RRTV vytvořila koncepci pro přidělování dokrývačů

radiotv22Rada pro rozhlasové a televizní zasedání na svém posledním zasedání schválila materiál, podle kterého bude moci jasně rozhodovat, který kmitočet přidělí jako dokrývač a na který vypíše licenční řízení.

„Až dosud byl při rozhodování Rady o využití některého rozhlasového kanálu v pásmu VKV nejvýznamnějším technickým parametrem vyzářený výkon. Podle jeho velikosti Rada rozhodovala o tom, zda je potřebné vypsat licenční řízení, anebo zda jde o tzv. dokrývací kmitočet, který lze přidělit v režimu změny licenčních podmínek. Praxe však ukazuje, že tento parametr, ač významný, zdaleka nevystihuje skutečný efekt, který využitím daného kmitočtu vznikne,“ začíná materiál nazvaný metodika přidělování technických prostředků určených pro dokrývání VKV rozhlasu.

Díky existenci této metodické pomůcky by v budoucnu nemělo docházet k takovým nejasnostem jako doposud. Vezměme případ z počátku roku 2002. Kmitočet Sedlec – Prčice 92.4 MHz/500W zkoordinovalo Radio FM Plus a RRTV mu jej přidělila bez licenčního řízení jako dokrývač. Kmitočet Vyškov 102.6 MHz/500W zkoordinovalo Kiss Hády, RRTV na něj ale vypsala licenční řízení a následně jej přidělila konkurenčnímu Radiu Krokodýl.

Podle nové koncepce rozhodne o tom, zda se na kmitočet vypíše licenční řízení, kromě vyzářeného výkonu také efektivní výška antény nad terénem, počet obyvatel zásobených signálem a vliv rušících vysílačů. U zkoordinovaného kmitočtu bude stanovena jeho bonita podle následujících tabulek.

Vyzářený výkon ve směru maximálního vyzařování
Vyzářený výkon (W) <50 <=100 <=300 <=500 >500
známka 5 4 3 2 1
Efektivní výška antény ve směru maximálního vyzařování
Efektivní výška (m) <=10 <=50 <=100 <=250 >250
známka 5 4 3 2 1
Počet obyvatel nerušené oblasti v tisících
počet obyvatel <=10 <=30 <=50 <=80 >80
známka 5 4 3 2 1
Poměr počtu obyvatel s nerušeným a rušeným příjmem
poměr <1,0 <=1,2 <=1,5 <=1,8 >1,8
známka 5 4 3 2 1

Při hodnocení se ze všech známek udělá průměr, přičemž známka za počet obyvatel zásobených signálem je pro svou důležitost do součtu zahrnuta dvojnásobnou vahou. Pokud výsledný průměr není horší než 2, bude na kmitočet vypsáno standardní licenční řízení. V opačném případě může Rada jednat o přidělení kmitočtu přímo žadateli.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .