Zákonná regulace rozhlasových soutěží?

Uvažuje se o ní v Německu. Kritikům komerčních rádií se nelíbí, že směrnice má být jen doporučením a tak bude těžké zajistit její vymahatelnost. Soutěže v rádiích a podvody v nich si v poslední době bere v Německu na mušku čím dál tím víc mediálních novinářů. Regulací se už proto zabývají mediální rady.

Posluchač se snaží dovolat do soutěže. Hlas automatu mu oznámí, že bohužel neměl štěstí, ale že to má hned zkusit znovu. A tak dotyčný může číslo vytočit znovu a znovu a znovu. A každé takový vytočení ho přijde na 50 centů. Přesně tak fungují soutěže řady německých rádií a také televizí. A moderátor stále vybízí, zavolejte sem k nám do studia a láká na skvělé ceny, které je tak jednoduché vyhrát. Toto jednání je ale podle některých odborníků nejen neetické ale dokonce i protiprávní. BlogmedienTV vyzpovídala mnichovského právního zástupce Ulricha Grunda, podle kterého je podvodem to, že ani zavolání na zpoplatněnou linku neznamená pro posluchače ještě možnost se hry zúčastnit.

Přívalem těchto soutěží se už začaly zabývat zemské mediální rady. Gerd Bauer pověřenec konference ředitelů mediálních rad  problematikou rozhlasu serveru blogmedien sdělil, že mediální rady podají nejdříve rádiím ruku na usmířenou. Tím myslel směrnice, které by ale měly pouze doporučující charakter.

Gerd Bauer poznamenal, že pokud se už teď objeví nějaký podvod, případně podezření na podvod, musí být zahájeny trestně-právní kroky. Kdo se postará o podání trestního oznámení, už ale neuvedl. Doposud nebyl zaznamenán žádný případ, kdy by státní zastupitelství začalo někoho vyšetřovat v souvislosti s rozhlasovou soutěží.

Účinek směrnic doporučujícího charakteru mnozí zpochybňují. Poukazují na zkušenosti s nekalými praktikami kolegů z televize. Už v říjnu 2005 byla zveřejněny Pravidla dohledu nad výherními soutěžemi v televizích. Soutěžní televize jako 9Live a další je ale i nadále ignorují. To ve svém blogu neustále kritizuje Stefan Niggemeier. Ten se obává, že to stejně dopadne i s nezávaznými pravidly pro rozhlasové stanice.

Co se televize týče, tak Bavorská zemská centrála pro nová média (Bayerische Landeszentrale für Neue Medien – BLM), která je mediální radou zodpovědnou za 9Live, vydala už v srpnu 2004 ve spolupráci s kolegy ze sousedního Bádenska-Württemberska směrnici o provozování televizních výherních soutěží. Od října 2005 platí její přepracovaná verze pro všechny zemské mediální rady.

Tato směrnice ale rozhodně žádné call-in programy nezakazuje. Je tu napsáno: Aby byla zachována akceptance call-in formátů i v budoucnosti, je třeba se vzdát výzvám k opakovanému volání. Ve zprávě, kterou zpracovaly mediální rady se uvádí, že tyto soutěže znamenají pro média důležitou část příjmů. Kritici tak obviňují státní instituce z toho, že než jako kontroloři, vystupují spíš jako lobbyisté rádií a televizí.

V onom zmíněném materiálu se doporučuje televizím nedělat řadu věcí. Například by moderátor neměl opakovat, že nikdo nevolá, pokud tomu tak ve skutečnosti není. Cena hovoru by neměla přesáhnout  cenu známky za pohlednici, toleruje se maximálně 50 eurocentů. Cena by samozřejmě měla být zveřejněna. A to buďto přímo na obrazovce nebo by ji v přibližně desetiminutových intervalech měl opakovat moderátor. Stejně jako pravidla. Materiál také požaduje vyřazení spolupracovníků stanice a jejich blízkých ze soutěže. Zakazují se i různé manipulace. Například zvětšování a zmenšování textu, rozostřování atd. Televize by měla dbát i na to, aby k podobným defektům obrazu nedocházelo při užití různých druhů přijímačů. Tedy plasmových obrazovek, LCD, počítačových monitorů, širokoúhlých TV apod.

Televize by dále měla dbát na to, aby se soutěže neúčastnili neplnoleté osoby. Řešení úlohy by mělo být ukázáno pokud možno co nejdříve po skončení soutěže. Pravidla se budou i nadále doplňovat s tím, jak budou přibývat nové a nové problémy, které bude potřeba řešit. Jen jde o to, kdo bude na jejich dodržování dohlížet.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .