Soukromá rádia nabádají k placení koncesionářských poplatků

radiotv22Ani svátečnímu posluchači nemohla v posledních dnech uniknout mohutná reklamní kampaň na podporu placení koncesionářských poplatků, která je na první pohled nelogicky vysílána na soukromých rádiích. Nelogické je to ovšem jen na první pohled, ze strany soukromých stanic jde totiž o výhodný obchod – odvysíláním těchto spotů totiž zůstane v komerčních stanicích více než 120 milionů korun ročně, které by jinak spolkl právě Český rozhlas.

Důvody nám prozradil prezident APSV Michal Zelenka: „V roce 1996 se schvalovala novela o poplatcích. S tehdejším GŘ ČRo jsme se dohodli, že český rozhlas reklamu vlastně nepotřebuje a předali
jsme do parlamentu dohodu (nikoli smlouvu), že ČRo akceptuje 3 min. reklamy denně na celoplošných a 5 min. denně na regionálních okruzích, bez možnosti načítání nevyužitých časů (do té doby měl ČRo 3% času denně a mohl je načítat, což pro Radiožurnál znamenalo více času než měli soukromníci). Poslanci zajásali, že se narozdíl od televizí dokážeme dohodnout. Výměnou byly ČRo zvýšeny poplatky o 2 Kč (z plánovaných 35 na 37 Kč) a soukromá rádia se zavázala vysílat jednou ročně kampaň 30 – 50 spotů. Tak to fungovalo, pokud ČRo dodal spot (dvakrát nedodal).

Při tvorbě nového mediálního zákona, který je již v účinnosti, bylo do poslední chvíle navrhováno pro ČRo 5% vysílacího času pro reklamu. Kdyby to tam zůstalo, soukromý sektor by přišel příští rok o cca 120 – 160 mil. Kč
a v dalších letech by se částka zvyšovala. Nebylo vůbec snadné to vybojovat a podařilo se to mimo jiné proto, že dohodu (nikoli smlouvu) žádná ze stran nevypověděla, a že jsme se jako představenstvo APSV zavázali odvysílat v letošním roce dvojnásobek pravidelné kampaně. V dalších letech pak původní množství. Toto nynější ředitel akceptoval teprve na naléhání některých pravicových poslanců a poslance M. Kučery. Nejedná se o reklamní
kampaňn, jde o veřejná sdělení ve veřejném zájmu. Mimochodem, tak málo reklamy jako má ČRo nemá žádný veřejnoprávní rozhlas na kontinentě (V UK nemá BBC žádnou).“

Další informace k samotné kampani nám poskytl marketingový a PR manažer ČRo Réné Zavoral: „V pondělí 23. července 2001 se do své nejvýznamnější fáze dostala kampaň Českého rozhlasu na zlepšení platební morálky koncesionářů. Kampaň je doprovázena Velkou letní soutěží Českého rozhlasu. Ta probíhá již od počátku července. Základní informace o poplatcích je možné získat na této adrese či přímo na telefonním čísle 02/2155 1313. Právě na těchto místech najdou občané odpověď na podstatné a s danou problematikou související otázky: kdo je koncesionářem, kdo je od povinnosti platit poplatky osvobozen, jaká je výše poplatku, komu je určena platba a kam tyto peníze putují, jak a kde je možné poplatek uhradit, proč vůbec platit poplatek a další.“

A nakonec pár informací z tiskové zprávy ČRo:

  • Koncesionářské poplatky jsou hlavním a jednoznačně nejvýznamnějším zdrojem příjmů Českého rozhlasu. Na celkových příjmech se v hodnoceném roce podílely z 83 %. Rok 2000 potvrdil již dříve avizovaný postupný, ale bohužel trvalý pokles nejen v inkasovaných poplatcích, ale zejména v počtu poplatníků. V minulém roce jsme inkasovali o 17,4 mil. Kč méně. Inkasné poplatků, hrazené České poště ukazuje pokles průměrného ročního počtu přihlášených koncesionářů o více než 100 tisíc.
  • Ke zlepšení výběru koncesionářských poplatků by bezesporu přispěla i skutečnost, že vedle České pošty bude možné vybírat poplatky přímou cestou. U právnických osob to může znamenat přímou úsporu. Zkrátí se cesta peněz z banky poplatníka na účet Českého rozhlasu bez zprostředkovatele a odpadne platba tzv. inkasného jako poplatku za službu České poště. U fyzických osob by to znamenalo možnost svobodné volby způsobu platby. Nastolení povinnosti dokládat odhlašování rozhlasových přijímačů důvody by jistě přispělo ke zlepšení koncesionářské morálky.

Stav platební morálky registrovaných neplatičů – srovnání skutečných a potenciálně možných konces. popl. (účetní oddělení ČRo)

Počet rádiopřijímačů: 3 160 038

Zaplacené konces. poplatky: 1 242 436 075 Kč

Potenciální konces. Poplatky: 1 308 255 873 Kč

Rozdíl: 65 819 798 Kč

Únik: 5.03%

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .