Tři čtvrtiny lidí čtou důkladně reklamní letáky

postovnischrankymalePrůzkum agentury Median zjistil, že 75 procent lidí čte reklamní letáky doručené do poštovní schránky důkladně, případně je následně využijí nebo uschovají.

25 procent respondentů považuje reklamní letáky za zbytečnost. Letáky důkladně prostuduje 38,2 procenta dotazovaných. Leták někdy dále využije 35,2 procenta respondentů. Téměř třetina oslovených respondentů se domnívá, že jsou letáky užitečné.

Naopak téměř 11 procent dotazovaných letáky vůbec nečte a vyhazuje je. Letáky nevyužívá 17,4 procenta respondentů. Celkově se o obsah reklamních letáků zajímají více ženy než muži, rozdíl činí téměř 20 procent.

Průzkum se uskutečnil od září loňského roku do letošního března metodou dotazování v kombinaci se samostatným vyplněním dotazníku respondentem a zúčastnilo se jej téměř 8 tisíc respondentů.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .