Mediazastoupení Regie Radio Music zastupuje tři nejposlouchanější rádia

Praha 12. 05. 2005 – Společnost Regie Radio Music v současnosti zastupuje tři
nejposlouchanější celoplošné rozhlasové stanice. Plyne to z aktuálního
žebříčku poslechovosti rádií, který přinesl metodicky nový průzkum Radio
Projekt.

V polovině roku 2005 se všechny rozhlasové subjekty shodly na nutnosti
modernizovat stávající výzkum poslechovosti  rozhlasových stanic. Nový výzkum
Radio Projekt je realizován prostřednictvím metodiky CATI (telefonické
dotazování). Nový výzkum již nepokrývá více médií, ale naopak se týká pouze
rozhlasu. Aktuální výsledky nového měření – Radio Projektu – realizovaného
společnostmi Median a Stem Mark, lépe kvantifikují celkovou sílu rozhlasových
médií a přesněji měří poslechovost jednotlivých rozhlasových stanic.

Rádio Impuls je nejposlouchanější rozhlasovou stanicí mezi všemi rádii v ČR,
denně ho poslouchá 940 tis. posluchačů. Pozici lídra rozhlasového trhu Rádio
Impuls potvrzuje  v podílu na trhu (11,9 %) i v týdenní poslechovosti (1 761
tis. posluchačů týdně). Zároveň dosáhlo prvenství i mezi všemi rádii v cílové
skupině 20-49 let; stejně tak i v cílové skupině muži je nejúspěšnější
rozhlasovou stanicí (510 tis. posluchačů denně, 12,4 % share).  

S minimálním odstupem za Rádiem Impuls je Evropa 2, denně ji poslouchá 932
tis. posluchačů. S podílem na trhu 10,1  %   předstihla i ČRo 1 Radiožurnál.
V rámci cílové skupiny 12-39 let je Evropa 2 lídrem trhu s 763 tis.
posluchači a s podílem 17,8 %. V cílové skupině 12-29 let je podíl Evropy 2
na trhu dokonce 22,8 %.

Těsně za prvními dvěma rádii se umístila Frekvence 1, kterou poslouchá denně
903 tis. posluchačů a jež s hodnotou 11,5 % dosahuje druhého nejvyššího
podílu na trhu. Frekvence 1 je nejposlouchanější rozhlasovou stanicí mezi
všemi rádii v ČR v cílově skupině ženy, denně si ji naladí 473 tis.
posluchaček (share 12,8 %).

Silnou pozici na regionálních trzích mají i další rádia zastupovaná
společností Regie Radio Music. Rádio Bonton poslouchá denně 63 tis.
posluchačů, sílu posluchačské základny ukázalo i rádio RockZone 105,9, které
si naladí 32 tis. posluchačů denně, a rádia Haná a Rubi shodně poslouchá
denně 35 tis. posluchačů denně.

Produkt RRM Total dosahuje významného počtu posluchačů. Každý týden s ním do
kontaktu přijde více než 4 217 tis. osob. Michal Beran, obchodní ředitel
společnosti Regie Radio Music,  k tomu uvádí: „Jsme rádi, že naše dlouhodobá
obchodní strategie, která kombinuje sílu celoplošných stanic Rádio Impuls,
Frekvence 1, Evropa 2 s dynamikou a přesným cílením regionálních stanic
RockZone 105,9, Radio Info, Bonton, Haná a Rubi je potvrzena i novou
metodikou výzkumu. Vše nasvědčuje tomu, že se nacházíme pouze na začátku
dalšího růstu naší společnosti.“


Richard Klatovský
manažer vztahů s veřejností
Lagardere Active Radio International CZ

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .