Radio Vox – rádio pro tři tisíce (Pražanů)

radiotv22Historie pražského Radia Vox je v posledních letech opředena mnoha otazníky a nejasnostmi. Možná právě proto nikoho nepřekvapily výsledky posledního Media Projektu, které ukazují pokles posluchačů tohoto rádia až na konečné tři tisíce. Podle ředitele rádia Josefa Buzka však Media Projekt nerozhoduje. Na zjištění počtu skutečných posluchačů má totiž ředitel „své“ metody.
Občas se stane, že někomu něco nevyjde. Výzkum ukáže to, co mělo zůstat skryto. Potom není ničím neobvyklým, že si „poškozený“ subjekt nechá vypracovat jiná měření či jiný výzkum, jehož výsledky jsou zcela odlišné od těch předchozích, neúspěšných.

Jedna změna za druhou

Radio Vox postihlo v posledním roce několik změn. První z nich bylo vytvoření nového loga, druhou změna formátu – rádio hraje písničky staré ne více než jeden rok pod heslem Uslyšíš to první! – a třetí změnou pak ztráta kmitočtu pro střední Čechy, kde rádiu skončila platnost licence a frekvence 95.0 MHz Votice – Mezivrata byla přidělena v konkurzu Radiu Blaník. Změna loga byla nutností. Myslím si, že ubírat z loga je velká chyba. A tím, že jsme přišli o jednu frekvenci, by k tomuto „ubrání“ došlo. Proto jsme se rozhodli vytvořit logo nové, z něhož bude jasné, že Rádio Vox je novým rádiem pro Prahu, komentuje změnu Josef Buzek.
Poslední Media Projekt uvádí, že Radiu Vox klesla v období od druhého pololetí roku 1999 do prvního čtvrtletí letošního roku poslechovost o 24 tisíc posluchačů. Výsledné tři tisíce „věrných“ jsou na hranici statistické významnosti. Interval spolehlivosti pro poslechovost Rádia Vox je od 0 do 7 tisíc posluchačů. Josef Buzek je však přesvědčen o tom, že výsledky Media Projektu nejsou směrodatné. Podle něj ale rozhodují skuteční a hmatatelní posluchači. Aby je Radio Vox znalo, v souvislosti s výsledky Media projektu zahájilo 10. května novou soutěž.

„Voxáků je mnohem víc“

V nové soutěži, již Radio Vox pořádá spolu Bonem (věrnostní systém supermarketů Julius Meinl) a společností Retail Adventures, posluchači sbírají během vysílání rádia informace (číselné kódy), které potom v supermarketu vymění za body.
Soutěž ukázala, že posluchačů Voxu je mnohem víc. Kdyby obdobná soutěž probíhala ve „velkém“ rádiu (Zlatá Praha nebo City), nejsem přesvědčen, že by ji hrálo 20 procent všech posluchačů stanice. Soutěž s Bonem nás však přesvědčila o počtu skutečných posluchačů, doplňuje Jozef Buzek. Navíc v době, kdy měl Vox ještě obě frekvence, měl v Praze 10 tisíc posluchačů včera a nyní má 41 tisíc v posledních sedmi dnech. A to je, jestli se nepletu, 14 krát více než za 1 den. Buď jsem tedy Mistr světa v reklamě nebo mě neposlouchá tři tisíce lidí. Navíc Media Projekt v loňském roce ukazoval poslechovost 28 tisíc, a to jsem měl hrůzu z toho, jak budu další čísla vysvětlovat. Tři tisíce mě nechávají naprosto v klidu, protože toto číslo si lidé vysvětlí jinak než poklesem poslechovosti, ale spíš tím, že jde o manipulaci. Media Projektu jako výzkumu už nevěřím dobré tři roky. Neříká totiž, kolik lidí které rádio skutečně poslouchalo, ale udává jen počet těch, kteří odpově
děli, že to či ono rádio poslouchali.

Nakolik skutečných posluchačů Voxu skutečně soutěží, nelze přesně doložit. K celé situaci však přispívá fakt, že soutěž s Bonem (jak jinak tuto hru nazvat; na dotaz po jejím názvu Josef Buzek odpověděl, že se „nejmenuje“) startovala bez proma, probíhá jen na vlnách Voxu, a v žádném jiném médiu.
Podle slov Pavla Rusého, vedoucího výzkumu médií z agentury GfK Praha pro výzkum trhu a jednoho z realizátorů výzkumu se: Podle posledních výsledků interval spolehlivosti pro poslechovost rádia Vox pohybuje mezi nulou a sedmi tisíci, což je v souladu s dosavadními trendy a odpovídá to realitě. Pokles Rádia Vox byl zaznamenán již ve druhém pololetí při porovnání dat za 3. a 4. čtvrtletí, a tudíž výsledek z posledního výzkumu je pouze logickým pokračováním změn, které bylynastartovány již o půl roku dříve. Pokles mezi 3. a 4. čtvrtletím 1999 je téměř shodný s poklesem mezi 4. čtvrtletím 1999 a 1. čtvrtletím 2000.

Nejpražštější rádio

Cílovou skupinou Radia Vox jsou podle licenčních podmínek posluchači ve věku 15 až 40 let. Věk ale nerozhoduje tolik, jako aktivita lidí. A hitové rádio, hrající horké novinky – to je podle Josefa Buzka to pravé pro v životě aktivní poslouchače, neboli „ušaté peněženky“. Poslu
chači „dobrých“ rádií jsou většinou konzervativní a většinou se nenechají ovlivnit. Neposlouchají soutěže a mít „nahluchlou“ peněženku je nanic.“

Ať je to s poslechovostí Radia Vox jakkoli, rádio si určilo nelehký cíl: Stát se pomocí belskurychlých a dokonale zpracovaných informací nejpražštějším rádiem. Vstoupit do Prahy, do ulic, výstav a kulturních akcí, zkrátka být o Praze a pro Prahu. Díky tomu, že jsme přišli o střední Čechy, máme v podstatě výhodu. Máme „jen“ Prahu a nemusíme se snažit vysílat i jinde. Právě proto máme tu možnost se v hlavním městě prosadit a stát se rádiem pro Pražany. A třeba i pro tři tisíce, končí Buzek. Mimochodem jsme zjistili, že naše zpravodajství monitoruje ČTK a některé naše zprávy zařazuje do zpráv 10 – 15 minut po odvysílání na našem rádiu. To docela potěší.
Převzato z časopisu Marketing a Media.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .