Strana ‚Helax – Ostrava se baví‘ požaduje omluvu od RRTV

radiotv22Vážená Rado, dovolte, abych se jménem strany Helax – Ostrava se baví, ostře ohradil proti výrokům Vašich zástupců pro server www.novinky.cz ze dne 3.6. 2004. Členka vysílací rady, paní Katarína Vaculíková …V Ostravě dne 3.6. 2004

Otevřený dopis RADĚ PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ.

Vážená Rado,

dovolte, abych se jménem strany Helax – Ostrava se baví, ostře ohradil proti výrokům Vašich zástupců pro server www.novinky.cz ze dne 3.6. 2004. Členka vysílací rady, paní Katarína Vaculíková se měla pro toto internetové medium vyjádřit v tom smyslu, že předvolební spoty strany Helax – Ostrava se baví (HOB), vysílané Českou televizí velmi ostře negují vládní politiku a napadají ostatní politické strany a budou proto přezkoumány televizní Radou.

Podle našeho mínění paní Vaculíková tvrdila nepravdu, neboť v žádném z pěti spotů není ani zmínka o současném vládním kabinetu, potažmo o jiných politických subjektech.

Podle našeho názoru RRTV hrubě překročila své kompetence, neboť dle zákona o volbách zodpovídá za obsah spotů zadávající politická strana. V tomto případě strana Helax – Ostrava se baví, která je řádně zaregistrována Ministerstvem vnitra a nikoli RRTV. Vysílací Rada proto podle nás nemá jakékoli právo zasahovat do obsahu spotů politických subjektů a narušovat tímto nezávislou politickou soutěž, upravenou zákonem. RRTV tímto podle nás (HOB) narušila průběh předvolební kampaně, překročila své zákonné pravomoce a poškodila jméno řádně evidovaného politického subjektu v očích voličů a veřejnosti. Pokud skutečně paní Vaculíková použila slovního obratu uvedeného v níže přiloženém článku, jedná se podle nás o rétoriku používanou bývalým režimem před rokem 1989.

Strana Helax – Ostrava se baví proto požaduje po Radě pro rozhlasové a televizní vysílání řádnou omluvu za článek uvedený serverem www.novinky.cz ze dne 3.6.2004, nazvaný „Vysílací rada má pochybnosti o spotech Helax – Ostrava se baví“, v němž se podle našeho úsudku objevilo několik nepravdivých výroků
a osobních úvah, či dedukcí ze strany člena RRTV. Jestliže Televizní Rada k tomuto problému nepřistoupí s veškerou vážností, jsme připraveni bránit svá práva a nezávislost i soudní cestou.
Dle našeho mínění má RRTV naprosto jinou náplň své práce, než-li hrubě zasahovat do průběhu demokratických voleb a do záležitostí politických stran.

Ivo Žídek

kandidát strany Helax – Ostrava se baví do Evropského parlamentu.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .