Rádiá v Německu vysílají skrytou reklamu i nevědomě

Německá iniciativa Fair Radio úspěšně odhaluje další nekalé praktiky v éteru. O Apelu z Tutzingu jsme nedávno psali. Iniciátoři chtějí očistit éter od nekalých praktik. Odhalují proto jednotlivé případy, na které upozorňují na svých webových stránkách. Teď se jim daří i medializovat tyto výsledky pro širokou veřejnost.

Německá iniciativa FAIR RADIO pokračuje v odhalování případů podvodů v německých rádiích. S pomocí iniciátorů FAIR RADIA poukazuje na nekalé praktiky některých rádií veřejnoprávní televize ARD. Ta minulé pondělí odvysílala reportáž o tom, jak se za redakční obsah vydává materiál dodaný PR-agenturou. Nejde jen o skrytou reklamu, ale skoro o propagandu, domnívají se členové iniciativy. Příspěvek totiž vychvaluje reformu zdravotnictví.

Řada rádií tyto příspěvky vysílá zdarma. Takže nejde o státem placenou propagandu, ale spíš o lenost či omezené možnosti jednotlivých rádií. Ta si jednoduše z internetu stáhnou hotové reportáže, ke kterým by se jinak dostávala velmi složitě.

Protože některé praktiky, kterých se rádia dopouštějí, už hraničí s nezákonným jednáním anebo dokonce existuje podezření, že jsou nezákonné, podává už i iniciativa stížnosti k mediálním úřadům. Některé stažené příspěvky neslouží k propagaci nějakých politických kroků, ale k zviditelnění určitých služeb nebo zboží. Když se tyto reportáže vydávají za redakční obsah, jde už logicky o skrytou reklamu. Letos 3. července proto FAIR RADIO podalo stížnost u Spolku mediálních rad SRN (ALM). Stížnost se týká několika rozhlasových stanic, které měly porušit §7 odst. 3 německého mediálního zákona tím, že nedostatečně oddělily reklamu od redakčního obsahu.

Iniciativa FAIR RADIO přijala s velkým nadšením zprávu z Velké Británie o pokutě pro síť rádií, která podváděla s tajemným zvukem. Iniciativa ale sleduje všechny nepravosti, které se dějí v rádiích. A tak kromě odhalování skryté reklamy a podvodů při soutěžích se snaží i o medializaci těchto nepravostí pro širokou veřejnost. Nedávno proto iniciativa kritizovala příručku Mediennutzerschutz (Ochrana uživatele médií), kterou vydala mediální rada Severního Porýní Vestfálska. V té totiž nebyly uvedené praktiky, kterými své posluchače klamou rádia.

Tématu příspěvků od PR-agentur, které jsou vydávány za redakční obsah, se budeme brzy věnovat v samostatném článku.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .