Květnová novinka na TV Praha a TV HK

radiotv22Od května 2003 uvidí diváci TV PRAHA a TV HRADEC KRÁLOVÉ nový pořad Motoristická dopravní revue. Půjde o týdeník o stopáži 15 minut. Pořad bude složen z několika příspěvků, jejichž obsahem budou aktuální informace – novinky a zajímavé události, pro motoristy a účastníky dopravy. Předmětem zájmu budou například i nové automobily a motocykly, novinky v oblasti služeb tohoto odvětví, či zajímavé sportovní motoristické události v regionech.

V současné době pokračuje příprava dalších pořadů pro vysílání TV PRAHA a TV HK. Motoristická dopravní revue i další chystané pořady k zatraktivnění programové nabídky TV PRAHA a TV HK a vedle stávajících četných denních zpravodajských relací z daných regionů i k rozšíření informační nabídky našim divákům.

Výsledky výzkumu sledovanosti

První výzkum sledovanosti proběhl v únoru 2003, respondenty byli obyvatelé Prahy a Hradce Králové (12-79 let), kteří mají televizi. Realizátorem výzkumu bylo Gfk Praha.
Zatím máme k dispozici výsledky z 1.vlny výzkumu, která proběhla v únoru letošního roku, tedy ještě před tím, než byla odstartována výraznější kampaň na podporu metropolitní TV PRAHA. I tak jsou tyto výsledky pozitivní a mohou být důvodem k optimismu. O TV PRAHA a TV HK slyšelo celkem přes 63% všech dotazovaných. Jednou denně se na vysílání této televize podívalo přes 18 tisíc diváků.

Z přibližně 1 104 000 obyvatel Prahy a Hradce Králové sleduje TV PRAHA během týdne cca 65 000 diváků denně.
Velmi zajímavý je věkový profil diváků, který je poměrně vyrovnaný. Velký podíl diváků tvoří mladí lidé ze skupiny 12-18 let, kteří sledují tuto televizi zejména ve všedních dnech. Tato divácká skupina bývá na celoplošných televizích zastižitelná velmi málo. Zatímco všední dny patří TV PRAHA teenagerům a poměrně mladým ženám ve věku 19-34 let, o víkendech přicházejí k obrazovkám ve velké míře diváci s vysokoškolským vzděláním a vyšším sociálním statusem. Ti jsou zastoupeni hlavně cílovou skupinou žen 34-54 let a staršími muži
Pokud jde o pořady, mezi nejúspěšnější patří denní seriály a víkendové filmy.

Z výše uvedeného je patrné, že prvotní cíl, který TV PRAHA TV HK sledovala, tedy nabídnout atraktivní pořady a získat svým programem co nejširší diváckou obec včetně mladých diváků, byl dosažen.

Martin Havlíček

Výkonný ředitel RTV GALAXIE, a.s.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .