Radio Euro K – stanovisko ke konkursu

radiotv22Náš server pro vás jako první získal oficiální prohlášení Radia Euro K a domovské sítě Media Marketing Services k usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem o prohlášení konkursu na majetek rádia Euro K. Jaký je tedy oficiální postoj vedení rádia ?Nedávno jsme vás na našem serveru informovali o tom, že liberecké radio Euro K je ve finančních problémech, které vyvrcholily Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, jenž rozhodl o prohlášení konkursu na dlužníka z důvodu jeho úpadku, viz náš článek ze 17.února 2000. Náš server získal jako první oficiální prohlášení Radia Euro K, potažmo domovské sítě Media Marketing Services k tomuto soudnímu usnesení. Jaký je tedy postoj vedení rádia k celé věci ?
Vysílání rádia Euro K pokračuje v nezměněném rozsahu i kvalitě programu.
V minulých dnech byla médiím předána informace o prohlášení konkurzu na majetek společnosti Radio Euro K, spol. s r.o., která je držitelem licence k provozování rozhlasového vysílání rádia Euro K.


Rádi bychom touto cestou upozornili, že výše zmíněné usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9.2.2000 dosud nenabylo právní moci a že jednatelka obchodní společnosti Radio Euro K, spol. s r.o., paní Miroslava Kosová, podala proti usnesení o prohlášení konkurzu v otevřené lhůtě odvolání, neboť pohledávky konkurzních věřitelů jsou buď právně neplatné nebo zanikly před prohlášením konkurzu na základě jejich splacení.


Současně prohlašujeme, že společnost Radio Euro K, spol. s r.o., jako držitel licence k provozování rozhlasového vysílání rádia Euro K, zajišťuje i nadále plný provoz této stanice a vzniklá situace nemá žádný vliv na kvalitu a rozsah vysílání. Ekonomická situace společnosti Radio Euro K, spol. s r.o. je dobrá, společnost dosáhla v roce 1999 kladného hospodářského výsledku a je schopna dostát všem svým finančním závazkům.


Jsme přesvědčeni, že celá záležitost bude v co nejkratší době vyřešena a rádio Euro K bude moci i nadále přinášet posluchačům v Liberci a Jablonci nad Nisou dobrou zábavu a kvalitní informační servis.


V Liberci dne 28.2.


Radio Euro K, spol. s r.o.
Miroslava Kosová – jednatel

Tolik tedy oficiální pohled vedení radia. Snažil jsem se kontaktovat i jednoho z věřitelů – Jiřího Pavelku – ale bohužel, odkázal mne na své právní zástupce, které se mi nepodařilo telefonicky ani na několik pokusů dostihnout. Pokud by tedy i oni chtěli k celému sporu poskytnout své stanovisko, rádi jim to na našem serveru umožníme. Kontaktovat mne mohou kdykoliv na mé e-mailové adrese pavel_cz@email.cz.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .