ČRo Pardubice odstartuje 4. března

radiotv22Od pondělí 4. března 2002 budou moci obyvatelé Pardubického kraje poslouchat samostatné vysílání Českého rozhlasu určené jejich kraji.

Stanice bude pro své vysílání využívat stávající kmitočet Českého rozhlasu Hradec Králové z lokality Krásné – 100,1 MHz. Samostatné vysílání pro Pardubický kraj bude realizováno formou tzv. lokálních odpojovaných oken, v ostatním čase bude na kmitočtu vysílán (jako doposud) program Českého rozhlasu Hradce Králové.

Vysílání Českého rozhlasu pro Pardubický kraj formou odpojovaných oken je přechodným a kompromisním řešením v situaci, kdy je sice studio pro samostatné vysílání Českého rozhlasu pro Pardubický kraj téměř dokončeno, ale kdy  Český rozhlas zatím nedisponuje vhodným kmitočtem pro oddělené vysílání v obou krajích. Přidělení vysílací frekvence je navíc zcela mimo kompetence Českého rozhlasu. Předpokládáme, že se tento závažný problém podaří vyřešit nejpozději do konce roku.

Znělka Českého rozhlasu Pardubice zazní poprvé v pondělí 4. března, kdy v 9.00 hodin odstartuje tříhodinové slavnostní zahajovací vysílání, v jehož programu se objeví řada hostů regionálního kulturního, společenského i politického života. Posluchači se mohou těšit nejen na symbolické „přestřižení pásky“ v nových studiích Českého rozhlasu v ulici Sv. Anežky 29 v Pardubicích, ale také na zajímavý program z prostředí komorní scény VČD a nové Vinárny Pod Bílou Věží.

V pilotní fázi tak lidé z Pardubického kraje budou mít možnost vyslechnout pět denních vstupů nově vznikající pardubické stanice, které bude připravovat tým šesti redaktorů. V 10.00 hodin a v 16.00 hodin jim Český rozhlas nabídne zpravodajské bloky a ve 13.00 hodin Události regionu. Během dne se ve vysílání objeví také dvě aktuality, které budou odvysílány na obou kmitočtech Českého rozhlasu Hradec Králové. Délka tzv. odpojovaných oken pro samostatné pardubické vysílání tak na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové dosáhne v první fázi cca 30 minut denně. Po vyřešení potíží s kmitočty nastane razantní nárůst času, který svým programem naplní Český rozhlas Pardubice. Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové zůstane zachován vyrovnaný poměr mezi příspěvky o dění v Hradeckém kraji a příspěvky o událostech v kraji Pardubickém.

Vedle klasického vysílání v éteru Český rozhlas Pardubice zaujme své místo i na síti internet. Proto od 4. března budou moci zájemci o dění v Pardubickém kraji využít i zpravodajský  server, kde budou mimo jiné figurovat i veškeré informace o vysílání, pozvánky na akce, programy, soutěže pro posluchače a mnohé další.

Český rozhlas se tímto řešením snaží, i za současných výše uvedených nepříznivých a Českým rozhlasem neovlivnitelných podmínek, co nejlépe uspokojit zájem obyvatel Pardubického kraje o samostatné vysílání pro jejich region. Český rozhlas se tak snaží co nejvhodněji překlenout dobu, než bude moci být spuštěno samostatné vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Přejeme si, aby to bylo co nejdříve.

V Praze dne 22. 2. 2002

Mgr. René Zavoral
Oddělení komunikace
Český rozhlas

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .