Bude rádio Kiss Hády opět jedničkou v brněnském éteru?

radiotv22Na tuto otázku určitě není jednoznačná odpověď, jak nám sdělil programový ředitel rádia Kiss Hády Martin Kozlovský. Ve své funkci šéfa programu se pohybuje bezmála osm let. Od podzimu roku 1995, kdy se společnost Rádio Hády transformovala a vstoupila do programové a obchodní sítě rádií Kiss jako Rádio Kiss Hády, uplynulo téměř osm let. Za tu dobu zaznamenalo rádio vzestup poslechovosti až na 130 tisíc posluchačů denně, ovšem tento údaj je už nyní minulostí a zajímavé budou jistě nové výsledky poslechovosti po půlroční odmlce. Sešli jsme se, abychom si ještě před tím popovídali, kam bude směřovat nejbližší vývoj Kiss rádií, potažmo brněnského rádia Kiss Hády.

Do jaké míry ovlivňuje management sítě rádií Kiss vysílání rádia Kiss Hády?

Týká se to dvou rovin. Jedna rovina je vlastnická a obchodní a další rovina je programová stránka, ve které se orientuji především. A tam to vidím spíše ve fázi výhod, než nevýhod, protože management Kiss rádií nám poskytuje kromě jiného také různé konzultace a konzultanty i ze zahraničí. Ale program se vytváří v každém regionu na své lokální bázi. Neexistuje nějaký centrální playlist, společné pořady, rubriky, zpravodajství. Kiss rádia jdou cestou maximálního využití předností vysílání z konkrétního regionu. Taky například personální politika je na odpovědnosti lokálního programového šéfa. To znamená, je jen na mně, jaké moderátory a zprávaře obsadím.

Před časem přešli do sítě Kiss Radek Sedláček a Petr Žižka z Evropy 2. V jakých funkcích pracují v Kiss?

Radek Sedláček pracuje na Kiss 98 jako programový šéf a Petr Žižka je programový ředitel sítě rádií Kiss. Jeho funkce v podstatě spočívá v předávání zkušeností, posuzování programů a sledování jednotlivých stanic. Rozhodně se nejedná o nějaké direktivní nařizování, co kde se má hrát. V závěrečné fázi je ale zodpovědný za výsledky všech stanic, takže má zájem na tom, aby regionální stanice hrály co nejlépe a líbily se posluchačům.

Co říkáte metodě měření poslechovosti?

Co se týče poslechovosti, je ovlivněna sezónně, jsou tam výkyvy nahoru i dolů. Netroufám si vůbec odhadovat, jaké budou nové výsledky. Když půjdeme nahoru, tak budeme samozřejmě rádi. My se plně podřizujeme výsledkům Mediaprojektu a nemá cenu je nějak komentovat. Čísla o poslechovosti jsou ale zajímavé spíš pro obchodníky, protože podle toho se prodává reklama.

Jak jste na tom po obchodní stránce z hlediska reklam?

Rádio musí vydělávat, od nikoho nedostáváme ani korunu z nějakých dotací nebo koncesionářských poplatků. Reklama je jediným zdrojem příjmů a byla by to špatná společnost, kdyby se nesnažila vydělat. Nerozhodli jsme se jít cestou, že bychom reklamu v určitém množství zastavili a řekli dost. Stejný přísun peněz z množství reklam se dá dosáhnout i zdražením a tím mít méně reklamy. Bohužel konkurenční stanice v Brně jsou cenově dost pod námi, ale i tak máme reklam ve vysílání nejvíc. Z hlediska posluchačů je to ale samozřejmě nepříznivý stav. V Brně je nyní taková situace, že další stanice už by měla asi na reklamním trhu problém se uživit. S nástupem rádia Petrov, Evropy 2
a Rádia Hey v Brně je konkurence na reklamním trhu zhuštěná, ale taková, jaká by asi měla být v tak velkém městě. Je na obchodních odděleních, jak dokážou i méně příznivé výsledky poslechovosti prodat. Myslím si, že i v pozici před čtyřmi lety, když jsme byli dvojka v Brně, to pro nás nebylo nijak dramatické po ekonomické stránce, protože máme zdatné obchodní oddělení, které dokáže naši skupinu posluchačů prodat.

Kdo se stará o produkci programu, novinky, hitparádu a playlisty a kdo je hudebním dramaturgem na rádiu Kiss Hády?

Programovou a hudební dramaturgii dělám sám a v mé nepřítomnosti mě zastupuje Borek Kapitančik, moderátor, který je schopen na základě určitých pokynů dramaturgii vytvářet.

Jaké změny chystá Kiss Hády po prázdninách?

Změny chystáme určitě v místech programu, kde si myslíme, že už se schéma oposlouchalo. Na druhé straně chceme ponechat například soutěže, na které je pozitivní ohlas. Dál vymýšlíme nové věci společně s moderátory, kterých se vysílací blok týká, protože je to v podstatě jejich pořad, myslím například Ranní elixír. Co se týče moderátorů, změny nechystám. Spíš se snažím je korigovat a připomínkovat jejich nápady. Jinak mají v tomto volnou ruku. Přebíráme a přizpůsobujeme některé formáty ze zahraničí, o kterých víme, že je naši posluchači přijmou. V zahraničních rádiích jdou mnohdy s tématy a podáním více na hranu
a není jisté, že by se to setkalo v Brně s kladným ohlasem.

Čemu říkáte „na hranu“?

Mohou to být například témata, ve kterých se otevřeně mluví o sexu
a podobně a nebo také citlivé záležitosti, kde bychom se dostali do střetu obchodních zájmů. Kritizují se třeba některé služby, výrobky, dokonce
i konkrétní firmy, což někde funguje docela dobře. Myslím, že u nás ta situace zatím není taková, abychom si tuto formu mohli dovolit.
Proměna programu nebude až tak drastická, spíš aby se stal program přitažlivějším.

Jaký význam má vysílání pořadu „Horečka sobotní noci“, která se v podstatě od večerů s juke-boxováním neliší, bude dál pokračovat?

Sobotní večerní program směřuje k tomu, aby se v něm hrály známé oblíbené i starší diskotékové písničky. Objevují se tam i novinky, ale pořad je zaměřen zejména na ověřené hity. Cílem je přesněji oddělit pořad s klasickou a řekněme komerčnější diskotékovou muzikou, čímž „Horečka sobotní noci“ je a pořad zaměřený více na –náctileté posluchače s vyhraněným hudebním vkusem a současně návštěvníky klubových tanečních akcí „Kissmánie“.

Jak je u posluchačů oblíbená „Kissmánia“ u s její moderátorskou dvojkou Reném Kevričem a DJem Jerrym?

Jedna obliba je na straně posluchačů a další na straně odborné veřejnosti. Že si nevedou špatně svědčí o tom, že za loňský rok byli oceněni i ve výročních českých tanečních cenách. V „Kissmánii“ se prezentuje taneční a klubová muzika, která se vysílá v neděli večer a je bohatě provázaná s brněnskou klubovou scénou. Poslouchají ji posluchači, kteří v Brně chodí na několikatisícové technoparty, řádově až osmitisícové a proto tento druh pořadu má v programu svoje místo. Myslím si, že styl, jakým moderátoři pořad moderují do takového typu programu patří. Na některé anonymní připomínky jsme se rozhodli nereagovat, protože máme ověřeno, že v čase, kdy se „Kissmánia“ vysílá a většina lidí je obecně v té době už u televize, tento pořad v brněnských rádiích vede. Zaměřili jsme se právě na tu část posluchačů, kterou tím chceme oslovit a prostě víme, že to funguje.

Žádáte o dokrývač Vyškov 104,1 MHz. Bude vám stačit jeho malý výkon a kam plánujete další rozšíření?

První kmitočet 102,6 MHz na Vyškovsku, který jsme nechali zkoordinovat, prověřit a zaplatili jsme všechny tyto úkony, předchozí RRTV přidělila na základě licenčního řízení konkurenci. Z toho jsme byli zklamaní, ale jdeme dál. Dokrývač 104,1 MHz nám bude v případě přidělení stačit k tomu, aby pokryl oblast Vyškova a okolí. Máme zájem
i o jiné lokality, kde by to pro nás bylo zajímavé, ale to je ve stádiu vytipování. Nemůžu zatím říct kde. Jedná se o jižní Moravu samozřejmě.

Jak se Vám osobně líbí myšlenka Kiss rádia jako celoplošného rádia, je realizovatelná?

Realizovatelná samozřejmě technicky ano, ale myslím že Kiss nepůjde touto cestou. Naopak, chce využít maximálně předností lokálního vysílání, protože odbavování pražského programu do Brna by se nemuselo osvědčit. Zatím lokální vysílání vyhovuje a nemá tím pádem smysl spojovat rádia Kiss do sítě s jedním centrálním programem.

Posloucháte někdy konkurenční rádia?

Samozřejmě a velmi často. Všechny brněnské stanice, abych věděl co se děje na brněnském rádiovém trhu, abychom byli také schopni reagovat jak v promu, tak v programu na věci, které dělají ostatní.
Ale poslouchám i mimobrněnské, ty spíš jen pro inspiraci.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .