Němci chtějí vybírat koncesionářské poplatky i za mobily

radiotv22Nedávná diskuse o tom, jestli se mají platit koncesionářské poplatky i za počítač připojený na internet, má v Německu své pokračování. Poplatky tady chtějí začít vybírat i za mobilní telefony UMTS a další, které jsou schopné přijímat rozhlasové případně televizní vysílání. Myšleny tím ale nejsou zdaleka jen modely vybavené klasickým FM přijímačem. Podle vyjádření organizace GEZ, která má výběr poplatků na starosti, spadají do kategorie přijímačů i některé mobilní telefony.

Ačkoliv to na první pohled může vypadat jako další nepříjemná byrokracie, ve skutečnosti to není tak horké. Většina majitelů těchto telefonů má doma televizi a rádio, za které stejně platí. Poplatek se platí za celou domácnost nezávisle na tom, kolik přijímačů uživatel vlastní. A mobily se do těchto zařízení také počítají stejně jako autorádia.

Podle vyjádření expertů není příjem přes UMTS telefon příjmem přes internet, který je bezplatný. Tedy zatím. Předsedové zemských vlád totiž už v roce 2004 rozhodli, že za počítače připojené k internetu se budou koncesionářské poplatky platit od 1. ledna 2007. „V případě že zůstaneme u současné právní úpravy, budou se od 1. ledna 2007 najednou za všechny počítače připojené na internet a jiné tzv. nové přijímače platit koncesionářské poplatky,“ vysvětlil deníku Berliner Zeitung prezident svazu soukromých vysílatelů VPRT Jürgen Doetz. Do této kategorie by pak kromě mobilních telefonů patřily i kapesní počítače. „Naše nabídka není kvalifikována jako rozhlasové nebo televizní vysílání,“ namítá ústy své mluvčí největší německý poskytovatel UMTS Vodafone.

Problém co je a co není rozhlasový respektive televizní přijímač řeší i ve Švýcarsku. Tady koncesionářské poplatky vybírá společnost Billag. V sekci FAQ se na její internetové stránce objevuje otázka, zda je nutné platit za mobil případně walkmana, který dokáže přijímat rádio. Odpověď zní ano. Stejná odpověď je i na otázku, zda je nutné platit za mobilní telefon, na kterém je možné sledovat televizi. I tady ale platí, že se poplatek vybírá za celou domácnost, takže pokud už někdo doma televizi a rádio má, za mobil případně počítač nic navíc neplatí.

V případě že člověk doma žádný přijímač nemá a je pouze napojen na internet, vzniká mu taktéž povinnost platit za sledování televize a rozhlasu. Protože je jasné, že kdo se připojuje přes modem někde v “Horní Dolní“, bude asi těžko přes síť sledovat televizi nebo rádio, musí se platit teprve až při splnění určitých podmínek. U rozhlasu v domácnosti jsou tyto podmínky dvě. A to sice připojení ADSL nebo lepší a potřebné softwarové vybavení pro poslech rádia jako je např. Mediaplayer. V případě televize se přidává ještě jedna podmínka a to ta, že uživatel má uzavřenou smlouvu nebo předplatné na příjem placené televize přes internet. Tato podmínka možná v budoucnu odpadne. Stane se tak v případě, že bude přes síť v dobré kvalitě (srovnatelné se současným terestrickým vysíláním) přístupno několik volně šířených televizních programů.

Pokud je přijímač (tedy počítač) užíván služebně, je tedy vlastnictvím firmy, platí pro rozhlas stejné podmínky. Povinnosti platit se firma může zbavit instalováním takových opatření, které příjem znemožní. V případě televize platí úplně stejné podmínky jako pro soukromé majitele. Podmínka o technických opatřeních, která znemožní příjem televize začnou platit tehdy, až odpadne podmínka, že se platí jen za počítač používaný k příjmu předplacených kanálů.

A závěrem ještě jedna zajímavost, která se týká koncesionářských poplatků v Rakousku. Tady jsou poplatky v každé spolkové zemi jiné. Záleží na tom, jak vysoké jsou odvody v dané zemi. Část je stejná pro všechny, část je určená jen dané zemi. Ve Vorarlbersku a Horních Rakousech se tento zemský poplatek neplatí a tak zdejší platí za televizi a rozhlas dohromady jen 17,18 euro měsíčně. Naopak ve Štýrsku a v Korutanech se platí spolkové zemi 4,70 euro měsíčně a tak se celková výše koncese vyšplhá měsíčně za televizi a rozhlas na 21,88 euro.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .