Ředitel slovenského Rádia_FM veřejně podpořil zachování ČRo 4 – Radia Wave

V PLNÉM ZNĚNÍ – „Rádio_FM pozorne sleduje situáciu v Českom rozhlase, ktorá sa dotýka existencie jeho štvrtého okruhu – Rádia Wave. Dovoľujeme si vysloviť znepokojenie nad odporúčaním Rady ČRo odstrániť Wave z terestriálneho vysielania, ku ktorému prišlo kvôli nejednoznačnému výkladu zákona o Českom rozhlase,“ píše v otevřeném dopise ředitel slovenské obdoby Radia Wave Dušan Vančo.

Rádio_FM pozorne sleduje situáciu v Českom rozhlase, ktorá sa dotýka existencie jeho štvrtého okruhu – Rádia Wave. Dovoľujeme si vysloviť znepokojenie nad odporúčaním Rady ČRo odstrániť Wave z terestriálneho vysielania, ku ktorému prišlo kvôli nejednoznačnému výkladu zákona o Českom rozhlase. Tento typ rádia je aj napriek silnému konkurenčnému prostrediu a existencii alternatívnych rádií v Prahe nespochybniteľnou platformou, ktorú Český rozhlas musí mať, a ktorá vytvára adekvátny protipól k privátnym médiám iba prostredníctvom vysielania v FM pásme. Znemožnením najjednoduchšieho spôsobu príjmu z pohľadu poslucháčov, rozhlas nenávratne stráca schopnosť reagovať na potreby najmladšej generácie.

Služba verejnosti v zmysle vytvárania priestoru pre šírenie kultúrnych hodnôt a vzdelávania, je najmä pre mladú generáciu poslucháčov veľmi dôležitá. Práve oni môžu byť budúcimi poslucháčmi hlavných okruhov a už v adolescentnom veku si vďaka generačne blízkemu okruhu vytvárajú pozitívny vzťah k rozhlasu ako inštitúcii. Rádio Wave, podobne ako Rádio_FM, je predovšetkým o hudbe a rôznych pohľadoch na ňu. Privátne médiá principiálne neposkytujú poslucháčovi jednoduchý prístup k novým hudobným žánrom, hudobnej publicistike a relevantnému informačnému obsahu. Verejnoprávny rozhlas má navyše silné technologické a informačné zázemie, integráciu v sieti EBU a mandát podporovať mladú českú hudbu a alternatívnu kultúru, čo považujeme za jeden zo zásadných verejnoprávnych aspektov.

Veríme, že odchod Rádia Wave z pražského éteru nie je definitívny a  dúfame, že Rada ČRo prehodnotí výklad zákona o ČRo a zváži jeho možný návrat na frekvenciu 100,7 MHz.

Dušan Vančo
Riaditeľ Rádia_FM, Slovenský rozhlas 4

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .