jsme tedy způsob, jak zajistit silné finanční zázemí,“ říká Daniel Sedláček, předseda představenstva a generální ředitel společnosti. „Nabídky zahraničních investorů jsme odmítli, protože by nám neumožnily naplnit naši strategii rozvoje silných a samostatných regionálních rádií. Proto jsme oslovili Antonína Koláčka, nejen jako velmi významného finančního partnera, ale především jako člověka, se kterým sdílíme společnou vizi a principy, na kterých chceme naši skupinu budovat. Jsme velmi rádi, že naši nabídku na vstup do společnosti přijal,“ dodává Daniel Sedláček.


„Rozhlasové stanice skupiny Media Bohemia vytvořily tým kvalitních lidí, nadšených pro svoji práci. Myšlenka spojení jejich znalostí, zkušeností a talentu s moderními technologiemi se mi libí a věřím jí. Digitalizace je velkou výzvou jak pro lidi z rádií, tak i pro mě jako investora,“ vysvětluje své rozhodnutí vstoupit do společnosti Media Bohemia Antonín Koláček.


Cílem Media Bohemia je zachovat silnou českou přítomnost na rozhlasovému trhu. Při rozvoji rozhlasových stanic v jednotlivých regionech klade důraz na spojení s lidmi, kteří z tohoto prostředí pocházejí, znají jej a respektují jeho specifika.


„Digitalizace rozhlasového vysílání umožní vznik většího počtu kanálů a tedy i větší programovou pluralitu rádií. Pak bude možné rozvíjet i žánrově vyhraněné kanály, zaměřené například na country, jazz nebo klasickou hudbu,“ říká Daniel Sedláček. „Toto je hlavní strategie na kterou se teď naše skupina zaměří.“


 


Kdo je kdo:


Antonín Koláček
Významný český podnikatel a investor, který se kromě investic do energetiky (Czech Coal) a do médií (Media Bohemia) v současné době zaměřuje především na filosofické a spirituální otázky života a osobního rozvoje lidí. Osobně se věnuje zejména společnosti MAITREA a.s. (www.maitrea.cz), ve které připravuje tři nové projekty – Dům osobního rozvoje, Mateřskou školku a Školu tradičních umění. Je zakladatelem Bankovní akademie a Vysoké školy finanční a správní. Patří mezi obdivovatele a podporovatele Českého Švýcarska.


Skupina Media Bohemia (dříve Stamford Managing)
Nejsilnější ryze česká mediální skupina, jejíž společnosti na trhu působí už od roku 1995 (založení Media Marketing Services s.r.o.). Vedle Stamford Managing a.s. a mediazastupitelství MMS patří do skupiny i společnosti Impression Media (internetové mediazastupitelství), Sun Media (programová, marketingová a komunikační podpora rozhlasových stanic i celého holdingu), AudioTech (zvuková produkce a postprodukce) nebo Limemedia a MediaPartner (internetové aktivity).
Pro skupinu Media Bohemia pracuje více než 600 zaměstnanců a stálých spolupracovníků. V loňském roce dosáhla konsolidovaného obratu 1,2 mld. Kč.
Více informací na www.mediabohemia.cz.


Stamford Managing a.s.
Držitel podílů ve společnostech, které jsou licencované k provozování rozhlasového vysílání. Vlastnicky se podílí na 26 rozhlasových stanicích: Rádio Blaník, Rádio City, Fajn North Music, Fajn Radio, Fajn Radio Agara, Fajn Radio Hity, Fajn Radio Life, Hitrádio Crystal, Hitrádio Faktor, Hitrádio FM Labe, Hitrádio FM Plus, Hitrádio Orion, Hitrádio Vysočina, Hitrádio Magic, Hitrádio FM Most, Hitrádio Dragon, Rádio Blaník Jižní Morava, Rádio OK, Eldorádio, Rádio Apollo, Rádio Děčín, Radio Karolína, Rádio Olympic, Radio Šumava, Rádio Prácheň a Rádio Tep. Blízkou vazbu k vlastněným stanicím má i jihočeské rádio Gold. Weekly reach (týdenní poslechovost) všech 27 rádií je více než 2,8 milionu posluchačů, share se blíží 20 procentům (19,9 %).


Media Marketing Services a.s.
S podílem 38,6 % nejsilnější mediazastupitelství na českém rozhlasovém trhu. Na národním reklamním trhu zastupuje 54 rozhlasových stanic, vedle stanic vlastněných společností Stamford Managing například Kiss rádia, Country rádio, rádio Beat nebo ostravské rádio Čas. V 6 krajích ČR má pobočky zaměřené na prodej reklamního času lokálních rádií, která jsou součástí skupiny Media Bohemia.


Tisková zpráva Media Bohemia

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .