Senátní mediální komise včera řešila digitalizaci rozhlasu

Na stole senátní mediální komise se včera ocitl návrh soukromých provozovatelů rádií na postupný přechod z analogového na zemské digitální vysílání. Jedním z jeho bodů je například zastavení vydávání licencí na analogové vysílání, nebo změna pravidel tohoto udělování.

Členové komise se na svém zasedání mimo jiné věnovali soukromým rádiím, když vyslechli návrh novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, který Stálé komisi pro sdělovací prostředky Senátu České republiky (SKSP) předložili zástupci Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV).
Předseda asociace Michal Zelenka mluvil o „nevyhnutelnosti digitalizace“ a o tom, že s tímto návrhem přicházejí „v pravý čas“. Jejich návrh vůbec neřeší digitalizaci televizí, popřípadě veřejnoprávního rozhlasu. Obsahuje ale například řešení problematického odpojování regionálního vysílání a reklamy. Dalším jejich návrhem je zastavení udělování licencí na analogové vysílání, popřípadě změnu pravidel pro vydávání. Michal Zelenka uvedl: „Obáváme se velkého třesku při udělování nových licencí pro dnešní rádia, ke kterému by došlo v letech 2010 až 2014.“

Provozovatelé soukromých rádií také nežádají tzv. kompenzační licence, ale požadují zaručení platnosti stávajících licencí až do úplného ukončení analogového vysílání. Zavádějí termín „přechodných licencí“, jež by platily pro analogové i digitální vysílání. Pokud jim toto řešení projde, bude to pro stávající soukromé subjekty velice výhodné. Server DigiZone.cz uvádí jako příklad Frekvenci 1, které končí prodloužená licence (8 let + automatické prodloužení o dalších 8 let) v roce 2013. S vypínáním analogu se počítá nejdříve na rok 2020. Frekvence 1 by tak mohla vysílat na základě stávající licence o sedm let déle. Jednatel společnosti Media Bohemia Daniel Sedláček uvedl rok 2020 jako termín, kdy by měl pro rádia vzniknou Technický plán přechodu. Platnost přechodných licencí by měla vypršet ve chvíli, kdy by tento TPP byl schválen.

Zástupce společnosti Lagardere Michel Fleischmann upozornil na problematičnost a nejasnosti kolem televizní digitalizace. „Proto jsme sedli k jednomu stolu a dohodli jsme se“, uvedl Fleischmann s tím, že členové APSV chtějí předejít zmatkům a dohadům, jaké provázejí televizní digitalizaci. Jako největší problém vidí Fleischmann skutečnost, aby si soukromé subjekty zachovaly stejnou výši pokrytí signálem i při digitálním vysílání.

Členové SKSP si zástupce soukromých rádií vyslechly a k návrhu zatím nezaujali žádné stanovisko. Provozovatelé komerčních subjektů svůj návrh předložili i sněmovní mediální komisi a příslušným ministerstvům.

Dalším bodem programu jednání SKSP mělo být projednávání Výroční zprávy o činnosti Českého rozhlasu. Avšak toto téma z projednávání bez udání důvodu vypadlo.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .