Veřejnoprávní rozhlas v Maďarsku

Magyar Rádió je institucí, která denně zásobuje Maďary zprávami i zábavou. Rozhlasové vysílání poslouchají v Maďarsku už od roku 1925. Stejně jako Čechoslováci poslouchali rozhlas v srpnu 1968, seděli u rádií i Maďaři v roce 1956. Rozhlas sehrál v dějinách této země svoji roli stejně jako ten náš v našich dějinách. Minule jsme se seznámili s maďarským vysíláním do zahraničí, dnes se podíváme na domácí rozhlasovou scénu, konkrétně na veřejnoprávní okruhy.

Maďarský rozhlas provozuje celkem tři celoplošné a devět regionálních stanic. Celoplošky jsou pojmenované po významných osobnostech Maďarska.  Hned první program se jmenuje Radio Kossuth. Jedná se o hlavní stanici. Její hlavní náplní je informovat. Obsahem programu se dá přirovnat k českému Radiožurnálu nebo Rádiu Slovensko. Kossuth Radio vysílá hlavně zprávy. Kromě pravidelných zpráv jsou šestkrát denně vysílány i hlavní zpravodajské relace Kossuth Rádió Krónika. Zpravodajství zabere denně sedm a půl hodiny programu. Ve zprávách dostávají prostor domácí i zahraniční události, sport a také počasí.

Radio Kossuth čerpá především ze dvou hlavních zdrojů. Jednak zpravodajských agentur MTI a Reuters a pak využívá vlastní síť redaktorů a reportérů. Ti jsou ve všech regionech Maďarska a v důležitých hlavních městech a v sídlech významných mezinárodních organizací. S regionálními redakcemi se spolupracuje nejen na vytváření zpráv, ale i řady dalších pořadů a rubrik. Příspěvky tak nepřinášejí jen budapešťský pohled na svět.

Kromě zpráv se vysílají i analytické pořady, diskuse, informuje se o vývoji v ekonomice a obchodě. Ty mají za úkol nejen informovat ty, kteří obchodují, ale mají i vzdělávat ty, kteří ekonomice tolik nerozumí. Ostatně Radio Kossuth vysílá i naučné pořady. Posluchači tak například neztrácí krok s rychle se vyvíjecími informačními technologiemi. Rádio ale nezapomíná ani na tradiční hodnoty. A tak svým posluchačům přináší informace o kultuře a také nabízí některá literární díla v rozhlasové podobě.

Další rubriky nabízí posluchačům praktické rady a informace. Lidé se mohou na jejich tvorbě podílet a se stanicí komunikovat pomocí telefonních linek, sms nebo přes internet. Právě tyto pořady a rubriky jsou často od regionálních studií a nepocházejí přímo z Budapešti.

Radio Kossuth je možno naladit na středních vlnách, VKV a také na internetu. Díky středovlnnému vysílači stanice zasahuje i přes hranice a zasahuje tak i maďarské menšiny v pohraničních oblastech sousedních zemí. Radio Kossuth vysílá už od 1. prosince 1925. V současnosti je se třemi miliony posluchačů nejposlouchanější stanicí Maďarska.

Jméno má stanice po státníkovi Lajosovi Kossuthovi. Ten se narodil v roce 1802 v Monoku a zemřel v roce 1894 v Turíně. V letech 1848-49 byl vůdcem revoluce. Za rebelii byl vězněn. Po propuštění vydával noviny Pesti Hirlap. Byl také ministrem financí. Po té odešel do exilu do Turecka, pobýval v USA a v roce 1865 se usadil v Turíně.

Druhý program Maďarského rozhlasu se jmenuje Petöfi. Sándor Petöfi (1823 Kiskőrös –1849 Fehéregyháza) vystudoval dvě školy, působil v armádě, v Kecskemétu hrál divadlo a v roce 1844 přišel do Pešti, kde pracoval v módním magazínu Pesti Divatlap. V paměti maďarského národa je uchován jako vynikající básník, který složil báseň Nemzeti dal, která se stala symbolem revoluce v roce 1848. O rok později zahynul v bitvě u Fehéregyháza. Okolnosti jeho smrti jsou ale dodnes obestřeny rouškou tajemství.

Radio Petöfi sice také vysílá zprávy, ale víc než informování se věnuje zábavě. Na této stanici ladí posluchači jak sportovní přenosy tak rozhlasové hry nebo lifestylové magazíny a pořady o zdravém životním stylu. Tuto stanici můžeme přirovnat k české Praze případně i slovenskému Děvínu. Petöfi existuje od roku 1946. Stanice se původně jmenovala Budapest II. Jméno Petöfi se začalo používat 1. února 1949. Ze začátku se vysílalo jen od šesti do jedenácti večer. Postupně se program rozšiřoval až v sedmdesátých letech dosáhl 24 hodin. V sedmdesátých letech se také začalo vysílat v pásmu VKV a zároveň se zavedly pořady pro mladé. V devadesátých letech se pak stanice vyprofilovala jako rodinné rádio přinášející hudbu a zábavu.

V lednu 1998 opustil Petöfi střední vlny a nadobro se usídlil na VKV. Rádio je  možno kvalitně ve stereu zachytit na celém území Maďarska. Po Radio Kossuth je Petöfi druhou nejposlouchanější stanicí v zemi. Mezi pátou a šestou večer nechybí ani dopravní zpravodajství. Ve vysílání se objevují i reprízované pořady, o které si často posluchači sami píší. Kromě populární hudby přináší druhý program i jazz, maďarský rock, gospel atd.

Klasickou a lidovou hudbu nabízí posluchačům Radio Bartók. To je třetím okruhem Maďarského rozhlasu. Funguje od roku 1973, označení Bartók nese od roku 1987. Kromě klasické a lidové hudby nabízí i jazz a literární pořady. Ve vysílání stanice Bartók se objevuje řada přímých přenosů. Některé z nich hraje rozhlasových orchestr v budapešťské Marble Hall. Tyto koncerty jsou často nabízeny do zahraničí v rámci výměny pořadů v EBU. Jejím členem je Magyar Rádió od 1. ledna 1993.

Jméno dal této stanici skladatel Béla Bartók (1881 Nagyszentmiklós –1945 New York). Část svého dětství strávil i v Bratislavě. Vystudoval Hudební akademii v Budapešti, kde později i vyučoval.

O provedení jednotlivých děl se starají vlastní rozhlasová tělesa. Už od roku 1943 sídlí v Budapešti Symfonický orchestr Maďarského rozhlasu. Od roku 1950 disponuje rozhlas i vlastním pěveckým sborem a od listopadu 1954 také dětským sborem. Od roku 1963 funguje také Studio 11. To je skupina, která dává příležitost mladým talentovaným hudebníkům.

Regionální vysílání zajišťuje celkem devět studií. Ty vysílají i pořady pro národnostní menšiny v celkem třinácti jazycích.

Maďarský rozhlas disponuje také bohatým archívem. Je tu i nahrávka řeči Lajose Kossutha v Turíně z roku 1895. Stejně jako archiv Českého rozhlasu obsahuje řadu zajímavých dokumentů z dramatického roku 1968, maďarský archiv uchovává svědectví událostí z roku 1956. Kromě zvukových záznamů je tu i řada psaných dokumentů a dalších archiválií.

Magyar Rádió provozuje také svoji internetovou stránku. Ta má velice jednoduchou adresu. www.radio.hu.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .