Rádio Classic se bude stěhovat!

radiotv22Vyjímečným rádiím v České Republice pšenka nepokvete. Dokladem toho je nutné stěhování Rádia Classic, které opustí vilu Portheimka proto, aby mohlo vysílat konečně v klidu …Rádio Classic má již několik měsíců problémy. Nikoli s vysíláním, nedodržením licenčních podmínek nebo s nespokojeností posluchačů, ale s vyšší mocí, konkrétně s Městským úřadem Prahy 5, který usoudil, že barokní smíchovská vila Portheimka by měla sloužit lepším a modernějším účelům než je vysílání rádia s klasickou hudbou.

Důvod sporu není složitý. Radnici Prahy 5 se podařilo v roce 1997 vypovědět nájemní smlouvu společnosti NTV, ve které nebylo dostatečně ošetřeno sídlo rádia na Portheimce. Výpověď dala radnice z důvodů opožděných plateb nájmu, za situace, kdy NTV dlužila na nájmu 225 tis. Kč a měla u Prahy 5 ještě 37 mil. Kč, které si odbydlovala za peníze vložené do rekonstrukce barokního zámečku. Od 1.října 1997 nemá tedy smlouvu na Portheimku žádný subjekt. Co se dělo potom? Rádio začalo platit nájem za Portheimku radnici, převzalo na sebe i platby pojistky za dům, provozovalo dál galerii a kavárnu, pořádalo ve vile koncerty atd. Do konce roku 1999 tedy fakticky fungovaly vztahy podle bývalé smlouvy, nebyly dluhy na nájmu, radnice inkasovala na svůj účet od rádia.
Teprve v lednu 2000 se najednou objevil problém: rádio je v Portheimce protiprávně, je třeba, aby se vystěhovalo. Po třech letech, kdy radnice de facto akceptovala nový vztah s rádiem, najednou argumentuje, že je třeba napravit neexistující právní vztahy. Jádrem sporu je, zda po tříletém provozu Portheimky, akceptaci vztahů, plateb, provozu Portheimky mezi Prahou 5 a rádiem, má rádio nárok uplatňovat své užívací právo k Portheimce.

Původně byla situace tak žhavá, že rádio mělo opustit vilu do konce března. Spory a jednání se však natolik protahovaly, že k uvedenému datu se stěhování neuskutečnilo. Od té doby se pod petici za ochranu rádia podepsalo již více než 4 tisíce Pražanů, členové České filharmonie, umělci Národního divadla další. Osobním dopisem ji podpořil i ministr kultury Pavel Dostál. Dokonce i Senát se nechal slyšet, že by rádio mělo zůstat tam, kde je. Podle průzkumu agentury Sofres Factum se tři čtvrtiny Pražanů domnívají, že neshody by se měly řešit úpravou dosavadních sporných smluv o pronájmu, aby rádio mohlo zůstat tam, kde je.

Koncem března podala společnost RADIO CLASSIC, a.s. u Obvodního soudu pro Prahu 5 žalobu. Domáhá se svého práva na užívání Portheimky, založeného tříletou historií akceptovanou oběma stranami.

Po vleklých jednáních se nakonec počátkem dubna rádio s radnicí v Praze 5 dohodlo na kompromisu, jímž si pobyt na Smíchově prodloužilo do 15. května s tím, že do recepce bude dosazen člověk (ostraha) z radnice. Koncem dubna se však situace znovu změnila a novým nájemcem letohrádku Portheimka se stala společnost Národní dům Praha, která podle slov místostarosty Prahy 5 Milana Jančíka předložila ve výběrovém řízení lepší a finančně výhodnější nabídku – 2,4 milionu korun ročně (Classic „jen“ 1,1 mil.).

Ani po poslední schůzce zástupců radnice Prahy 5 a Radia Classic však nebylo jasné, jak dlouho bude moci rádio setrvat. Renata Figerová uvedla, že Městská část přišla s návrhem, aby rádio zůstalo ještě rok. Management rádia se rozhodl celou situaci vyřešit soudním smírem, jehož obsahem by byla dohoda s obvodem o užívání objektu do poloviny listopadu letošního roku. Návrh však nebyl akceptován a kalendář se obrátil na 5. května.

Tehdy se uskutečnila další schůzka, na níž vedení Městské části Praha 5 znovu konstatovalo, že návrh Rádia Classic je nepřijatelný. Datum vystěhování bylo stanoveno na dobu co nejbližší. Richard Kraus k tomu na tiskové konferenci uvedl: „Jak je vidět, nedošlo ke sblížení stanovisek od posledního jednání a patrně nebude dosaženo dohody. V této souvislosti se obracíme s dotazem na Městskou část Praha 5, zda je ochotna vyčkat a respektovat rozhodnutí soudu a zda se drží svémocného zásahu do užívání Portheimky Rádiem Classic k 15. květnu a dále.“ Městský úřad konstatoval, že rozhodnutí soudu bude respektovat. A bylo ticho po pěšině.

Na mimořádné tiskové konferenci 11. května představitelé Rádia Classic uvedli, že vilu užívají oprávněně, proto hodlají vyčkat rozhodnutí soudu. Díky soustavnému tlaku, kterým jsou zaměstnanci rádia sužováni, vyklidí rádio vilu v co nejkratším termínu a přestěhuje se do Prahy 4 na blíže neurčené místo. Cílem je mít hlavně klid. Rádio sice složilo zbraně, ale nevzdalo se – vedení doufá, že soud rozhodne v jeho prospěch, a rádio se bude moci do kompletně zařízeného studia vrátit. „Konkrétní místo zatím nechceme sdělit, protože po všech těch anonymních telefonátech a výhružkách máme strach,“ uvedla Renata Figerová. „Přemístění do nového objektu považujeme bohužel za jediné možné řešení. Jedině tak může rádio opět v klidu vysílat. Nejde nám o to, abychom mohli využívat krásné prostory Portheimky, o něž jsme se mimo jiné zasloužili vloženými investicemi,“ dodává Richard Kraus. „Primárním zájmem rádia je vysílat klasickou hudbu.“

O tom, jestli bude vysílání formátově výjimečného rádia ohroženo, rozhodne až praxe. Pakliže do 31. května (toto datum uvedlo rádio jako čas odstěhování) nezasáhne žádná cizí moc, posluchač nic nepozná a vysílání nebude přerušeno ani na minutu. Pokud ale k tomuto nepředvídatelnému zásahu dojde, není možno nic garantovat. „Stěhování rádia není jen najmout stěhovací vůz, ale v našem případě i zakoupení nové aparatury za cca 200 tisíc korun, protože jinak náš signál nedosáhne na vysílač,“ objasňuje Richard Kraus.

Celá situace má ještě jeden háček – Portheimka byla mimo jiné dějištěm četných koncertů a výstav, které rádio pořádalo. 1. června se měl v těchto prostorách konat koncert Pražského jara. Stanice až do poslední chvíle čekala na rozhodnutí. Poté, co k žádnému nedošlo, informovala ředitele Pražského jara, že koncert je v ohrožení – rádio není schopno zajistit bezpečnost celé akce. Bude to tedy poprvé v historii, co odpadne koncert Pražského jara.

Jak se situace vyvine, ukáže až čas. Vila Portheimka je kolaudována jako nebytové prostory a ten, kdo má nájemní smlouvu, má přednostní právo na privatizaci. Ta čeká Smíchov každým dnem, proto se můžeme nechat překvapit. Bude v prostorách bankovní dům, finanční úřad nebo jakákoli jiná lukrativní organizace? To je přece jedno, hlavně že to nebude rádio.

Horší je, že v této situaci nemůže nikdo pomoci. Když zemře rádio (což se snad v případě Classicu nestane, protože složení zbraní není podlehnutí, ale jen zabezpečení klidného chodu rádia), ti, kdo ho poslouchají, chvíli litují, ale záhy přeladí na jinou stanici, která vysílá podobný program. To ale posluchači Classicu udělat nemohou (zbývá jen veřejnoprávní Vltava). Ti mohou jen doufat, že přesun proběhne bez problémů.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .