Přijem digitálního rozhlasového vysílání T-DAB

V listopadu 2005 v Praze proběhlo u příležitosti konání 11. výročního shromáždění World DAB Fóra zkušební vysílání v systému T-DAB (Terestrial – Digital Audio Broadcasting ). Vůbec poprvé se v ČR vysílal signál systému T-DAB ve III. TV pásmu. Z Rošického stadionu v Praze 6 se vysílal v bloku 10A multiplex Českého rozhlasu naplněný mimo jiné i novými programy: Leonardo, D-Dur a Rádio Česko. O něco později se připojil multiplex Českých radiokomunikací v bloku 12D naplněný pro změnu stanicemi soukromými – Frekvence 1, Evropa 2 a Impuls, tentokrát ze Strahovské věže – tedy nedaleko od vysílače Českého rozhlasu.

Aby toho nebylo málo, spustily České radiokomunikace i svůj letitý vysílač pro blok LC (v pásmu L – na cca 1456 MHz), umístěný na Žižkovské věži (tento vysílač představil systém T-DAB v ČR již v roce 1999). V současné chvíli je zkušební vysílání ukončeno. Další, tentokrát řádné, vysílání by mohlo začít v příštím nebo přespříštím roce v návaznosti na vypnutí analogových TV vysílačů na kanále R12 z Bukové hory a Domažlic.

Přijímače pro digitální systém T-DAB

V zemích západní Evropy (nejvíce Velká Británie a Německo) jsou k dispozici desítky různých přijímačů určených primárně pro příjem digitálního vysílání – od kapesních přijímačů přes autorádia, přenosná rádia až k Hi-Fi komponentům. Jejich účelu odpovídá i výbava. Oproti VKV-FM přijímačům DABové přijímače často disponují odnímatelnou teleskopickou anténu, lepší modely pak i optickým digitálním výstupem nebo přímým záznamem na hard disk nebo na paměťovou kartu. Samozřejmostí jsou doprovodné informace k přenášeným programům. Přenosná a stolní rádia jsou často ve stylu „retro“, samotná většinou hrají jen monofonně (nutno podotknout, že i přesto s kvalitním zvukem), mnoho posluchačů si je totiž stejně připojí prostřednictvím stereovýstupu k domácímu audiosystému nebo do sluchátek.

V České republice zatím T-DAB přijímače nejsou v obchodní síti prodejen spotřební elektroniky, takže jedinou možností, jak si poslechnout zkušební digitální vysílání a přitom neopustit ČR, bylo oslovit samotné provozovatele vysílání nebo prodejce speciální radioelektroniky.

Podařila se druhá varianta, firma DD-Amtek z Prahy nám na zkoušku dovezla dva přijímače Sangean DPR-2 a DPR-202. Jedná se v podstatě o shodné přijímače, oba mají k dispozici T-DAB rozsah ve III. TV pásmu a možnost příjmu VKV-FM rozhlasu 87,5 – 108 MHz i s RDS. Druhý přijímač navíc umožňuje příjem T-DAB i v L-pásmu, jedná se tedy o tzv. dualbandový přijímač – vycházím z něj v dalším popisu.

Přijímač disponuje napájením ze sítě i baterií. Přijímací teleskopická anténa je vybavena sekcí pro příjem v L-pásmu (pásmo v okolí 1460 MHz). Tuto anténu je možné za použití klíče velikosti 11 odšroubovat a poté je k dispozici F-konektor pro zapojení externí antény. Přímou reprodukci v přijímači zajišťuje jeden vysokotónový a jeden hlubokotónový reproduktor. Tato reprodukce je monofonní. Audio výstup jack 3,5 mm poskytuje možnost stereofonního poslechu prostřednictvím sluchátek nebo přídavného zesilovače se stereo reproduktory.

Po zapnutí se naladí naposledy poslouchaná stanice v odpovídajícím pásmu DAB nebo FM. Pokud nebyl přijímač dříve naladěn resp. používán, dojde po zapnutí k automatickému vyhledávání T-DAB multiplexů a v nich obsažených stanic – vzestupně od nejnižších kmitočtů po nejvyšší. Vyhledané stanice se následně dají prohlížet otáčením ovládacího kolečka „TUNING“ nahoře na pravém boku přijímače. Pro výběr stanice se ovládací kolečko stiskne. Pokud je stanice přijímatelná, začne po chvíli její reprodukce (následuje po nápisu „Tuning“, v opačném případě se na displeji zobrazí nápis „Not available“). V obou případech je možné zvolenou stanici uložit do pěti předvoleb nahoře na přední masce přijímače dlouhým stiskem jednoho z tlačítek.

{img id=111 border=1}

Pro opětovné proladění pásma je možné stisknout tlačítko „AUTO TUNE“, které opět proladí celé pásmo. Dlouhým stiskem ovládacího kolečka „TUNING“ v módu DAB se dostaneme do režimu manuálního ladění. Otáčením ovládacího kolečka měníme přijímaný kmitočet – můžeme v obou směrech prohlížet jednotlivé kanály – bloky systému T-DAB v obou pásmech. Pokud přijímač v právě nastaveném bloku zachytí dostatečný signál nějakého multiplexu – vypíše jeho název na spodní řádek displeje například „DAB CRa“ a začne hrát první stanici v nalezeném multiplexu (první podle identifikačního čísla programu). Při dalším krátkém stisku ovládacího kolečka dochází k přepínání a rovnou i přehrávání jednotlivých programů obsažených v naladěném multiplexu, nahoře vpravo na displeji svítí „MAN“. Následným stiskem ovládacího kolečka se vrátíme zpět do standardního režimu, kdy se při otáčení na displeji objevují všechny vyhledané stanice, které jsou naladěny a v případě dostupnosti signálu přehrávány.

K zobrazení informací o programu slouží tlačítko „INFO“. Stisknutím tohoto tlačítka se postupně zobrazují informace o typu programu, názvu multiplexu, síle signálu, datumu a času. Dlouhým stiskem tlačítka „INFO“ se dostaneme k typu firmware přijímače, přenosové rychlosti naladěného programu a volbě označení kanálů v pásmu L.

Pro příjem v pásmu VHF (170 – 230 MHz) je potřeba teleskopickou anténu plně vysunout a mít nejlépe orientovanou ve svislé poloze. V L-pásmu (1450 – 1470 MHz) je naopak vhodné anténu zcela zasunout, nechat rovněž ve vertikální poloze a pokusit se zajistit volnou viditelnost směrem k vysílači resp. k oknu v místnosti.

Fakta – srovnání T-DABu s vysíláním v pásmu VKV-FM:

U digitálního vysílání se do výsledného zvukového signálu nedostává šum. Rovněž nedochází ke zkreslení výsledného signálu vlivem vícecestného šíření a tím také nedochází ke snížení stereoefektu. Kvalita zvuku přenášeného programu je naopak striktně dána přidělenou přenosovou rychlostí svázanou s vlastnostmi digitální technologie zdrojového kódování MPEG 2. V místě s vynikajícím příjmem FM vysílání je zvuk vycházející z T-DABu srovnatelný s FM přibližně při datové rychlosti 192 kbit/s.

Příjem digitálního signálu je v závislosti na síle možný jen do určité úrovně elektromagnetického pole vysílače. Po zeslábnutí signálu na kritickou úroveň dochází ke krátkodobým výpadkům reprodukce, zvuk má jakoby „bublavý“ charakter a při dalším snížení hodnot signálu reprodukce vypadne úplně.

Přijímače jsme podrobili měření na Katedře radioelektroniky ČVUT-FEL. Citlivost přijímače v režimu digitálního vysílání byla přibližně -103 dBm pro nepřerušovanou reprodukci. Obdobná hodnota vyšla i pro příjem v pásmu VKV-FM s uvážením odstupu signál/šum výstupního nízkofrekvenčního signálu cca 20 decibelů, což odpovídá téměř nerušenému FM příjmu. V extrémním případě však přijímač na FM vykazoval jisté náznaky signálu ještě při hodnotě výkonové úrovně přijímaného signálu cca -116 dBm – tedy více než desetkrát slabším signálu.

Z měření tedy vyplývá, že DAB pro své fungování vyžaduje podobnou úroveň signálu jako pro kvalitní příjem VKV-FM. T-DAB multiplex však při stejném výkonu přenáší přibližně 8 krát širší frekvenční spektrum, které umožňuje současně přenášet až deset rozhlasových programů.

Pro srovnání šíření a možnosti příjmu v budovách jsem provedl testy příjmu v budově ČVUT-FEL v pražských Dejvicích, která se nachází cca 3 km od T-DAB vysílače ve III.TV pásmu (blok 12D, ERP cca 500 W) a asi 8 km od vysílače v pásmu L (blok LC ERP 250 W). Blok 12D hrál bez problémů po celé budově, jen v suterénu byly místy výpadky. Příjem byl znemožněn pouze v ocelové kabině výtahu v nižším suterénu. Blok LC byl na tom řádově hůř, ve třetím patře již trpěl výpadky a první patro již bylo takřka bez signálu. Není se co divit, jedná se už téměř o mikrovlnné kmitočty.

Dálkový příjem

Ke zkoumání systému samozřejmě patří mezní podmínky šíření vln. Byl jsem bohužel odkázán pouze na teleskopickou anténu. První zahraniční multiplex navštívil můj přijímač z Bavorska na kanále bloku 12D po cestě Českým středohořím. Když jsem si chtěl v severních Čechách poslechnout oba multiplexy (12D a LC) Českých radiokomunikací, musel jsem se vypravit na úpatí Krušných hor (Mostecko). První náznaky signálu se objevily přibližně v nadmořské výšce 450 m.n.m. Celkem překvapivě na přijímači pracoval blok LC (1456.384 MHz) o něco lépe než 12D, který je patrně omezen jak analogovým TV vysíláním z Bukové hory na kanále R12 tak i Bavorským digitálním vysíláním.

Při výletu po hřebenech Krušných hor na sebe nedaly dlouho čekat Saské multiplexy Sachsen K5C a Sachsen K12A. Není to nic překvapivého – Sasko je hned za hranicemi. Co mne opravdu potěšilo byl příjem berlínského multiplexu bloku 12D. Mohl jsem tak poslouchat například programy Antenne nebo německé Radio Eins.

DAB přijímač může být v současné době přínosný pro všechny, kteří bydlí poblíž hranic se SRN, neboť území poblíž našich hranic pokrývá vždy minimálně jeden rozhlasový multiplex ve třetím televizním pásmu. Digitální vysílání v Německu shrnuje http://www.digitalradio.de/. V SRN se v příštím roce chystá až pětinásobné zvýšení výkonu vysílačů.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .