WDR slaví padesátiny

radiotv22Padesáté výročí oslaví největší veřejnoprávní rozhlas a televize kontinentální Evropy WDR. Tato instituce není českým divákům neznámá. Jako koproducent se podílela na řadě filmů a seriálů někdejší Československé televize, např. Arabela nebo Lucie postrachVčera jste si na tomto místě mohli přečíst o oslavách dvacátého výročí seriálu Lindenstrasse. V Kolíně nad Rýnem těch důvodů k oslavám mají ale víc. Padesáté výročí totiž oslaví největší veřejnoprávní rozhlas a televize kontinentální Evropy WDR (Westdeutscher Rundfunk). Tato instituce není českým divákům neznámá. Jako koproducent se podílela na řadě filmů a seriálů někdejší Československé televize. Za všechny uveďme oblíbený seriál Arabela nebo Lucii postrach ulice.

WDR sice oficiálně vzniklo 1. ledna 1956, ve skutečnosti se ale jeho historie začala psát mnohem dřív. Už v roce 1924 vznikla v Münsteru akciová společnost Westdeutsche Funkstunde AG (Wefag), která vysílala rozhlasové pořady. Další vysílačka vznikla o rok později v tehdejším Elberfeldu, dnešním Wuppertalu. Tou dobou v Berlíně vznikla společnost s ručením omezeným Reichsrundfunk-Gesellschaft mbH. V roce 1926 se Wefag přestěhoval do Kolína a byl přejmenován na Westdeutsche Rundfunk AG (WERAG). V roce 1934 byl tento podnik zestátněn a o rok později začal používat označení Říšský vysílač Kolín (Reichssender Köln), který byl začleněn do Velkoněmeckého rozhlasu (Grossdeutscher Rundfunk). Ještě v roce 34 poškodil silný vítr vysílač v Langenbergu. Vysílaní ale skončilo až v roce 1942, kdy byl zničen rozhlasový dům, ze kterého se vysílalo.

Po válce založila britská okupační správa Radio Hamburg, které od podzimu 1945 vysílalo pro celou britskou zónu včetně Berlína pod označením Nordwestdeutscher Rundfunk (NWDR). Hlavním stanovištěm byl Hamburg, pobočka byla i v Kolíně. NWDR bylo v roce 1948 předáno do německých rukou a začalo fungovat jako veřejnoprávní instituce pro Hamburg, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Severní Porýní Vestfálsko a Berlín. Nejprve existoval jen jeden rozhlasový program, v roce 1952 přibyly další dva. K NWDR 1 se přidalo NWDR Nord (později NDR 2) a NWDR West (později WDR 2). V padesátém roce se NWDR stalo zakládajícím členem ARD a o dva roky později se významně zasloužilo o začátek televizního vysílání v Německu. Více viz Historie televizního vysílání v Německu. 1. června 1954 se od NWDR oddělil nově založený Sender Freies Berlin. V tom samém roce začal vysílat televizní program ARD.

V únoru 1955 bylo rozhodnuto o rozdělení NWDR na dvě části. V Hamburgu vznikl Norddeutsche Rundfunk (NDR), který začal vysílat pro Hamburg, Dolní Sasko a Šlesvicko-Holštýnsko. Pro Severní Porýní Vestfálsko začalo vysílat WDR – Westdeutscher Rundfunk. Rozhlasové programy začaly toto označení nést 1. ledna 1956. O televizní vysílání se od 1. dubna 1956 do roku 1961 staral společný svaz Nord- und Westdeutsche Rundfunkverband (NWRV). Do kompetence NDR a WDR se televizní programy dostaly teprve až v roce 1961.

Postupem času vznikaly další rozhlasové stanice WDR. Vlastní televizní program tady začali vysílat 17. prosince 1965. Takže to je další výročí, které můžou oslavit. Právě před čtyřiceti lety začaly v Kolíně vysílat vlastní třetí program. Ten se označoval jako Westdeutsches Fernsehen (WDF – Západoněmecká televize). Od roku 1988 se značil jako West 3. Označení WDR se používá od roku 1994. Plnoformátovou televizí je WDR od roku 1991. Teletext vysílala stanice West 3 od 3. ledna 1983. Jednalo se o první regionální teletext v rámci ARD.

I když WDR vysílá přes satelit a je tak možné ho zachytit prakticky v celé Evropě, velice důležitá je regionalita. A to jak u rozhlasových stanic tak i v tvorbě televizní. Regionální odpojovaná okna nabízí televize WDR už od 1. října 1984. Nejprve se odpojovalo jen z Düsseldorfu, Kolína, Münsteru a Bielefeldu. V roce 1991 začal odpojovat Dortmund. Toto regionální vysílání přesídlilo o rok později do Siegenu. V dubnu 1996 se přidal Wuppertal, v listopadu Cáchy, roku 1997 pak Essen. O dalších městech se sice diskutuje, z finančních důvodů ale nebyly tyto plány realizovány. Regionální studia vysílají denně vlastní dvacetiminutový program.

Svoji regionální kancelář má WDR v Kleve a v Bonnu. Regionální korespondenti sídlí v Krefeldu, Duisburgu, Paderbornu, Mindenu, Ahausu, Rheinu, Arnsebrgu a Monschau. Zahraniční studia, některá částečně v kooperaci s NDR, má WDR ve Washingtonu, Bruselu, Paříží, Moskvě, New Yorku, keňském Nairobi a jordánském Amánu. Letos WDR mj. zajišťovalo obrázky pro zahraniční televize ze Světového dne mládeže. Podle intendanta WDR Fritze Ferdinanda Pleitgena se jednalo o největší akci posledních patnácti let. Na návštěvě papeže totiž pracovalo 700 lidí z WDR a nasazeno bylo 120 kamer.

Kromě sítě zpravodajů má WDR i vlastní hudební tělesa. Od roku 1946 působí WDR symfonický orchestr Kolín, který je nástupcem Orchestru Říšského vysílače Kolín, který vznikl už v roce 1926. Dále existuje Rozhlasový orchestr WDR, který vznikl v roce 1947 jako Orchestr Hermanna Hagestedta. Od padesátého pátého existuje Rozhlasový sbor WDR. Posledním členem této skupiny je WDR Big Band Köln.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .