Rádia zastupovaná MMS si každý týden naladí více než 4,5 mil. posluchačů

Podle včera zveřejněných výsledků průzkumu poslechovosti zůstává MMS nejsilnějším rozhlasovým mediazastupitelstvím na českém trhu. Jeho tržní podíl činí 39,8% a zadavatelům reklamy nabízí bezkonkurenční zásah – týdenní poslechovost zastupovaných rádií činí 4,551 mil. posluchačů.

Včera byly zveřejněny výsledky nového výzkumu poslechovosti českých rozhlasových stanic Radio Projekt. Podle těchto výsledků poslouchá česká rádia alespoň jednou týdně 7,596 mil. posluchačů. Hodnota denní poslechovosti (statistika „poslechovost včera“) pak činí 5,772 mil. posluchačů.


„Nové výsledky průzkumu poslechovosti jsme očekávali s velkým napětím. Jsme proto rádi, že byla potvrzena pozice MMS jako lídra trhu s rozhlasovou reklamou. Dobrou zprávou je rovněž posílení regionálních a lokálních rozhlasových stanic jako celku“, říká k výsledkům Radio Projektu Pavel Lupjan, obchodní ředitel MMS. Rádia zastupovaná MMS si každý týden naladí 4,551 mil. posluchačů (2,755 mil. posluchačů denně), share (podíl na poslechovosti) zastupovaných rádií činí 39,8%. „Zadavatelům rozhlasové reklamy tak prostřednictvím produktu MMS Total nabízíme bezkonkurenčně největší zásah a potenciál oslovených posluchačů“, dodává Lupjan. Široké portfolio zastupovaných stanic a flexibilní obchodní politika však nabízí i mnohem subtilnější reklamní kampaně s přesným cílováním i pro zadavatele s menšími rozpočty. „Nový Radio Projekt je bezesporu krokem vpřed. Přesnější data o aktuální situaci na rozhlasovém trhu jsou přínosem nejen pro rádia, ale především pro zadavatele reklamy, kterým přináší nástroj pro efektivnější plánování reklamních kampaní“, uzavírá Pavel Lupjan.


Nový samostatný výzkumný projekt poslechovosti českých rádií, Radio Projekt, navazuje na společný výzkum poslechovosti rádií a čtenosti tištěných médií Media Projekt. Realizátory Radio Projektu jsou výzkumné agentury Median a STEM/MARK. Zásadní inovací oproti Media Projektu je způsob dotazování – zatímco u Media Projektu byli respondenti dotazováni ve svých domácnostech tazateli, kteří zapisovali průběh dotazování do připraveného papírového dotazníku, u Radio Projektu jsou respondenti dotazováni telefonicky a odpovědi jsou zaznamenávány přímo do počítače. Údaje z netelefonizovaných domácností jsou doplněny z výzkumu MML – TGI. Hlavní výhoda Radio Projektu spočívá především ve zkrácení doby rozhovoru a ve větší kontrole nad průběhem celého procesu dotazování a tedy i ve vyšší validitě získaných informací.


Výsledky poslechovosti budou stejně jako v minulosti zveřejňovány čtyřikrát ročně za klouzavá pololetí (sousední čtvrtletí společně). V letošním roce tak prezentace výsledků Radio Projektu připadá ještě na 11.8. a 9.11.


MEDIA MARKETING SERVICES s.r.o. (MMS) je nejsilnějším rozhlasovým mediazastupitelstvím v ČR. Na národním reklamním trhu zastupuje 55 lokálních a regionálních rozhlasových stanic sdružených v rozhlasové síti MMS Radio Network. Výnosy z národní reklamy, které zastupovaným stanicím MMS dodává, jsou důležitým zdrojem pro jejich fungování a rozvoj. Podle nejnovějších průzkumů poslechovosti (Radio Projekt 7.11.2005-31.3.2006, populace 12-79 let) poslouchá rádia ze sítě MMS Radio Network 4.551.000 posluchačů týdně. Podíl rádií sítě MMS Radio Network na celkové poslechovosti činí 39,8 %. MMS je součástí mediální skupiny Stamford Managing, která se majetkovou účastí v licencovaných společnostech rovněž podílí na vysílání třinácti rozhlasových stanic. Součástí šířeji definované skupiny Stamford Managing je i třináct rádií jeho akcionářů.


Tomáš Němčanský
MEDIA MARKETING SERVICES s.r.o.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .