Moderátoři soukromých rádií – válka pohlaví?

Stává se Vám, že při poslechu Vašeho oblíbeného rádia slyšíte mnohem častěji mužský hlas? Dala by se moderátorská profese zařadit do kategorie „mužských“ povolání? Pokusil jsem se zpracovat průzkum na téma poměr mužů a žen za mixážním pultem soukromých rádiových stanic v České republice a zde jsou některé zajímavé poznatky.

Předem článku chci říci, že vzhledem k velkému počtu soukromých stanic v ČR jsem za směrodatné údaje pro můj průzkum bral informace z webových prezentací dotyčných stanic. Snažil jsem se do průzkumu zahrnout pouze moderátory. Bohužel občas se mohlo stát, že je zde omylem započítán i např. redaktor či zprávař, vzhledem k nepřesným popisům profesí. I přesto doufám, že tento průzkum bude pro Vás zajímavým a informativně užitečným.

V současné době na našich FM frekvencích můžete slýchat kolem 510 moderátorských hlasů – z toho tvoří cca. 350 muži a 160 ženy.  Poměr zástupců mužů a žen se na jednotlivých stanicích velmi různí – velký rozdíl panuje například na Rádiu Egrensis (9/1) či na Evropě 2 (10/2). Oproti tomu rádii, kde panuje „rovnoprávnost“, jsou např. Kiss Jižní Čechy (4/4) nebo Rádio Haná (3/3), ale v současnosti platí, že u nás fungují pouze dvě rádia, kde je ve funkci moderátora zastoupeno pouze jedno pohlaví – mužské. Těmito stanicemi jsou Rádio Most (4/0) a Rádio Prácheň (4/0). Naopak máte možnost poslouchat pouze 4 stanice, kde je poměr moderátorů nakloněn ve prospěch žen. Jsou jimi Rádio ClassicFM (3/4), Hitradio Labe (3/4), Hitradio Plus (1/4) a AZ Rádio (1/4). Poslední jmenované rádio bylo až do nedávné doby raritou v českém éteru, protože zde nevysílal ani jeden muž, což je zajímavé i z pohledu, že se jedná o rockově zaměřené rádio. Zeptal jsem proto moderátorky a hudební dramaturgyně AZ Rádia Petry Hokszové na pár otázek.

Tři moderátorky a jedna redaktorka – absence muže ve studiu z Vás dělala do nedávné doby český unikát. Bylo to záměrné řešení či spíše dílo náhody?
Absence mužů v našem vysílání je skutečně dílem náhody, na druhou stranu sklízí převážně kladné odezvy ze strany posluchačů. V současnosti se začíná daný stav měnit, neboť máme my samy ženy pocit, že mužské slovo z éteru zní po naší ženské „úderce“ skutečně pikantně. První vlaštovkou je víkendové vysílaní kolegy Studeného.

Zajímavé také je, že Vy i Vaše dvě moderátorské kolegyně zastáváte i další důležité funkce (hudební dramaturg, produkce, webmaster). Máte pocit, že se Vám ve výlučně dámské společnosti pracovalo lépe? Nechybí Vám občas mužské slovo?
Náš pracovní kolektiv doznal jisté pracovní změny, na postech obchodních asistentů máme tři nové kolegy muže, tudíž pánská společnost v pracovním kolektivu nám, nebo tedy alespoň mně, nechybí. Rozložení sil v zákulisí je v současnosti 50 na 50.

Jak hodnotíte poslední výsledky RadioProjektu pro AZ radio a jak byste celkově zhodnotila vaše vysílání? Myslíte, že stanice, kde se ozývají hlasy pouze té krásnější poloviny lidstva může být pro diváky více zajímavá?
Tento bod jsem snad již částečně zhodnotila a pouštět se do hlubších analýz vysílání  AZ radia se mi přes internet zdá ne příliš vhodné.

Trocha odlehčení na závěr. Hudebním zaměřením jste rockové rádio, což může být pořádně tvrdá muzika. Jste také „tvrďačky“, nebo jste v civilním životě spíše uzavřené?
Má práce je mým největším koníčkem (a to není klišé ani fráze). Tedy i práce hudebního dramaturga pro mě představuje velké naplnění. Nevím jestli jsem „tvrďačka“a popravdě nevím co si pod tímto pojmem představujete Vy? Pyramidky na koženém křiváku a slovník silnější kalibru? Možná…I tohle jsem asi já, ale určitě nejen to. :))

Jako protipól nám může posloužit stanice s podobným hudebním zaměřením, ale s opačným poměrem pohlaví ve vysílání – Radio Hey Ostrava (6/1). Otázky jsem tentokrát kladl programové ředitelce Evě Panošové. (pozn.: otázky vyplývaly z nepřesných informací z webových stránek rádia, kde byl uveden poměr 5/0).

Ve vašem rádiu pracuje pět moderátorů, ale žádná moderátorka. Navíc jste možná jediná stanice, která je vysílání bez ženského elementu, jelikož i zprávař a sportovní redaktor jsou pánové. Jedná se o záměr nebo jste pouze nemohli najít vhodný ženský hlas do éteru?
V radiu Hey Ostrava pracuje 6 moderátorů – mužů a 1 moderátorka Jitka Andrašková, která vysílá každý všední den v době od 9 do 12 hod. Další ženou v našem vysílacím týmu je redaktorka zpráv Marcela Fabiánová. Faktem je, že jsme tzv. „mužské“ radio, vzhledem k rockovému hudebnímu formátu a vysokému procentu mužů – posluchačů. Tomu odpovídá i poměr ženských a mužských hlasů v éteru.

Jak Vy osobně hodnotíte výsledky posledního RadioProjektu pro Hey Ostava? Myslíte si, že to může mít nějakou spojitost i s dnešním tématem?
Nejnovější výsledky RadioProjektu jasně naznačují, že plněformátové rockové radio má v našem regionu budoucnost. Oproti minulému průzkumu poslechovosti jsme si polepšili o 13 tisíc posluchačů, takže týdenní poslechovost překročila hranici sta tisíc, vyhoupla se na 106 tisíc posluchačů. Pro nás z toho vyplývá především jedno: hudební formát, zaměřený na „classic Rock“ je přesně to, co naše posluchače oslovuje a má na zdejším mediálním trhu své nezastupitelné místo. Tato filozofie se nám potvrzuje i na pravidelných setkáních s posluchači a dál se jí budeme držet. Kvalitu vysílání dále podporujeme uváděním hudebních novinek, reagujeme např. na vydávání nových alb kapel, spolupracujeme s pořadateli rockových festivalů – zde jsme začali s vysíláním festivalových koncertů v přímých přenosech a v tomto trendu hodláme pokračovat i v příštím roce.

Jak se Vám pracuje výlučně s pány? Vnímají Vás jako přísnou „šéfovou“?
Nepracuji výlučně s pány, v našem týmu je víc žen, ale pravdou je, že mužů je převaha. To, jak mne vnímají byste se musel zeptat jich. :-) Ale já osobně se domnívám, že s faktem, že jim šéfuje žena, nemají problém.

Jak vidíte budoucnost radia Hey Ostrava? Budete přibírat další ženy, či zůstanete „mužským“ rádiem?
Spolupráci s dalšími ženami se rozhodně nevyhýbáme. Na moderátory v rockovém rádiu jsou ale kladeny poměrně vysoké nároky, které se týkají hudebních znalostí a podle našich dosavadních zkušeností tato kritéria splňují většinou muži. Je to logické – i mezi fanoušky rockové hudby převládají muži. Tím v žádném případě nechci podcenit ženy – rockerky. Ženy obecně se ale o rockovou muziku zajímají méně a to je také důvod, proč se ve vysílání radia Hey! Ostrava objevuje víc mužských, než ženských hlasů.

Celkově vzato – „moderátor“ určitě není pouze mužská profese, ač na naší rádiové scéně právě mužský element převažuje. Vždy je zpestřením slyšet z rádiového přijímače příjemný ženský hlas. Záleží také na vyprofilovanosti určité stanice, ale můžeme si být jistí, že diskriminace pohlaví v éteru rozhodně neprobíhá.

 

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .