Pýcha: Limonádový Joe vysílá dál!

radiotv22Rádio Limonádový Joe vysílá i nadále, ačkoliv jej opustila skupina moderátorů v čele s Dušanem Všelichou. Za předem promyšlené ekonomické poškozování považuje však předseda představenstva společnosti …Ředitel Rádia Limonádový Joe a předseda představenstva Barrandova FM Miroslav Pýcha v exkluzivním rozhovoru pro Svět namodro.

Rádio Limonádový Joe vysílá i nadále, ačkoliv jej opustila skupina moderátorů v čele s Dušanem Všelichou.
Za předem promyšlené ekonomické poškozování považuje však předseda představenstva společnosti Barrandov FM a současný ředitel Rádia Limonádový Joe Miroslav Pýcha čtyřleté působení šéfa moderátorů této recesistické stanice Dušana Všelichy. Moderátoři včele s Všelichou alias Ovarem Šerifem minulý týden náhle opustili stanici a hledají pro své působení jiné rádio. V čem byl hlavní problém a jaké je pozadí za celou kauzou, jsme se zeptali právě nynějšího ředitele Rádia Limonádový Joe Miroslava Pýchy.

Minulý týden opustili Rádio Limonádový Joe všichni moderátoři. Proč?

Ten problém má své kořeny už v roce 1996, kdy vzniklo i toto rádio, nebo – lépe řečeno – do něj přišla nová skupina pod vedením pana Všelichy. Pan Všelicha je člověk, který je určitě tvůrčí, má programové nápady, to mu v žádném případě nechci ubírat, a soustředil na sebe skupinu moderátorů, kteří mají také svoji image. V té době však byl kromě toho také odpovědným zástupcem firmy, která vlastní licenci (Barrandov FM, pozn. redakce) a měl za úkol starat se o její prosperitu.

V tom je podle mého názoru hlavní problém jak pana Všelichy, tak vlastně celého rádia. Tato stránka věci byla naprosto podceňovaná, na což jsem přišel loni na podzim při svém nástupu do této firmy. Na veřejnosti to bylo prezentováno ale tak, že Barrandov FM je jakýsi problematický subjekt a člověk, který byl v jeho vedení a měl za úkol se o všechno starat, se od něj jaksi distancoval. Tak se zrodil problém, který se linul celou historií této stanice a dnes dospěl do nějakého stavu, kdy jsme se rozešli na základě naprosto odlišného názoru na to, co to je rádio.

Já beru rádio jako jakýkoliv jiný druh podnikání a je to o tom, že nějaká společnost nebo právnická osoba kromě plnění samotného podnikatelského záměru musí platit daně, musí dodržovat zákony a k tomu vysílá nějaký program, který je zajímavý. Myslím si, že tento problém provozovatele a programového tvůrce vnímám správně a pan Všelicha a možná i někteří jeho kolegové to vnímají zase tak, že to rádio je jejich. To není pravda. Tady byl majitel – akciová společnost, která do toho dala peníze – a oni měli za úkol vytvořit program, který za nějaké přechodné období, jako to je to u každého rádia, začne vydělávat a produkovat peníze jak pro platbu jednotlivých moderátorů, tak pro majitele licence. To se nikdy nestalo.
Za poslední dva roky se nashromáždilo několik dokumentů o tom, že rádio nevykazovalo téměř žádné příjmy a několik dokumentů, v nichž pan Všelicha svaluje vinu vždycky na někoho jiného. Šlo buď o Barrandov FM nebo tam byly nějaké jiné překážky, špatné technické zázemí, apod. Takže je to o tom, že neexistovala rovnováha mezi programem a ekonomickou a organizační částí stanice. Tým pod vedením pana Všelichy upřednostňoval na 110 procent pouze program a pouze image a ve finále za poslední období mohu říci, že ta image, která vznikla a která je samozřejmě dobrá, protože v ní účinkovali i známí herci, daleko přesáhla obsah ranního vysílání. Ta ranní show byla poslední dobou bez nějakého nápadu a byla unavená.Stejná zábava se nedá dělat celé čtyři roky po sobě. Nebyl tam žádný posun, bylo to stále o tom, že my jsme pořád stejně dobří a to okolí nás nevnímá, nerostou nám čísla poslechovosti, a tak ta vina byla vždycky hledaná někde jinde.

Neobáváte se toho, že porušíte licenční podmínky tím, že vysílání Limonádového Joa má ze dvanácti procent tvořit právě mluvené slovo a vy teď nemáte ani jednoho moderátora?

Licenční podmínky… Já bych ještě řekl toto: Projekt Rádia Limonádový Joe nenapsal pan Všelicha, ten jej pouze naplnil a dá se říci, že trošku jiným způsobem, než byl napsán. Za celou dobu jeho existence, kdy byl pan Všelicha zodpovědný kromě jiného i před zákonem a před Radou pro vysílání, nedodržoval licenční podmínky, které se týkaly právě obsahu mluveného slova a dramatických pořadů. Ty se měly vysílat dopoledne i odpoledne. Já jsem ho na tuto skutečnost po svém příchodu upozorňoval, je zde dopis Rady, který upozorňuje na nedodržování licenčních podmínek, tj. poměru mluv. Slova za sledované období v letech 1997, 98 a 99, tedy v období, kdy měl 100% kompetence bývalý ředitel. Já jsem do rádia přišel až koncem roku 1999.

To znamená, že jste například požádal, aby se zvýšil poměr mluveného slova?

V každém případě jsem to požadoval. Navrhoval jsem, aby byly nějaké další pořady, nemluvě o tom, že principielně je to zase rozhlasová, nebo spíše ekonomická záležitost. Pokud existuje jakýkoliv moderátor v jakémkoliv rádiu, tak je věcí provozovatele – odpovědné osoby – aby jeho výstup zpracoval tak, aby se jeho produkt se dal použít třeba i několikrát – zrovna tak, jako to dělá Český rozhlas, jako to dělají všichni broadcastři. Když se natočí zpravodajství, vysílá se ráno, pak se doplňuje a vysílá se jeho repríza, třeba třikrát, čtyřikrát denně.

Například tímto momentem by bylo možné bez problémů a za minimální náklady splňovat licenční podmínky. Tento návrh byl ale ze strany pana Všelichy odmítán. Barrandov FM má jako držitel licence práva na veškeré produkty, které tam moderátoři nechali. Nicméně, z jejich strany zazněl požadavek, aby to byli oni, kdo bude rozhodovat o tom, jak se budou tyto pořady stříhat a eventuelně reprízovat.

Podle pana Všelichy byl problém i v tom, že Barrandov FM zdržoval platby mezd a moderátoři dávali výpovědi kvůli tomu, že nedostávali peníze za svou práci – jako například Jiří Macháček, který odešel jako první už letos na jaře.

Já jsem s panem Macháčkem několikrát mluvil. Ten odešel, protože stávková pohotovost tohoto týmu existuje řekněme už od jara. Mohu říci, že vznikla tím, že jsem učinil jedno nepopulární opatření, a to že jsem snížil plat panu Všelichovi a zároveň i sobě. To je velmi nepopulární věc. Od toho momentu vznikly problémy. Podotýkám, že malé rádio tak, jak já znám všechny provozovatele, si může vyplácet odměny a mzdy pouze takové, na které si vydělá, a ne tak tomu bylo na Barrandově FM. Když jsem tam přišel – pokud bych to chtěl porovnat – leckterý generální ředitel velkého celoplošného média by mohl závidět plat, který tady byl. To byl taky jeden z důvodů, proč některé věci stály. Ještě bych zdůraznil – Barrandov FM má samozřejmě svého majitele…

… To je kdo?

To je AB Barrandov. Tam jsou sice takzvaně neprůhledné vlastnické vztahy, jak se často v médiích říká, nicméně pokud já např. jsem předsedou představenstva společnosti Barrandov FM, tak mám za úkol bránit a hájit práva majitele, ať je to kdokoliv. A to samé měl přede mnou můj předchůdce. Nemůžu se vymlouvat na to, že nevím, jak se majitel ten dohodne s tamtím a kdo přijde – já mám pořád stejný úkol, mám manažerskou smlouvu. Měl jí i pan Všelicha a na základě ní měl jednoznačně dělat určité věci a ne přemýšlet o tom, kdo kdy koho prodal.

A to měl možnost dokázat a nemusel se vymlouvat na to, až se Barrandov rozhodne, komu to prodá. Čili vznik těch problémů byl v tom – a to je předmětem současného šetření – jakým způsobem se neplatilo nejenom některým autorům, ale taky jak vyřešit dlouhodobě trvající špatnou ekonomickou situaci společnosti. Osobně se domnívám, že odpovědnost za stav padá na minulé vedení, to znamená na to, které tam bylo od roku 1996.

V médiích se zmiňuje, že Limonádový Joe se už tři roky utápí v dluzích. Můžete říct, v jakých řádech se tato ztráta pohybuje?

To vzniklo tak, že jednotliví moderátoři včetně pana Všelichy odmítali reklamu ve vysílání. Dokonce jsem od nich dostal jakýsi požadavek, aby v ranním vysílání nebyla reklama vůbec. Z důvodu, že reklama ruší jejich ranní show a pokud chtějí mít nějaký dramatický výstup a do toho mají muziku, tak ta reklama jim to rozbíjí. Dá se to pochopit. Nicméně oni nejsou schopni pochopit, že reklama je jediným zdrojem příjmu. S tímto vnímáním skutečnosti a provozu vysílání je pochopitelné, že od vzniku tohoto rádia zde docházelo k dotacím ze strany majitele a tady bych viděl já jedinou chybu – i když nechci mluvit do kompetencí majitele – že majitel měl přestat s těmi dotacemi mnohem dříve, nežli se tomu tak stalo.

Každý projekt nového rádia, ať už vzniká na zelené louce, nebo jako v tomto případě navazuje na dřívější stanici (u Limonádového Joa předcházelo Rádio Golem), je o tom, že vstupní investice musí být na pokrytí základních potřeb k vysílání a rozjetí programu a lidí a následně po prvním roce vysílání musí přijít ekonomický zvrat, který ty základní investice majiteli začne vracet a v podstatě během těch tří čtyř roků se dá říct, že by to rádio mělo navrátit všechno. Tady to bylo o tom, že se ten provoz neustále dotoval a pan Všelicha v materiálech, které jsem měl k dispozici a byly z loňska, předloňska a předpředloňska vždy zdůrazňoval, proč ještě nenastal ten okamžik zvratu.

Problém je v tom, že pojetí toho rádia tak, jak je úzce zaměřeno, lze provozovat v ekonomicky soběstačném stavu. Nebude to o tom, že by si majitel přišel na velké peníze a stal se z něj bohatý úspěšný člověk, ale určitě to lze provozovat tak, že si ta společnost vydělá minimálně na svůj provoz a nějaký nadstandard, aby došlo k vyplacení všech mezd a autorských poplatků. Mimochodem, dojděte se zeptat na zkušenosti s panem Všelichou na OSU, na Intergram a na jiné instituce a třeba i klientů, se kterými měl pan Všelicha dohody. On se teď staví do pozice, kdy jako velice dobře placený manažer, který čtyři roky pracoval u naší firmy, si po odchodu z funkce svolává tiskové konference a do médií prohlašuje, že on je ten pravý a že majitel licence je špatný. Já myslím, že je na tom scénáři je něco špatně. On byl placený za to, aby chránil zájmy majitele a ne proto, aby ho po svém odchodu poškozoval a špinil.

Ale zpátky k vaší otázce. V době, kdy já jsem přišel do Barrandova FM, byl velký skluz co se týče plateb všem různým stranám včetně plateb jednotlivým moderátorům a DJ-ům Zde je potřeba zdůraznit, že se nelze divit rozladění některých moderátorů, že nedostali honoráře za svoji práci. Koncem prosince jim byly uhrazeny některé starší závazky, neboť to umožnily příjmy za reklamu, které dorazily koncem roku. Bohužel od začátku roku do rozpočtu rádia nedorazily téměř žádné zdroje, ze kterých by bylo možné uhradit honoráře moderátorům. Někdy na začátku jara byla podepsaná smlouva s Radionetem jako jednou z národních reklamních agentur aby se zdroje příjmů rádia zvětšily a to je v současné době zdroj příjmů, který společně s nějakou tou lokální reklamou drží rádio nad vodou. Ale v době, kdy vznikly tyto závazky vůči některým moderátorům, byly příjmy z lokální reklamy téměř nulové. Koncem dubna jsem, jako jediné co jsem pro moderátory mohl udělat, napsal něco na způsob uznání dluhu – tj. potvrzení, že za určité období má vůči nim Barr. FM závazek. Věřím, že odsud může pramenit určitá hořkost u moderátorů, ale v ekonomických možnostech nebylo a dosud není některé tyto závazky pokrýt.

Když to tedy vezmeme řádově, jaký je teď celkový dluh provozovatele Rádia Limonádový Joe?

Ono se o tom těžko mluví, když zastupuji majitele a provozovatele. Jsou dluhy nebo závazky z obchodního styku a jsou dluhy v rámci vnitropodnikové struktury. Ty vnitropodnikové dluhy vznikaly od roku 1996, kdy se půjčovalo na vlastní zahájení provozu do doby, než začne Limonádový Joe vydělávat. Ta doba ale vlastně nikdy nenastala. Já bych nerad toto specifikoval, ale není to rozhodně málo.

Mladá fronta Dnes minulý pátek napsala, že Barrandov FM se nachází v konkurzu. Je to pravda?

Myslím, že to tam takovým způsobem řečeno nebylo. Já jsem si ten článek četl a nerad bych se k této záležitosti vyjadřoval.

Jsou tu další dvě firmy: JOE PR a JOE Media. Druhá vznikla v době, kdy jste nastoupil do čela představenstva společnosti Barrandov FM. Co to je za společnost a jak souvisí s Rádiem Limonádový Joe?

Společnost JOE Media byla založena jako nový partner Barrandova FM, v době, kdy jsem vstoupil do firmy Barrandov FM s úmyslem investovat. Vycházel jsem z toho, že všechny nebo většina lokálních rozhlasových stanic mají držitele licence a pak nějakou, řekněme obslužnou společnost – ať už reklamní agenturu nebo agenturu produkující nějaké části vysílání. Tento princip tady nebyl má svoje výhody a já podotýkám, že pro provoz malého rádia už z principu není vhodná forma akciové společnosti. Tak to ale vzniklo v minulosti, a s tím se již nedá nic dělat.

JOE Media měla být firmou, která by zajišťovala pro Rádio Limonádový Joe reklamu. Jak jsem říkal, před mým příchodem tam příliš reklamy nebylo. Existovala sice smlouva se společností Hera, ale ta byla podle právních konzultací nevýhodná pro provozovatele. Cílem vzniku této nové reklamní agentury bylo zastřešení obou firem: držitele licence a reklamní agentury s tím, že by tyto dvě společnosti měl pod dohledem majitel, nebo – řekněme – nový akcionář a mohl obě tyto společnosti ovlivňovat a měl k nim naprosto jasný a průhledný přístup.

To se nedá určitě říct o společnosti JOE PR, která svým způsobem parazitovala na společnosti Barrandov FM, neboť tam některé věci, které byly výhodné, skončily na JOE PR a úkolem Barrandova FM bylo zaplatit je. To je myšleno velice obecně, a nechci se k tomu dál vyjadřovat. Nicméně jsou to věci jasně popsatelné a myslím, že to někdo bude v dohledné době řešit. Hodlám také nechal na právnících, aby přehodnotili některé kroky, které nyní podniká pan Všelicha.

Jak to bude se značkou Limonádový Joe? Tu má myslím zaregistrovanou AB Barrandov. JOE PR už podle názvu navazuje na Rádio Limonádový Joe. Budete se nějakým způsobem bránit proti tomu, aby pan Všelicha a jeho tým používal název Limonádový Joe?

Ano, v každém případě je majitelem AB Barrandov, tam jsou autorská práva a existuje na to smlouva. AB Barrandov může, pokud bude mít o to zájem, tuto známku prodat. Ale určitě je to o tom, že jak Rádio Limonádový Joe, tak logo a všechny ostatní náležitosti JOE PR velmi dlouhou dobu používá podle mého názoru neoprávněně.

To znamená, že i webové stránky zůstávají Barrandovu FM. Jak je to vlastně s Velmi jemným klubem Rádia Limonádový Joe? Jaký má – a jestli vůbec má – vztah k Barrandovu FM?

Na to, komu patří stránky rádia se zeptejte pana Všelichy, on Vám jistě rád zodpoví komu tyto stránky patří a proč tomu tak je. Aktivity, které prováděl pan Všelicha, jako je Velmi jemný klub, jsou příkladem svým způsobem velmi dobré blamáže v tom slova smyslu, že je to velmi dobré promo pro rádio. Každý si říká, vy máte Velmi jemný klub, vy máte takové a takové věci. Ve finále to, co jsem stačil zjistit a posléze jsem se tomu přestal věnovat, protože to považuji za ztrátu času, jako že provozovatel Velmi jemného klubu používá loga rádia a má tam vlastně motivy související s rádiem, právně nemá se společností Barrandov FM jako držitelem licence vůbec nic společného. Dá se říci, že Barrandov FM kromě pověsti, která okolo toho je a je velmi sympatická, z toho nemá vůbec a naprosto nic. V počátcích vzniku v.j. klubu však zde byla jistě rozsáhlá reklamní kampaň, která určitě pomohla na nohy nově vznikající restauraci – v.j.klubu.

V Mladé frontě tvrdíte, že už máte nějaké nové moderátory a herce, kteří by mohli případně nastoupit do Rádia Limonádový Joe. Můžete říci, kolik jich je a případně někoho jmenovat?

Zatím určitě ne. Abych pravdu řekl, na situaci, že někteří moderátoři odejdou, nebo že pan Všelicha s panem Kužílkem odejdou, jsem byl připraven. Byl to jejich dlouhodobý cíl – když to řeknu podle klasického českého scénáře – vybudovat za cizí peníze svoji image a s touto image, pokud jim ještě dlouhou dobu vydrží a budou ji nějakým způsobem medializovat, si přijít na Radu pro vysílání, aby si získali licenci sami pro sebe a zbavili se dluhů, které za svoji činnost vytvořili.

U nových tváří bych zatím nerad specifikoval, nicméně se na to připravuji od této doby a nechte se překvapit. V každém případě moji současnou situaci ten odchod ulehčil v tom slova smyslu, že dnes budu schopen v podstatě jak dodržovat licenční podmínky, tak i podmínky, které jsou v projektu programově dány. Což si myslím, že s panem Všelichou nebylo možné, protože s ním nebyla možná dohoda. Já mám od nich například návrh na spolupráci, který byl diktátem ze strany JOE PR a dokonce mi nedovoloval ani vysílat reklamu bez konzultace s ním.

Takže vztah JOE PR k Rádiu Limonádový Joe a k Barrandovu FM byl typu servisní organizace, která zajišťovala dejme tomu živé vysílání a reklamu?

Určitě ne. Poslední pokus o spolupráci vzniknul na jaře tohoto roku, kdy se většina moderátorů soustředila ve společnosti JOE PR. Ta má svoje další aktivity a s touto společností jsme podepsali krátkou smlouvu o dodávání programu – ale pouze krátkodobou, tj. přes léto. Bylo to v době, kdy pan Všelicha ukončil pracovní poměr k Barrandovu FM, tedy k 30. dubnu. To znamená, že 30. dubna byla podepsána smlouva, že JOE PR zabezpečí tři ranní hodiny vysílání. Podotýkám, že oni to vnímají tak, že to je 100 procent vysílání, ale vysílání není pouze o třech hodinách ranního bloku. Spolupráce s týmem moderátorů je zajímavá image pro rádio, té nic neberu, ale je mnoho dalších věcí, které nesouvisí s ranním moderovaným blokem, ale s praktickým provozem čtyřiadvacetihodinového vysílání.

Když se na jaře objevily první informace o problémech mezi moderátorským týmem Limonádového Joa a Barrandovem FM, týdeník Strategie napsal, že do Barrandova FM chce vstoupit jistá společnost Libreto, ve které je zastoupen i bývalý pražský primátor Jan Koukal. Ta samá společnost pak měla zajistit pro rádio – ve spolupráci s pražským dopravním podnikem – dopravní zpravodajství z metropole.

My jsme s panem doktorem v minulosti hovořili o různých projektech a jedním z nich byl i projekt lokálního rádia. Já sám jsem delší dobu usiloval o získání nové licence pro vysílání, avšak získat novou licenci k vysílání v ČR v současné době je téměř nereálné, proto, když se naskytla příležitost vstupu do rádia Lim Joe, jsem vstoupil na post ředitele a předsedy představenstva, abych připravil společnost v již velmi komplikovaném ekonomickém stavu pro vstup strategického partnera. Pan doktor Koukal zde měl jisté záměry – v tom slova smyslu, že by se ve vysílání mohlo objevit například i dopravní zpravodajství, které by bylo určitě zajímavé a dalo by se zpracovat zajímavou formou. Na každé rozhlasové stanici se snaží, hledat a udržet posluchače a nedovolit jim, aby odešli na jinou stanici a zde na tomto rádiu to nikdy nebylo. To znamená, že pokud ráno – a to není jenom názor můj, ale i některých zaměstnanců – se tam neobjeví určité informace, tak dříve nebo později ten posluchač, který poslouchá naši ranní show nebo cokoliv jiného, si přeladí na jinou stanici, aby se něco dozvěděl. My jsme měli něco takového připraveného, dokonce i ve formě dohody, ale nebyla jakákoliv šance se s panem Všelichou domluvit. Protože s tím, co nepřinesl on, se pan Všelicha nemohl nikdy ztotožnit.

Jak to bude s hrou o dům, která na Rádiu Limonádový Joe běží od počátku letošního roku a na kterou stanice stále ještě vysílá upoutávky?

Sám nevím. Určitě to taky nechám prověřit, tento týden mám konzultaci s právníkem. Já jsem byl vždy ke hře o dům velmi skeptický, protože vždy to, co je velmi složité, je zároveň neprůhledné a to, co je neprůhledné a složité, může skončit jakkoliv a vždy to můžu zdůvodnit, proč to tak je. To je podle mě taky strategie pana Všelichy, protože se bude vždycky ohánět tím, že na Barrandově byly neprůhledné vlastnické vztahy, a proto se choval tak, jak se choval, ale není to tak.

Zrovna tak hra o dům je složitá. Ti posluchači, kteří se toho nějakým způsobem účastní, se soustředili do určité skupiny. Když ta hra začínala, a bylo to krátce po mém nástupu do firmy, jsem řekl: Byl bych rád, kdyby ten dům – pokud se ho vůbec podaří postavit – neskončil v rukou některého ze tří stálých posluchačů, kteří do rádia volají. Doufám, že to tak skutečně nedopadne.

Neobáváte se nějakých projevů občanské neposlušnosti stálých posluchačů ranního vysílání? Pokud vím, tak se k něčemu chystají.

Je to možné. To je problém přípravných akcí ke zviditelnění pana Všelichy a pana Kužílka, kteří určitě použijí své stálé posluchače, kterých tam telefonovalo za poslední období zhruba patnáct. Pro mě osobně to bylo velmi únavné a svým způsobem mi to i vadilo – a tím se v žádném případě nechci dotknout posluchačů – pokud se v tom vysílání objevovali pořád jedni a titíž telefonisté a to po dobu minimálně jednoho roku až dvou let. Svým způsobem to pro mě jako provozovatele i posluchače znamenalo, že Rádio Limonádový Joe nikdo jiný neposlouchá. Tam žádná obměna lidí, kteří tam zavolali, nebyla a někteří moderátoři se mezi těmito posluchači sami uspokojovali navzájem, jak je to všechno v pořádku. Nicméně bych od vás rád slyšel, pokud máte ty informace, co se chystá…

Tak to se asi dozvím dnes večer, protože mám s některými posluchači sraz a taky se budu ptát. Nicméně deník MF Dnes psal ještě o tom, že je možné, že celá věc bude mít dohru u Rady pro vysílání. Myslíte si, že to dojde až tak daleko?

Rada pro vysílání je určitě orgánem, který rozhoduje co se týče jak sporů, tak třeba licencí. Já bych chtěl podotknout to, a možná se budu opakovat, že by mi přišlo nešťastné, pokud skupina vedená člověkem – a existuje zde dostatek materiálů ze strany AB Barrandov, to znamená majoritního vlastníka provozující společnosti – který vysaje společnost a ekonomicky ji postaví do velice svízelné situace, prohlásí, že majitel je vlastně špatný, neprůhledný a ošklivý a půjde na Radu říkat: Prosím vás, já jsem ten, který to má dostat. Být v Radě, velice bych se rozvažoval, zda bych dal licenci subjektu, který prokazatelně ekonomicky rozvrátil společnost Barrandov FM.

Samotnou aktuální mystifikací p. Všelichy je vyvolat ve veřejnosti dojem, že rádio jeho odchodem a odchodem moderátorů skončilo. Podotýkám není tomu tak, rádio vysílá svůj program i nadále a já se těším až budu v blízké budoucnosti moci představit posluchačům a veřejnosti program nový, který věřím osloví nejen bývalé stálé posluchače, ale i posluchače nové.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .