Slovensko-anglické rádio RTI skončilo. Porušovalo jazykový zákon…

O tom, akú váhu môžu mať zákony pridružené k mediálnej legislatíve sa nedávno presvedčili tvorcovia jediného slovensko-anglického rádia RTI. Stanica, ktorá vysielala pol dňa v slovenčine a pol dňa v angličtine na východoslovenských FM frekvenciách, na satelite a na internete, ukončila v nedeľu vysielanie. Nedokázala vyhovieť striktnej požiadavke slovenského jazykového zákona, ktorý fakticky zakazuje vysielanie v inom jazyku bez pretlmočenia.

Nadnárodný projekt z Popradu a Londýna

Ojedinelý a v mnohom priekopnícky projekt komerčného slovensko-anglického vysielania sa zrodil pred necelými štyrmi rokmi. Vtedajšie Rádio Tatry, ktoré ani jeden rok od udelenia licencie nedokázalo spustiť vlastné, začalo spoluprácu s medzinárodným projektom Radio Tatras International (RTI). Ten zapustil svoje korene vo Veľkej Británii a financoval ho česko-britský podnikateľ Jan Telenský, ktorý má významné podnikateľské aktivity v okolí Popradu. Okrem iného vlastní najväčší slovenský aquapark Aqua City Poprad a podieľa sa na viacerých komunálnych projektoch v Tatrách a ich okolí.

Dňa 9.4.2005 začalo vysielať nadregionálne rádio RTI. Ako technické prostriedky využilo internet a satelitnú družicu Eurobird, kde sa zaradilo do rozhlasovej ponuky platformy Sky Digital. Na Slovensku začalo využívať lukratívnu 30 kW frekvenciu Rádia Tatry z kóty Kráľová hola, ktorou dokázalo pokryť významnú časť severovýchodného Slovenska, časť Poľska a dokonca aj časť Maďarska. Rádio Tatry sa tak aj vďaka tejto spolupráci vrátilo do éteru a vysielalo denne od 6.00 do 19.00. Vo večernom čase a v noci preberalo anglické vysielanie projektu RTI, a v noci šírilo aj program európskych rádií Caroline a Radio Six International.

Na oplátku sa jeho denný program dostal do medzinárodných platforiem, keď slovenské vysielanie mohli počúvať aj poslucháči a abonenti Sky Digital vo Veľkej Británii. Tento moment bol pre neskorší rozvoj veľmi dôležitý, keďže Rádio Tatry bolo jedinou slovenskou stanicou v ponuke britskej platformy. Tá je na britských ostrovoch natoľko rozšírená, že sa k nej prirodzene dostali aj Slováci a Česi žijúci v tamojších domácnostiach. A pokiaľ nemali k dispozícii neobmedzený internet, tak Rádio Tatry v platforme Sky Digital bolo ich jediným kontaktom s domovom.

Kombinované vysielanie pritiahlo záujem britských inzerentov

Na tejto koncepcii staval aj manažment Rádia Tatry. Počas dňa chcel zasiahnuť práve desaťtisíce Slovákov a Čechov vo Veľkej Británii, a dokázal tamojším inzerentom ponúknuť pomerne zaujímavú cieľovú skupinu. Za prvých 18 mesiacov vysielania sa projektu podarilo získať 197 000 GPB na príjmoch len od britských inzerentov. „Ak by sme tento projekt postavili len ako regionálne rádio pre Vysoké Tatry, nemohli by sme dlhodobo fungovať. Tento trh je príliš malý na to, aby uživil podobný projekt,“ povedal riaditeľ rádia Eric Wiltsher v roku 2006. Rádio síce v slovenskom prieskume počúvanosti nebodovalo, zriedka prekročilo hranicu 10 tisíc poslucháčov denne, no potenciál, ktorý malo v Británii vďaka svojmu exkluzívnemu príklonu k slovenčine presvedčil zadávateľov reklamy, aby investovali do jeho vysielania.

Rádio RTI plnilo ešte jednu dôležitú funkciu. Vytváralo vzťah britských poslucháčov k Slovensku, ktoré sa mnohým aj po vstupe do EÚ stále javí ako neznáma, prípadne exotická krajina. Stanica mala dve produkčné centrá – v Poprade a v Londýne – väčšina programu sa však vyrábala na Slovensku. Projektu sa však podarilo urobiť pozitívnu PR o Slovensku vo Veľkej Británii. Vysokým Tatrám sa ako zaujímavej destinácii venovali viaceré periodiká, následne bola otvorená pravidelná nízkonákladová letecká linka medzi Popradom a Londýnom a turisti z Anglicka si mohli ľahšie nájsť cestu na Slovensko. Majiteľ rádia tak vlastne dosiahol dva ciele – okrem pozitívneho PR v zahraničí mu projekt dokázal pritiahnuť aj turistov do popradského hotela Aqua City, ktorý sa orientuje práve na lukratívnejšiu zahraničnú klientelu.

Pôvodné Rádio Tatry malo bohatú históriu

Pôvodné Rádio Tatry patrilo medzi najstaršie rozhlasové stanice na Slovensku. Jeho pôvodnú licenciu však odkúpila skupina blízka konkurenčnému celoslovenskému Fun rádiu a jeho vysielanie v roku 2001 zastavila. Pôvodný majiteľ rádia, popradský podnikateľ Igor Ľudma sa viackrát snažil vysielanie obnoviť. Slovenská licenčná rada mu však odmietala vydať novú licenciu poukazujúc na skutočnosť, že tú pôvodnú už raz vrátil. Nakoniec mu ale predsa len udelila silnú 30 kW frekvenciu pre široký región Tatier, keďže predložil dostatočné finančné kryte projektu a deklaroval záujem investorov o fungovanie podobného rádia v regióne.

Lenže do jedného roku nedokázal spustiť vysielanie a nenašiel vhodného investora. Nakoniec sa tesne pred prepadnutím licencie dohodol so spomínaným investorom Janom Telenským, a v priebehu troch mesiacov spolu rozbehli Rádio Tatry v kombinácii s RTI. Projekt to bol výrazne nadčasový a dá sa povedať, že aj megalománsky, ale dokázal prilákať pozornosť. Zaujímavá bola najmä večerná časť programu v angličtine. Pripravovali ju profesionálni moderátori známi aj vo Veľkej Británii – Chris Readon, Stuart Cameron, Liam Gough, Eric Wiltsher – a ďalší. Časť programu sa vysielala spoločne na FM aj na satelite, časť bola odpojená len pre anglických alebo slovenských poslucháčov. Všeobecne však platilo, že po siedmej večer sa vysielalo len v angličtine, aj keď obsah na rôznych platformách nebol vždy totožný.

Na Slovensku len po slovensky?

Čo ale nikomu nenapadlo bol fakt, že existencia tohto rádia bola v slovenskom legislatívnom prostredí prakticky odsúdená na zánik. Vysielanie v angličtine bolo totiž od začiatku v rozpore so Zákonom o štátnom jazyku. Zákon totiž neumožňuje slovenským médiám vysielať cudzojazyčné informácie bez toho, aby boli pretlmočené do slovenčiny. Napriek tomu, že regulačný orgán niekoľkohodinové nočné vysielanie v angličtine pár rokov toleroval, a vtedajšia predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu Valéria Agócs tento projekt osobne podporovala, v posledných mesiacoch regulátor na RTI pritlačil a začal striktne vyžadovať plnenie zákonných podmienok.

Manažéri rozhlasovej stanice mali dve možnosti. Buď sa pokúsia pretlmočiť celú anglickú časť programu do slovenčiny, alebo budú vedome porušovať zákon a vystavia sa sankciám. Najskôr sa vyhli definitívnemu riešeniu tak, že namiesto anglického vysielania zaradili na FM frekvencie iba hudobný prúd bez hovoreného slova. Následne anglické programy obnovili v čase, keď na Slovensko (aj konkrétne do Popradu) pricestovala britská kráľovna Alžbeta II. Keď však ani po tomto kroku nenašli oporu v licenčnej rade, a nič nenasvedčovalo tomu, že kontroverzný jazykový zákon bude zmenený, rozhodli sa zástupcovia RTI ukončiť celý projekt. Nepomohol ani lobing zástupcov britského veľvyslanectva v Bratislave ani množstvo poslucháčskych dopisov a ohlasov, ktoré sa zástupcom rádia podarilo zaktivizovať.

Slovenská rada povolila anglické vysielanie, až následne prišla s podmienkami ‚dabovania‘

Podľa niekoľkostranového vyjadrenia investora Jana Telenského, ktoré nedávno poskytol serveru RadioTV, dôvodom ukončenia pôsobenia na Slovensku bol práve neustály rozpor s Radou pre vysielanie a retransmisiu. Telenský vyjadril znepokojenie nad tým, že napriek prvotným ubezpečeniam RVR o možnosti vysielať bloky v angličtine sa teraz s ňou dostal práve v tomto bode do rozporu. „Keby sme nedostali povolenie na vysielanie programu v angličtine, do vysielania na Slovensku by sme nikdy neinvestovali a Rádio Tatry by tým prišlo o licenciu, pretože v tom čase nemalo finančné prostriedky na spustenie vysielania,“ uvádza sa vo vyhlásení. „Rovnako by sme nezačali vysielať, keby nám RVR vtedy stanovila podmienku, že anglický blok môže byť odvysielaný len v prípade, že bude počas vysielania alebo bezprostredne po ňom preložený do slovenčiny, prípadne bude odvysielaný so slovenským dabingom,“ píše sa ďalej vo vyhlásení. Po odstavení anglického vysielania na Slovensku prišla stanica aj o finančné príjmy. „Po zrušení vysielania blokov v angličtine sme zaznamenali značné zníženie príjmov z reklamy. Zároveň nastalo zvýšenie záujmu o príjem pôvodného vysielania stanice z Britských ostrovov prostredníctvom satelitu a internetu, dodal Telenský.

Vysielanie uzavrela The Final Hour, poslucháči v Poprade ju však nepočuli

Samotný proces ukončenia vysielania bol pomerne rýchly. Pred Vianocami bolo zrušené moderované vysielanie z popradského štúdia, pričom do 31. decembra mal byť vysielaný nepretržitý prúd hudby, následne malo dôjsť k odstaveniu vysielačov v Košiciach a v Poprade. Kvôli technickej chybe na vysielacom zariadení v popradskom štúdiu sa RTI zo slovenského terestriálneho éteru odmlčalo neplánovane o niekoľko dní skôr. Naďalej však bolo jeho vysielanie dostupné prostredníctvom satelitu Eurobird 1 a internetu, avšak už bez blokov vysielaných v slovenčine.

V nedeľu, 25.1.2009, však došlo k ukončeniu vysielania RTI aj prostredníctvom digitálnych platforiem. Pri tejto príležitosti bola odvysielaná posledná moderovaná relácia pod názvom The Final Hour, v ktorej riaditeľ rádia Eric Wiltsher zhrnul históriu rádia, poďakoval sa poslucháčom a všetkým, ktorí prispeli k zrodu a fungovaniu stanice, nechýbala ani prehliadka jinglov, ktoré RTI počas svojho pôsobenia používalo. Zároveň vyjadril presvedčenie, že komunita, ktorá sa vytvorila okolo RTI, nezanikne. Presne o polnoci z 25. na 26. januára 2009, teda 4 roky od formálneho spustenia vysielania na Slovensku, bolo vysielanie rozhlasovej stanice Radio Tatras International definitívne ukončené.

Medzinárodné vysielanie skončilo, na FM zostáva hudba bez slov

Vysielanie rádia RTI na vedľajšej košickej frekvencii 94.8 MHz naďalej pokračuje, ale bez akéhokoľvek hovoreného slova. V programe figuruje len hudba a jingle. Slovenskú licencovanú spoločnosť má záujem získať nový investor. Momentálne prebiehajú rokovania o prípadnom obnovení plnohodnotného vysielania v slovenčine, čo nám telefonicky potvrdil zástupca potenciálneho nového investora projektu Jozef Sobotka.

Na hlavnej popradskej frekvencii 94.2 MHz – Králova Hola je momentálne technický problém, a pracuje sa na jeho odstránení. Riaditeľ pôvodného projektu Rádia RTI Eric Wiltsher nám však potvrdil, že medzinárodné vysielanie tejto stanice na satelite a na internete sa úderom pondelňajšej polnoci definitívne skončilo. Prípadné pokračovanie sa bude týkať iba slovenskej časti projektu.

Poznámka: Webstránka medzinárodnej časti projektu je naďalej v prevádzke na adrese www.rti.fm. Sú na nej informácie o histórii rádia, jeho osadenstve, a k dispozícii sú aj zvukové ukážky zo začiatku a ukončenia vysielania.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: