Petr Veselý: Radio Student zahájí vysílání na Apríla

Ve středu Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila licenci pro vysílání na kmitočtu Brno – Husovice 107.0 MHz/150W projektu Radio Student společnosti Radio Student s.r.o. Jak bude vypadat program této stanice? Kdy zahájí vysílání? A kdo za tímto rádiem vlastně stojí? Na tato témata si RadioTV povídalo s jedním z tvůrců projektu Petrem Veselým.

Kdo za projektem Radia Student stojí a kdo jej financuje?

Za projektem Radio STUDENT „stojí“ autoři projektu – Petr Holeček, Petr Veselý a David Vavruša. Titíž založili před 3 lety firmu Radio STUDENT s.r.o. a titíž budou také celý projekt – resp. rozjezd projektu financovat z vlastních zdrojů a v naději, že se jim vložená investice vrátí. Jak už to v podnikání bývá…

Kdo je autorem projektu a kdy vznikla myšlenka na takovou stanici?

Autoři projektu jsou :

Mgr. Petr Holeček
– r. 1957, absolvent oboru činoherní a rozhlasová režie JAMU; pracoval jako dramaturg ČST, prorektor JAMU, vedoucí studentských redaktorů Rádia Hády, ředitel Akademického gymnázia, šéf programu LIVE TV, redaktor ČRo Brno; v současné době ředitel brněnského Gymnázia Hády


Mgr. Petr Veselý – r. 1965, absolvent oboru činoherní a rozhlasové režie JAMU; pracoval jako pedagog Státní konzervatoře Brno, Akademického gymnázia a Divadelní fakulty JAMU (dodnes), account manager reklamní a PR agentury Studio Lukas, umělecký šéf Městského divadla Brno, umělecký šéf Městského divadla Zlín


Bc. David Vavruša – r. 1974, absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; pracoval jako manažer Akademického gymnázia v Brně, ředitel a manažer několika obchodních společností, podílel se na vysílání Rádia Hády, spolutvůrce programu LIVE TV Brno

Myšlenka provozovat v Brně – městě s nejvyšším počtem studentů na počet obyvatel v ČR – studentské rádio je stará asi 10 let. U jejího zrodu stál mj. i tehdejší proděkan DIFA JAMU, režisér Peter Scherhaufer.

Jak si představujete finanční stránku věci? Jak se uživíte?

Jako se uživí všechna ostatní komerční rádia v ČR – z reklam. Kromě toho předpokládáme přísun prostředků z nejrůznějších grantů. Ne nepodstatnou část vysílání pak budou tvořit sami studenti – i v rámci výuky na některých fakultách VŠ v Brně.

Máte předjednáno, s kterou reklamní sítí budete spolupracovat?

Ne. Zatím ne.

Kdy chcete zahájit vysílání?

Vysílat začneme 1. duban 2005 – na Apríla.

Jak bude vypadat program Radia Student?

Program Rádia Student charakterizujeme těmito body:
 Chceme, aby podíl mluveného slova byl větší, než je obvyklé u komerčních rádií. Náš předpoklad odpovídá poměru 1:3. Jeden díl mluveného slova na tři díly hudby.
 Pilířem našeho programu je zpravodajství. Zpravodajství nezávislé a specifické. Míru specifičnosti vymezujeme třemi body:
1. Chceme se zaměřit především na zpravodajství, které bude reflektovat aktuální události přímo se dotýkající studentského života v Brně.
2. Značnou část zpravodajství budou zajišťovat přímo studenti brněnských VŠ, od čehož si slibujeme vnitřně nezatížený pohled na věc.
3. Většina událostí bude ve speciálních programových blocích doprovázena komentářem.
 Našemu posluchači chceme přinášet nové poznatky, zábavu a informace. Chceme se proto soustředit na dostatečný informační servis, kvalitní mluvené slovo, smysluplnou komunikaci, živý kontakt a inteligentní humor.
 Chceme stavět na osobnosti moderátora, který nejvíce ovlivňuje tvář rádia. Moderátor Rádia Student by proto měl být: profesionální, pohotový, uvolněný, motivovaný, lidský, spolehlivý, sebekritický, inteligentní a spontánní. Do budoucna zvažujeme možnost regionálních zpravodajů.
Velký důraz klademe na zpětnou vazbu, na komunikativnost toho, co děláme. Značná část našich rubrik a pořadů bude přímo reagovat na nejaktuálnější potřeby posluchačů.

Proč ještě nemáte registrovánu doménu radiostudent.cz?

My se o udělení licence snažíme asi 5 let a tuto doménu jsme měli registrovanou 3 roky a 3 roky jsme ji udržovali. Pak v jednu chvíli v návalu skepse jsme si řekli, že už nechceme investovat peníze jen tak a pustili jsme ji. Nyní se ji opět snažíme získat…

Jak si představujete vaši poslechovost? Kolik posluchačů je vašim cílem?

Věříme, že naším programem zaujmeme i širší, nejen výhradně studentskou veřejnost. Počet posluchačů si teď netroufáme odhadovat.

Budete se snažit zlepšit parametry onoho ne příliš kvalitního vysílače?

Ano. Ten ne příliš kvalitní vysílač je výsledkem možností. My jsme vydupali ze země novou frekvenci pro Brno. Kdo zná brněnské geografické podmínky, ví o čem mluvíme. Tato frekvence na tomto místě vysílače mohla mít vyzářený výkon pouze 150W – aniž by muselo proběhnout letové měření. Protože jsme díky neexistenci postupu pro koordinaci kmitočtu nechali zkoordinovat jedno místo pro vysílač zbytečně – ČTÚ nám poté sdělila, že na Lesné být vysílač nemůže (jedna taková koordinace stojí cca 15.000,- Kč) – vydali již dost peněz aniž bychom měli jakoukoli garanci smysluplnosti takového postupu, rozhodli jsme se, že požádáme o licenci na tento výkon a pokud licenci dostaneme a začneme z dané lokality vysílat, necháme provést letové měření a požádáme následně o navýšení vyzářeného výkonu.

Pokrývá vůbec jeho signál brněnské koleje?

Ano. Signál podle map, které máme k dispozici ze dvou na sobě nezávislých zdrojů pokrývá naprostou většinu území města Brna.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .