Odpověď generálního ředitele ČRo Václava Kasíka na otevřený dopis pana Michálka

radiotv22Vážený pane Michálku,

nesmírně mne těší Váš zájem o Český rozhlas a hluboce se skláním před Vaší odborností, která vyplývá z Vašeho dopisu. Je jen škoda, že se k Vám zřejmě nedostaly ještě další informace. Navíc mi ve svém dopise vkládáte do úst řadu tvrzení, která jsem nikdy nevyslovil. Tisk nebývá vždy dobrým informátorem.

K reakci mě ale vybudilo Vaše osočení Českého rozhlasu z výmluv a nezájmu o dění v regionech. Proti těmto Vašim slovům se musím důrazně ohradit! Regionální vysílání je významnou a podstatnou složkou Českého rozhlasu, což dokládá nejen existence a práce stávajících regionálních stanic, prostor, který je regionům věnován i na celoplošných stanicích, ale také postup Českého rozhlasu ve věci rozvoje regionálního vysílání i v nově vzniklých krajích. Jen pro Vaši informaci: Český rozhlas se začal problematikou budoucnosti regionálního vysílání zabývat mnohem dříve před definitivním rozhodnutím o vytvoření nových regionů (např. v případě Pardubicka již v roce 1995). Do dnešního dne nám nikdo neuložil nová studia budovat. To, že tak Český rozhlas činí, je naše prozíravost, dobrá vůle a péče o posluchače. Pociťujeme pouze zvýšený zájem různých nekoordinovaných nátlakových skupin. V dobách hlubokého spánku těchto skupin bylo již dávno rozhodnuto, že např. vznikne ČRo Pardubice. A to díky mimořádné vstřícnosti pana primátora Stříteského. Rozhodně ani já ani pan primátor jsme nečekali na výkřiky těch, kterým nejde o věc samu. Práce je vykonána. Do dnešního dne však nemáme žádné zdroje pro rozvoj tak mohutného projektu, jako je vybudování šesti nových studií. Využíváme pouze rezerv, a to je riskantní.

Skoro zbytečné je komentovat Vaše tvrzení „nejedná se o frekvence, ale o peníze“, neboť při budování čehokoliv hraje logicky svou roli vždy i finanční rovina. Musím však trvat na tom, že alfou a omegou stávající přechodné podoby samostatného vysílání Českého rozhlasu pro Pardubický kraj je absence vhodného kmitočtu, jehož přidělení je ale zcela mimo kompetence Českého rozhlasu.

Problematika vysílání pardubického regionálního programu při využití stávajících kmitočtů prakticky vždy musí vést ke kompromisnímu řešení. Vysílač Krásné zasahuje svým  pokrytím přibližně stejně do pardubického i královéhradeckého kraje.  V případě jeho přechodu pouze na pardubické vysílání by došlo na mnoha místech Královéhradeckého kraje k opačnému efektu – nebyl by k dispozici signál ČRo Hradec Králové. To si – coby zodpovědní hospodáři a pečovatelé o dobré jméno kvalitní značky, kterou ČRo Hradec Králové bezesporu je – nemůžeme a ani nechceme dovolit, zejména vůči našim posluchačům v Královéhradeckém kraji, kterých si stejně jako všech našich posluchačů v jiných krajích nesmírně vážíme.

Vedle této skutečnosti má vysílač Krásné značné přesahy i do dalších oblastí. Z tohoto důvodu je vhodnější pro použití v celoplošné síti, tedy pro celoplošnou stanici. Navíc je to „ženevský“ kmitočet.  Tento fakt si uvědomujeme již dlouho, proto navrhujeme takové postupy, které nám umožní situaci řešit komplexně. Jedním z takových kroků bylo i zvýšení výkonu vysílače Černá Hora a výměna kmitočtů mezi ČRo Hradec Králové a ČRo 3 – Vltava v říjnu loňského roku. Tím se vytvořila situace umožňující zahájit vysílání pro Pardubicko alespoň formou odpojovaných lokálních oken. Rozsah těchto oken bude postupně narůstat a cílovým stavem je přejít v obou regionech na kmitočty více zohledňující existující správní členění.

Naší cílovou představou je využívat pro vysílání ČRo Hradec Králové stávající vysílač Trutnov/Černá hora spolu s dokrývacím vysílačem menšího výkonu přímo do města a také do oblasti Rychnova nad Kněžnou, kterou dnes pokrývá spíše vysílač Krásné. Pro ČRo Pardubice pak využívat jako základní vysílač Krásné (10 kW) a dokrývací vysílače menšího výkonu přímo do města, pro okolí Svitav, případně i další do některého z údolních měst (jak jistě víte, k dokrytí takových lokalit postačí výkony 100 – 200 W).

Závěrem Vás chci ujistit, že Český rozhlas přistupuje k celé problematice regionálního vysílání komplexně a v koordinaci s řadou dalších subjektů. Naši snahou je co nejlépe uspokojit zájem obyvatel nejen Pardubického kraje, ale i krajů dalších. Budete-li chtít, rád se s Vámi sejdu a s neobyčejnou pozorností vyslechnu Vaše případné návrhy na řešení tzv. „pardubického uzlu“.

S úctou,

Václav  K a s í k
generální ředitel Českého rozhlasu

V Praze 20. března 2002

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .