Rozhlasový trh v Ústeckém kraji

radiotv22Nedávno byly zveřejněny nejnovější výsledky Mediaprojektu, které opět ukázaly nepříliš dobrá čísla u lokálních rádií. Nejinak tomu bylo i u regionálních stanic v Ústeckém kraji. Podívejme se nyní na jednotlivá rádia podrobněji.

Radio North Music

Radio North Music je dlouhodobě jedničkou v kraji. Na rozhlasový trh přišel v roce 1996 a od počátku si získal dostatek posluchačů. Absence místního profesionálního rádia ve sto tisícovém Ústí nad Labem byla natolik veliká, že vysílání North Musicu bylo přímo „revoluční“. Optimální formát rádia se sice několik let hledal, přesto hned od začátku bylo zřejmé, že majitelé chtějí mít hitové, dynamické a hlavně nejposlouchanější rádio, které osloví široké spektrum posluchačů. Dlouhodobá poslechovost stanice osciluje mezi 50 – 80 tisíci, v první polovině roku 2002 dokonce zaznamenala výrazný nárůst na 86 tisíc, avšak nově nastal propad (-16 na 70).

North Music hraje převážně taneční hudbu diskotékového typu, playlist je však doplněn i rockem a klasickým hitem 90.let. Slogan stanice Rádio plné života přesně koresponduje se současným profilem, které by se dalo shrnout: neustále nasazovat nové komerční hity, které mají malou životnost; neustále dobrá nálada moderátora, který zásobuje posluchače nejnovějšími novinkami ze světa hudby a filmu – přitom závodí s časem; neustále bavit soutěžemi a hitparádami; neustále informovat o dění v regionu a o každé akci, která se zde uskuteční. Zbytek programu je obstarán mediálním zastoupením MMS a hudebními vydavatelstvími, které „dohodí“ nově vycházející hvězdy na rozhovor či velký soutěžní projekt.

North Music je jedinou stanicí svého typu v kraji a neúnavně buduje svou mediální image, kterou si pomáhá tvořit i v ulicích severočeských měst: Ústí n.L., Teplice, Děčín, Litoměřice. Vytknout by se dal fakt, že rádio nepřináší nic nového a velké množství programových prvků, soutěžních projektů i mediální prezentaci přijalo od jiných českých stanic, které je využívaly převážně v devadesátých letech.

Radio Most

Radio Most v posledním roce prošlo výraznou změnou, jak programového formátu, tak především vstupem Petra Dvořáka prostřednictvím své společnosti do majetkového vlastnictví stanice. Časté změny Radio Most však provází od počátku svého dlouholetého působení na severočeském rozhlasovém trhu. Stanice začala vysílat v roce 1992 a hned od začátku se stala regionálním studiem pražské Evropy 2, přestože figurovala jako samostatné rádio, jenž pouze využívá nosnou část programu E2 a zbytek obstarává lokálním zpravodajstvím převážně z Mostecka.

V létě 1995 se Radio Most plně osamostatňuje a rozjíždí svůj vlastní program, buduje svébytné rádio s vlastní image. Ihned bylo znát, že kvalita vysílání se snižuje – program nabízí tuctové písničky doplněné lokálními informacemi a nijak výrazně se stanice neprofiluje. Ke konci druhé poloviny devadesátých let se Most vrací k napodobení programu E2 z dob, kdy fungovalo jako lokální studio. Přesto si udržuje vysokou poslechovost (kolem 70 tisíc – zhruba počet obyvatel celého města Most), které pomohlo výrazné rozšíření dosahu signálu a prakticky nulová konkurence. Situace se začala měnit v nové dekádě, kdy program stagnuje, je přestárlý a nenabízí nic nového, co by oslnilo posluchače. Počet klesá a pozvolný pád poprvé vyvrcholí na začátku roku 2001, kdy si Most naladilo jen 39 tisíc.

Od té doby se rádio zmítá v neustálém odlivu posluchačů, hudebně se orientuje na 80.léta a začíná se spekulovat o změně názvu (Radio Sever) a vysílaného formátu. Hledá se vhodná pozice, kterou by mělo hrát v Ústeckém kraji. Do rádia vstupuje nový kapitál, přináší se know-how jak programové, tak marketingové. Od změny názvu stanice se nakonec odstupuje a místo toho je celý zvukový obal Mostu více podobný pražskému City. V průběhu jara 2002 skutečně celé Radio Most je přetransformováno na severočeské City, leč opožděné. Přinesl se na sever Čech kompletně celý formát pražského bratříčka s tím rozdílem, že to co se vysílalo v Praze před rokem, to přišlo jako novinka na Radio Most. Dodnes (a bude tomu pravděpodobně i nadále) Most vysílá „zpožděně“ vše, co již proběhlo v Praze. Co se týče odezvy od posluchačů, po hrozivých číslech se nejnověji dostalo na pozici, která stále není oslňující (+8 na 37), přesto lze usuzovat, že by se mohl Most stát stabilní dvojkou mezi místními regionálními rádii v kraji.

Rádio Tep

Radio Tep vstoupilo na rozhlasový trh v kraji jako poslední samostatné rádio a díky němu má i teplický okres svou stanici. Od začátku nebyl formát Tepu nějak promyšlený, ve všech směrech (hudba, moderátoři, program) spíše podprůměrný. Přesto se dalo ihned poznat, že Tep bude skutečným okresním rádiem, které informuje jen o Teplicích a zabývá se místními událostmi, propaguje místní radní, fotbalový klub a sklářskou firmu. Majiteli byli lidé okolo Štěpána Popoviče, předsedy představenstva Glaverbelu a prvoligového FK Teplice. Paradoxně však poslechovost byla vzhledem k vysílaným pořadům a orientace jen na Teplice nadprůměrná. V roce 1999 dokonce přesáhla 50 tisícovou hranici, což je de facto počet obyvatel Teplic. Tomuto faktu pomohl převážně silný patriotismus a identifikace s městem místních lidí.

Tep přesto na výsluní dlouho nevydržel, neboť mu uškodilo časté střídání vedení i majitelů, kteří rádio využívali k propagaci svých zájmů a ostatních aktivit. Jako to bylo v případě i Františka Hrdličky, ředitele FK Teplice a majitele několika dalších firem, jenž odkoupil akcie spolu s dalšími společníky od svého nadřízeného a dalších členů představenstva. Nastal výrazný propad jak již slabé úrovně vysílání tak hlavně počtu posluchačů. Výsledky Mediaprojektu ukazovaly v následujících letech oslovení průměrně 20 – 25 tisíc lidí.

Hrozivá situace se v roce 2002 začala řešit a v Tepu dochází k dalším změnám. Staré vedení je nuceno odejít, akcionáři prodávají své akcie lidem spjatých s Petrem Dvořákem. Místopředsedou představenstva se stává Luděk Hrouda, který je zároveň jednatelem BC Media (Blanik and City Media) a začíná se promýšlet formát stanice, který by ji určil důstojnou roli mezi svými rivaly. Tep se mění, v život dává zcela nový propracovanější hudební playlist, který nabízí pohodový střední proud 80. a 90.let a samozřejmě současnost. Hraje písničky, které už ostatní rádia odepsala. Program je dále doplněn pravidelným lokálním zpravodajstvím a je snaha oslovit i obyvatele Mostecka a Ústecka.

Tepu se přesto dosud nepovedlo zvrátit nepříjemný stav v poslechovosti (dokonce znovu nastal propad -6 na 17), což se dá vysvětlit i chybějící kampaní na novou image Hrajeme dobře a v nepřesvědčení veřejnosti, že Rádio Tep je přitažlivější než v minulosti. Od září Tep opět mění hudební formát a najíždí na blaníkovský styl.

Radio Děčín

Radio Děčín začíná na severu Čech vysílat mezi prvními soukromými rádii. Jako jediné se odlišuje a jde „svou“ cestou. Zcela opomíjí tradiční komerční formát a program postaví na samostatných pořadech, které jsou vzájemně jasně oddělené a specializované. A tak z lokálního privátu je slyšet například Půlhodinka na lidovou notu (dechovka), Country melodie (folk a americká country), Vaříme (recepty), Hodinka gratulací (vzkazy a poděkování), Dance now (diskotékový pořad žhavých novinek), Oldies (klasické hity 60. a 70.let); nechybí hudební bloky s různorodým playlistem (od dance, po pop až folk) a podrobné lokální informace včetně přebíraní zpráv z české BBC. Stanice se důsledně zabývá pouze a jen Děčínem a okolím. Takto sestavený program oslovilo celá ta léta pravidelně 30 – 50 tisíc obyvatel okresu. Dopomohla tomu i situace s komplikovanou konfigurací terénu (celé Děčínsko), která brání snadnému dosahu signálu jiných rádií z okolních oblastí.

I když se svět mění, Rádio Děčín zůstává – tak by mohl s nadsázkou znít reklamní slogan. Po deseti letech existence této stanice se vůbec nic nezměnilo a Děčín i po propadu až pod 20 tisíc posluchačů na konci roku 1999 nedonutilo zapřemýšlet nad programovým formátem. Poslední dva roky Mediaprojekt ukazuje i nadále slabá čísla a nejnověji dokonce jen 16 tisíc. Přesto dál vysílání je poněkud amatérské a zvukový obal nevyhovující. Je však nutné se zmínit o ocenění, které v minulosti Radio Děčín získalo od poroty poděbradské soutěže rozhlasových pořadů Prix Bohemia Radio za svůj autorský pořad.

Konkurenti z Prahy – Blaník, Evropa 2, Impuls

Celkem poklidnou rozhlasovou vodu poslední rok citelně rozčeřil Blaník, který získáním výkonného vysílače na Severu přebral místním rádiím dost posluchačů středního věku, kteří preferují převážně poslech rádia jako kulisu. Formát Blaníku je přímo „ušit na míru“ i s lokálními zpravodajskými a reklamními okny.

Mladí posluchači zase objevili Evropu 2, která má rovněž silné pokrytí a současný program je plně uspokojí. Ústecká E2 však na tom ne vždy byla dobře. V severních Čechách se objevila v roce 1998 po transformaci upadajícího ústeckého Radioclubu na Evropu 2. Ne příliš povedený pražský program a neznalost místních pražskou E2, špatné jméno Radioclubu a hlavně silný hitový North Music – to byly příčiny malé poslechovosti současného dominantního rádia pro mladé v celém Česku.

Střední generaci, která touží po informacích a příjemné hudbě, zase okouzlil profesionální Impuls. Se svým regionálním zpravodajstvím, v kterém dává velký prostor i Ústeckému kraji, boduje i v severočeské aglomeraci republiky.

Nový projekt – Radio Labe

Nedávno RRTV udělila novou frekvenci v Ústí nad Labem zcela novému projektu, který zde ještě v plné míře není rozvinut. Menšinový formát připravovaného rádia s malým dosahem má nabídnout folk a country. Sice není jasné, koho program má oslovit, ale od počátku se ví, že za vším stojí společnost North Music s.r.o., provozovatel úspěšného stejnojmenného rádia. Je nezodpovězenou otázkou, zda tato nová expanze tří společníků bude životaschopná, už v tak přesyceném rozhlasovém rybníku.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .