Změny v éteru III: Jih -> Pálava

radiotv22Je tady třetí díl našeho miniseriálu a v něm konec Radia Jih a začátek Radia Pálava. Tento případ byl specifický tím, že původní držitel společnost Radio Jih, s.r.o. o licenci vůbec nepožádala. Důvod je celkem prostý – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání totiž s touto stanicí vedla řízení o odnětí licence a za takové situace se tato opravdu těžko obhajuje. Díky tomu si o kmitočet Radia Jih zažádalo devět subjektů, což bylo nejvíce ze všech čtrnácti případů.

Rozhodnutí Rady pro RTV bylo očekáváno s velkým napětím, protože mezi žadateli nebyl žádný velký favorit. Největší šance byly přisuzovány Radiu Pomezí (Českomoravské rádio, s.r.o., společníci Petr Dvořák – Blaník a František Vostál – Vysočina), Radiu Kiss FM (Česká mediální, s.r.o., jednatel Radovan Vaškovič – Kiss Radio), Radiu Jih (Radio Hodonín, s.r.o., společník Jan Vavrečan – Radio Jih), Evropě 2 a Radiu Pálava (Radio Pálava, s.r.o., společník Michal Plachý – Krokodýl).

Rada pro RTV se nakonec přiklonila k projektu Radia Pálava a důvody tohoto rozhodnutí nám přiblížila její mluvčí Helena Havlíková: „Rádio Pálava, s.r.o. s projektem rozhlasové stanice Rádio Pálava v příslušném licenčním řízení Rada vyhodnotila jako nejlepší. Z projektu je možné uvést, že programová skladba je sestavena s důrazem na regionální charakter vysílání včetně místního zpravodajství a hudební zvláštnosti tohoto regionu. Hudební struktura má být tvořena skladbami, reflektujícími hudební cítění tradice v daném regionu; společníkem žadatele je zkušený provozovatel vysílání Ing. Michal Plachý. Do licenčního řízení se nepřihlásila společnost, která v tuto chvíli rozhlasovou stanici na těchto kmitočtech provozuje.“

Společníky Radio Pálava, s.r.o. jsou kromě Michala Plachého (34%) také Pavel Váně (33%) a Jana Svobodová (33%), která je zároveň jednatelkou. „Ing.Michal Plachý je 100% vlastníkem společnosti Nonstop, s.r.o., která je provozovatelem Radio Krokodýl, má 14,29% podíl ve společnosti První rozhlasová, s.r.o., která je provozovatelem Rádia Melody a dále je akcionářem s 34% podílem ve společnosti Fatem-TV, a.s., která je provozovatelem televizní stanice FATEM – TV,“ doplňuje Havlíková.

To je asi tak vše, co se dá k budoucímu rádiu v tuto chvíli říct. Záznam veřejného slyšení společnosti Radio Pálava totiž z neznámých důvodů již není na stránkách Rady pro RTV k dispozici a zástupci Radia Jih i Radia Pálava nechtěli situaci komentovat s odůvodněním, že je na bližší informace příliš brzy.

Můžeme tedy vycházet pouze z vyjádření ředitele Radia Jih Jana Vavrečana, který potvrdil, že jednání s Radiem Pálava stále probíhají. Dá se předpokládat, že jejich obsahem je také možnost dřívějšího vystřídání obou stanic na kmitočtu 88.9 MHz než je datum 7. června 2001, které předepisuje licence.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .