Odbavovací systémy v rádiích V. – ENCO

radiotv22S menším časovým odstupem představujeme pátou firmu, která zásobuje rádia odbavovacími systémy. Jde o společnost HOA, s.r.o. zastupující na českém trhu americkou firmu ENCO. Její systém DAD PRO 32 najdeme na všech soukromých celoploškách, takže do našeho seriálu patří zcela zaslouženě.

Můžete stručně představit vaši firmu?

Jan Hamerník založil v roce 1993 s německými přáteli Alexem Zeitlehackem a Gerdem Zimmerem společnost BCI-Praha s.r.o. jako českou pobočku německé BCI – Broadcast Concepts & Ideas. Poté, co se hlavní aktivity německých partnerů změnily, převzal jejich obchodní podíly a od srpna t.r. pod změněným názvem HOA, s.r.o. (Hammer On Air) pokračuje v zastupování amerických firem Orban, Gentner, Harris a ENCO na českém trhu a v projektové, konzultační a servisní činnosti. V mezičase stihl také působit krátce ve funkci šéfa licenčního odboru úřadu Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání nebo jako technický ředitel rádií Frekvence 1 a Evropa 2, kdy vedl výstavbu nového domu ve Wenzigově ulici a organizačně řídil stěhování do něj.

Napřed odkryjme pozadí zkratek. DAD znamená Digital Audio Delivery, tedy digitální odbavení audia a ENCO je Eugene Novacek COmpany. Ano, majitel, president a hlavní strůjce softwaru je českého původu. Přesněji jeho otec, který dodnes mluví velice dobře česky a vzpomíná na Brno. Gene sám už zná jen několik slov, jak sám říká jenom pivo a dobrý.

Zřejmě nadaný student po absolvování známého Massachusettského technologického institutu začal v oblasti Detroitu v automobilovém průmyslu jako programátor. Tehdy dal dohromady grafické prostředí pro ovládání těžkých lisů na výrobu blatníků prostřednictvím dotykové obrazovky TouchScreen. Grafické prostředí, které je dostatečně názorné a zajišťuje bezpečné ovládání i ve ztížených podmínkách. Toto na tehdejší dobu velice inovativní a pokrokové řešení bylo převzato i do audio aplikace.

Vyznačuje se velkými výraznými „tlačítky“ s jasnou indikací jejich stisku. Kdy se Gene potkal s Larrym Lamoreyem nevím, ale vím, že Larry byl celý svůj profesionální život od 40. let broadcasterem a problematiku výtečně znal (ten minulý čas není vlastně namístě, neboť Larry tráví svůj důchod na Floridě). Snad to byl Larryho nápad, jak zkombinovat tento způsob ovládání s přehráváním audio souborů z počítače a dát tak rozhlasovému DJ do ruky spolehlivý, přehledný a velmi praktický prostředek pro odbavování programu.

První DAD měl přívlastek 486, a to podle procesoru Intel, který jako první byl dostatečně výkonný, aby zvládal operace s audio soubory. Pracoval pod DOSem, který Gene dlouho považoval za jediný dostatečně spolehlivý a zvládnutelný operační systém. Jako vsuvku si dovolím poznamenat, že v opravdu profesionálních systémech se běžná Windows pro svou „padavost“ nikdy nepoužívala, až současná Windows 2000, o kterých ale víme, že jsou postavena na NT, jsou brána na milost. DAD se dále vyvíjel, od přídomku 486 se z pochopitelných důvodů upustilo, 32 získal s příchodem 32 bitového OS, a přívlastek Pro je sám o sobě pro profesinála zcela srozumitelný.

Představte nám váš odbavovací systém. Jaké jsou jeho hlavní přednosti a kolik stojí?

Představit celý systém není jednoduché, neboť jak sám výrobce říká, jedná se o „bednu s nářadím“, kterou lze plně přizpůsobit konkrétním potřebám konkrétního uživatele. Sestává z různých funkčních modulů, které mohou pracovat samostatně nebo současně v plném multitaskingu.

Celé prostředí odbavovacího systému DAD PRO 32 je navrženo jako „User friendly“- tedy maximálně uživatelsky příjemné a je inspirováno, v Americe dodnes ještě hojně využívanou technologií, klasickými cartrigemi a cart-wally To znamená jednoduchá a tím i přehledná grafika, velká, barevná tlačítka s popisem aktivované funkce, takže i neznalý uživatel, nebo počítačový laik je velice rychle schopen s programem pracovat. Pro ovládání programu je nejvhodnější použít dotykové obrazovky, ale pokud by se vám jejich cena zdála příliš vysoká, je možné program ovládat i klasickou počítačovou myší i klávesovými zkratkami.

Základní nástroje systému DAD PRO 32 lze rozdělit do tří skupin:

 1. Nástroje pro odbavení programu

  DAD PRO 32 umožňuje konečnému uživateli volbu od plně automatického, až po manuální odbavení vysílaného programu.
  Pro plně manuální odbavení se používá Quad Playback Machine – tedy jednoduchý čtyřslotový přehrávač, který se mauálně plní zvuky z knihovny.

  4Play Machine je variantou výše zmíněného nástroje, který již spolupracuje s předem vytvořeným playlistem. Do čtyř přehrávacích slotů lze záznamy ze zobrazeného playlistu přetahovat manuálně, nebo automaticky.

  Air Play Machine je osmislotový přehrávač, který navíc umožňuje jednotlivé záznamy v libovolném pořadí sekvenčně spouštět.

  Array a Mini Array – Tlačítková pole – celkem 384 tlačítek, ke každému z nich lze přiřadit libovolný záznam z knihovny, což je vhodné například pro jingly, proma, atd. Jednotlivá tlačítka je možné i barevně odlišovat což je vhodné například pro výběr podkresů a hudebně navazujících předělů, nebo teček.

  MasterLog – vysoce sofistikovaný nástroj, který umožňuje automatické odbavování vysílaného programu, ale zároveň moderátorovi dovoluje do vysílání jednoduše vstupovat. Jeho největší předností je možnost si celé on-air vysílání postupně předpřipravovat (off-air) a to včetně hudebních mixů, vkládání jinglů, nebo i předem nahraných moderátorských vstupů. To vše v reálném čase, za chodu vysílání.

  Playback Machine – Celkem osm přehrávačů (4 reálné, 4 virtuální) které se nejvíce používají pro automatické odbavování programu z hotových playlistů, nebo odbavování reklamních grup.

  Volba nástrojů pro on-air odbavení je závislá na konečném uživateli a je včetně přiřazení vstupů a výstupů zvukové karty uložena do uživatelského profilu. Jeden moderátor může preferovat MasterLog, jiný si do svého profilu uloží 4Play v kombinaci s panely Mini Array.

 2. Nástroje pro produkci

  DAD PRO 32 nabízí čtyři recordery prostřednictvím kterých nahráváme zvukové záznamy do knihovny. Každý recorder obsahuje databázovou kartu pro popis záznamu a zvukový editor standardních funkcí (cut, paste, neomezený počet kroků zpět, atd). Kromě toho můžeme do zvukového záznamu vložit další důležité informace jako prolínací impulsy, fade-in, fade-out, sekundární a terciální impulsy pro ovládání GPI výstupů, nebo funkci HOOK, která umožňuje přehrát jenom předem označenou část záznamu – pokud je funkce HOOK zapnuta na příslušném přehrávači – vhodné například pro hudební ukázky. Další řtyři virtuální recordery lze používat „na pozadí“ pro záznam např. Air-checků. Zajímavé je, že lze přehrávat nahrávku v průběhu jejího záznamu (s volitelným zpožděním).

  Playlist Modify je nástroj pro tvorbu a úpravu playlistů. Samotné playlisty je možné vytvářet manuálně, nebo je importovat z externích programů (např. RCS Selector).
  Script Machine – umožňuje ke každému záznamu přiřadit textovou informaci, kterou si moderátor jedním tlačítkem vyvolá, nebo naopak, do textového scénáře komponovaného pořadu vložit tlačítka, která spustí příslušný zvukový záznam. Do Script Machine lza také poslat text, např. Zprávy, z news-roomu.

 3. Systémové nástroje

  DAD PRO 32 umožňuje variabilní nastavení celého systému podle požadavků jednotlivých koncových uživatelů. Od moderátorů až po pracovníky trafficu.

  K základním funkcím patří správa knihovny LIBRARY, ovládání funkcí GPI vstupy i výstupy a šest výrazných tlačítek na spodní straně základní obrazovky, která mají přednost před všemi ostatními funkcemi, jmenují se PRIORITY BUTTONS a funkce nebo cuty jim lze samozřejmě volně naprogramovat. Programování nejrůznějších funkcí je silnou zbraní systému. Provádí se v tzv. DAD Command Language s velmi jednoduchou syntaxí. Tyto povely lze zařazovat do playlistů, nebo přiřazovat do libovolného přehrávače a programovat jimi ohromné množství funkcí od spouštění vzdálených počítačů (vhodné pro lokální odpojování), automatického spouštění záznamů, nebo playlistů v určený čas (automatické vysílání), hardwarové ovládání studiové techniky až po např. synchronizaci s přesným časem, natažení odpovídajícího uživatelského profilu, po internetovou objednávku pizzy pro hladového moderátora.
  Předností systému je i jeho vhodnost pro výše zmíněné lokální odpojování (reklamy, zpravodajství, atd). Funkce Autofill dokáže určený blok zvukových záznamů v reálném čase prodloužit, nebo zkrátit do předem určené délky (+- 20%). Tím odpadá nutnost zastříhávání jednotlivých segmentů na přesnou délku.

  Systém umožňuje import hudebních playlistů i playlistů generovaných trafficovým programem a stejně tak export dat o tom, co bylo odehráno (AS PLAY LOGS) pro účely fakturace odvysílaných reklam nebo pro dokumentaci požadovanou OSA a Intergramem.

Software lze koupit jako celek, ale i po jednotlivých modulech. Základní cena plné licence pro jednu stanici je USD4995. Jednotlivého modulu USD495 nebo USD995. Software je chráněn hardwarovým klíčem.

Na jaké platformě funguje, potřebuje k činnosti nějaký speciální hardware?

Pracovní stanice pracuje pod Windows NT nebo dnes pod W2000. Server je doporučován Novellovský nebo dnes opět W2000. Síť běžná Ethernet 100. Je důležité uvědomit si, že multimediálni aplikace a z nich audio zvláště jsou nesmírně náročné na propustnosti a kontinuitu přenášených dat v síti. To je společné pro všechna počítačová řešení rozhlasového vysílání. Správa serveru s audio daty a sítě pro více pracovních stanic je velmi náročná. Pracovní stanice si ale může audiodata např. podle připraveného playlistu natáhnout na svůj hard disk a od sítě se odpojit a vysílat autonomně, čímž se usnadňuje údržba serveru. Výkonnost železa by měla být na horním konci dnešní úrovně.

V systému se používá audio buď lineární PCM nebo komprese MPEG Layer 2. V prvním případě lze pracovat se zvukovými kartami typu SoundBlaster, v druhém jsou doporučovány profesionální karty firmy Digigram s hardwarovou podporou MPEGového kódování/dekódování nebo levnější karty Antex (možno i s kompresí Dolby AC3). Populární MP3 lze také přehrávat, ale profesinál se jim radši vyhne. Pro ovládání lze mimo klávesnice s myší použít i výše zmíněný TouchScreen. Ve Frekvenci 1 a Evropě 2 se používá jejich dvojice připojená přes dual head grafickou kartu. Optimalizovat ergonomické řešení byl docela oříšek, ale výsledek, kde jsou monitory nad sebou s tím, že spodní je uložen šikmo a celá tato dvojice je na samostatném vozíku, jehož výška je nastavitelná podle potřeby, zcela vyhovuje.

Jaké další produkty standardně rádiím nabízíte?

Firma ENCO naším prostřednictvím nabízí řadu dalších podpůrných programů např. ENCORE pro usnadnění spolupráce s dynamickou RDS a formátem XML pro web, GATEWAY pro synchronizaci vzdálených off-line stanic, DROPBOX pro formátovou konverzi a vkládání do jednotlivých cutů databáze, STRATA pro multitrack produkci v MPEG2 a NEWSBOSS – software pro komplexní zpracování zpravodajství.

Které produkty byste ve své nabídce vyzdvihli?

Nabídka firmy ENCO tvoří ucelený systém, který je ale dostatečně flexibilní, aby jej bylo možno přizpůsobit jakémukoli uživateli. Od „venkovského“ rádia (jako perličku je možno uvést, že ENCOvské stanice se často v USA používají na hokejových a fotbalových stadionech a v basketballových halách pro živé odbavování zvukových elementů, které ze sportovních utkání dělají opravdovou show a které není rozhlasovému vysílání nepodobné) až po komplexní řešení velkých rozhlasových domů.

V čem jste podle vašeho názoru před konkurencí?

Za obrovskou výhodu považuji grafické rozhraní, které je pojato tak, aby se DJ v informacích na obrazovce snadno orientoval. Vysílání z ENCA se naštěstí nepodobá práci s počítačem, ale je to jednoduché ovládání „hrací bedýnky“.
Spolehlivost a výše zmíněná flexibilita systému spolu s možnostmi vlastního programování a editací příkazů. Na webovské konferenci ENCOUSER si zákazníci mimo výměnu zkušeností a tipů triků velmi pochvalují, jak firma naslouchá potřebám reálných uživatelů, které promptně zapracovává do upgradů, a jak provádí zákaznickou podporu.

Dokážete sebekriticky přiznat, v čem proti konkurenci zaostáváte?

Částečně rezervy vidím v provádění databázových operací, kde knihovna je zpracovávána v .dbf formátu, což je dnes již poněkud anachronismus a občas z toho plynou drobné provozní problémy. Není to ale v poloze zaostávání za konkurencí, jen se jednou za čas musí vypnout všechny stanice v síti, aby při opětném nalogování na server proběhl tzv. rebuild databáze. Jak ale znám Gene Novacka, jistě na tom již pracuje.

Firma HOA, s.r.o. připravuje v současné době plnou podporu produktu, tak aby český uživatel nemusel vůbec komunikovat s americkým ENCEm.

Kolik rádií vaše produkty využívá?

V ČR používá ENCO DADpro32 síť rozhlasových stanic Evropa 2, Frekvence 1 a Kiss 98 pro kompletní odbavování veškerého programu, Rádio Impuls pro odbavování reklam a produkčních elementů, Regie Radio Music používá stanice ENCO pro vysílání reklamních oken v regionech v programech E2, F1 i RI, Rádio Brno užívá starší verzi a uživatelem bylo i Budějovické Radio Beat. Ve světě je to několik tisíc uživatelů včetně známé CNN nebo Bible Network.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: