Návrh zákona o elektronických komunikacích

radiotv22Ministerstvo informatiky dnes zveřejnilo již dříve avizovaný návrh telekomunikačního zákona, který poměrně zásadním způsobem mění dosavadní systém a upravuje možnosti i pro nové formy vysílání. Návrh, který byl v legislativní práci upřednostněn před jinými normami a koncepčními dokumenty (koncepce digitalizace…) je třeba podrobit důkladné analýze, a to ve všech souvislostech. Z prvních informací jsou patrné i novinky, které zasahují do oblasti rozhlasového a televizního vysílání.

Návrh transponuje směrnice Evropského společenství do českého telekomunikačního zákona. Zasahuje dílčím způsobem i do Zákona o České televizi a také do Zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Z návrhu jsou zřejmá zejména některá přechodná ustanovení (např. k analogovým licencím), podle kterých RRTV bude muset upravit platné licenční podmínky současných provozovatelů. Návrh reaguje na projednávanou problematiku přechodu na digitální vysílání a definuje nové formulace a pravidla pro provoz sítí, jejich provozovatelů a jejich licencování. Zavádí do regulačního prostředí ČR ,kromě Českého telekomunikačního úřadu, i dalšího „regulátora“ – samotné Ministerstvo informatiky (MI).

K poměrně významné úpravě dochází například v části §15 a §18 stávajícího mediálního zákona, kde se v rámci licenčních kompetencí RRTV ruší a vypouští termín „soubor technických parametrů“ jako součást licenčních řízení a vydávaných licencí. V praxi to znamená omezení vlivu a úlohy RRTV, která tak bude mít možnost regulovat a definovat jen obsahové záležitosti,a technické podmínky pro vysílání tak zcela přejdou do kompetence ČTÚ, resp. MI.

K drobným změnám dojde i u Zákona o DPH, kde se například plánuje osvobození od daně u prodeji či pronájmu speciálně vybavených koncových telekomunikačních zařízení pro poskytování universální služby.

Zákon, resp. návrh zákona, zakazuje regulátorům (tedy ve smyslu zákona i MI) aby svým jednáním zvýhodňovali některé podnikatelské subjekty. Bude zajímavé dále sledovat možný rozpor mezi aktivitami a plány polostátního Českého Telecomu a samotného MI (např. personální propojení ve statutárních orgánech…) – například i v procesu přechodu na digitální vysílání.

Návrh, rozeslaný 3.11.2003, je určen pro mezirezortní připomínkové řízení, které bude ukončeno 28.11.2003. Poté budou připomínky hromadně projednány.
Návrh se zapracováním příp. připomínek bude předložen vládě – předpoklad do konce roku.

Návrh je možné najít na následující této adrese.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .