Soud zakázal distribuci deníku Impuls

radiotv22Městský soud v Praze předběžným opatřením nařídil společnosti Mediaprint & Kapa Pressegrosso zdržet se uvádění na trh a šíření (distribuce) deníku Impuls. Soud tak vyhověl návrhu společnosti Londa, provozovatele Radia Impuls. Londa se od dubna domáhá ochrany práv k ochranné známce rozhlasové stanice. Na soudní rozhodnutí údajně zareagoval deník přejmenováním na „Inpuls“.

„Předběžné opatření je vykonatelné doručením, a proto očekáváme okamžité ukončení distribuce deníku,“ reagoval na rozhodnutí soudu jednatel společnosti Londa Ivan Baťka. Rozhodnutí sice přiznává Mediaprintu právo na odvolání, to však nemá odkladné účinky. „Pokud by distributor v šíření deníku pokračoval, dopouštěl by se podle judikatury mimo jiné trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí,“ sdělil Ivan Baťka.

„Kosmetickou změnu názvu deníku považuji za pohrdání soudy a právním řádem. Přejmenování jen potvrzuje, že vydavatel deníku byl a je připraven hledat jakékoliv cesty, včetně obcházení zákona, aby mohl pokračovat v parazitování na pověsti populární rozhlasové stanice. V hájení své ochranné známky budeme pokračovat,“ řekl Ivan Baťka s tím, že další kroky Londa zveřejní po konzultaci s právníky.

Soud uznal, že název deníku je zaměnitelný se slovní ochrannou známkou Radio Impuls, kterou má Londa zapsanou i pro tiskoviny. V odůvodnění soud uvádí, že „potřeba zatímní úpravy poměrů předběžným opatřením je odůvodněna obavou z vyvolání nebezpečí záměny a navození vztahu závislosti předmětné tiskoviny s výrobky a službami, pro něž má žalobce ochrannou známku zapsánu, a z toho plynoucí poškození dobrého jména žalobce.“

Mediaprint je povinen zdržet se distribuce deníku Impuls až do pravomocného rozhodnutí soudu o žalobě Londy proti společnostem Mediaprint a Vydavatelství Impuls ČR.
„Kromě nejdůležitějšího sporu, kde se domáháme ukončení vydávání deníku Impuls pod současným názvem, bude soud ještě jednat také o přiznání zadostiučinění ve výši deset milionů korun,“ uvedl Ivan Baťka a dodal, že po zastavení vydávání tiskoviny bude Londa požadovat i náhradu škody vzniklé Radiu Impuls poškozením jeho dobrého jména.

Milan Vacík

AMI communication

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .