Česká digitální média VI. – podzimní rozhodování se blíží

radiotv22V závěru července předložil ministr informatiky rekapitulaci sedmi měsíčního fungování nového ministerstva spolu s výhledem práce úřadu do konce roku 2003 – Sedm měsíců Ministerstva informatiky (MI) a plány do konce roku.

Kromě atraktivních a potřebných návrhů a cílů v oblasti e-businessu, zvýšení počítačové gramotnosti a zlepšení dostupnosti internetu není v předloženém materiálu nějak výrazně zařazena problematika digitalizace televizního a rozhlasového vysílání a související legislativní přípravy. To samozřejmě nemění nic na prodlouženém termínu pro předložení návrhu změny vládní koncepce přechodu na digitální vysílání a případně návrhy změn zákonů. Předpokládá se termín dokončení podkladu do konce srpna letošního roku. Příští rok by mělo dojít k realizaci první fáze přechodu, v souladu s platnou či částečně aktualizovanou legislativou. Na oficiální webové bráně spolupředkladatele – Ministerstva kultury – nejsou zatím informace o digitalizaci žádné.

Jistě i v relativně „okurkové sezóně“ je pozornost upřena na jiné priority ve vazbě na reformní návrhy a boje o křehkou vládní, resp. parlamentní většinu. Na druhé straně tak významná změna na poli telekomunikací a televizního a rozhlasového vysílání by neměla být opomíjena. Zatím nebyla registrována ani významná aktivita mediální komise českého parlamentu, která se dosud intenzivněji touto problematikou nezabývala. Parlament mezitím nadále tajně volí Radu ČTK a veřejně (demonstrativně) dovoluje zbývající posty v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Nová RRTV prodloužila licenci TV Prima podle platného zákona a odsouhlasila splátkový kalendář pro správní poplatek. Totéž udělala bývalá rada, což byl tehdy pro ministra Sobotku hlavní důvod pro jeho hlas za její odvolání .

Většina mediálních institucí a subjektů, účastnících se příprav zásadní technologické, obchodní i právní změny, tak vyčkává. Některé instituce jsou od jara v podstatě utlumeny – například SDV – skupina pro digitální vysílání. Tuto meziresortní skupinu napojenou na RRTV má nahradit Výbor pro digitální vysílání (VDV), ve kterém budou zástupci ministerstev, obou regulátorů a aplikovaného výzkumu, nově pod gescí MI. Výjimku v současnosti tvoří ČTÚ, průběžně dokončující koordinaci digitálních multiplexů, tedy instituce na které zřejmě zůstane i v budoucnosti největší díl práce. I přes letní čas si ale opět neodpustím opakovanou připomínku o absenci širší diskuze, a to i té popularizační. Tuto roli nahrazují zatím snad jen experimentátoři digitální vysílání, byť stále bez jasné vlastní perspektivy. A už vůbec chybí komplexní pohled a příprava řešení otázek financování (například v případě přímé finanční účasti státu na procesu digitalizace je pro návrhy na redukovaný statní rozpočet k dispozici již jen několik týdnů).

Nový ředitel České televize v „nástupních“ rozhovorech i v soutěžní úvaze, již hovoří o vysílání nových digitálních programů, ale není zřejmé, jaká cesta k tomu povede. Zatím ani inovovaná Rada ČT nemá v nejbližších plánech činnosti zařazeno systémové řešení či návrhy na nejlepší a nejefektivnější cestu, alespoň z hlediska ČT.

Znamená to, že vše důležité v digitalizaci se přesune do podzimního období, které bude určitě nabité jinými důležitými událostmi a náročnými jednáními v Parlamentu. Mezitím si jen zpovzdálí málokdo všimne, že začátkem srpna bude v Berlíně ukončeno analogové vysílání a nadále bude televizní signál šířen prostřednictvím šesti digitálních multiplexů zatím s 26 kanály. Mimo jiné to ukazuje, že doba přechodného období souběhu původního analogového a digitálního vysílání může být v praxi, po dobré přípravě, nakonec mnohem kratší než se očekávalo. To by mohla být velmi dobrá zpráva i pro český digitální éter.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .