Proglas: Poslechovost pro nás není prvořadá

Křesťanské Radio Proglas získalo v loňském roce od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání licenci na vysílání na kmitočtové síti České Budějovice – Tábor – Písek. Proč se zahájení vysílání tolik zdrželo? A co nového Proglas do regionu přinese? Na tato témata jsme si povídali s ředitelem Radia Proglas Martinem Holíkem.

Proč trvalo spuštění tří nových vysílačů tak dlouho?

Protože se jedná o kmitočty „nalezené“ někým jiným. Potíže jsou obdobné těm, které mají vítězové řízení o námi „nalezené“ kmitočty, koordinované například na věž kostela. Broadcasteři to znají.

Jakým způsobem na nových kmitočtech vysíláte?

České Budějovice a Písek přebírají bez odpojování naše současné vysílání, vysílač Tábor se přepíná ve všední den od 6 do do 9 a od 16:55 do 19h, v sobotu od 12 do 14 a od 16 do 18h, v neděli pak od 8 do 9, od 12 do 14 a od 16 do 17h na vysílání BBC.

Jsou to vaše vlastní vysílače nebo jen pronajaté?

Naše vlastní.

Jaké jsou vaše další plány ohledně pokrytí nových oblastí?

Pásmo FM je vyčerpáno, na Radě leží několik našich žádostí o nízkovýkonové vysílače, některé leží asi ještě na ČTÚ. Některé z nich budou snad nabídnuty veřejnosti v licenčních řízeních v podobě malých kmitočtových sítí, o osudu
některých nám není nic známo.

Zúčastníte se licenčního řízení o libereckou síť?

Ne.

Jak hodnotíte vaše výsledky poslechovosti? Máte nějakou metu, kam byste je chtěli dostat?

Poslechovost nekomerčního subjektu není prvořadým kritériem, důležitější je spokojenost stávajícího posluchače, a ta je dle dopisových a dalších
zpětných vazeb slušná. Koho by však nemrzelo stálé omezování dosahu vysílačů v oblastech s nezaručeným pokrytím? Než uvedeme do provozu dokrývač, ztratíme zhruba totéž území jinde. Pláčeme stejně jako ostatní broadcasteři,
ale co je to platné?

Hodláte se nějak podílet na zavádění digitálního vysílání u nás?

Usilujeme aktivně o smysluplnou účast v digitalizaci a RRTV to ví.

Kterou technologii preferujete?

Tu, která má všeobecnou šanci na ekonomické udržení, nyní je to ovšem politikum. Jistým zklamáním je všeobecná ignorace pro rozhlas vyvinuté technologie DAB-T. Technologie DVB-T však má za stávajícího trhu reklamy a dalších prvků mediálního trhu větší šanci uspět. Mám na mysli i ochotu prodejců a obyvatel prodávat a nakupovat nové „škatule“.

Plánujete nějaké programové novinky?

Programové novinky se v Proglasu týkají spíš obsahu než rubrik. Nicméně – například nedávno jsme změnili rozložení 27minutových příspěvků z našich regionálních studií tak, že to které regionální studio už nemá pevný čas v jistém dni jako dosud, ale podle aktuálnosti zařazujeme jejich příspěvky do pořadů: Živý kraj, Osobnost kraje, Příběh z kraje. Podobně velmi sledované živé nebo předtočené koncerty Milana Tesaře Jak se vám líbí…, zařazované
ve všední den od 19:15, už nejsou vyhrazeny jednotlivým žánrům podle dne v týdnu, ale jsou pružně „přidělovány“ těm, kdo jsou zajímaví, tomu, kdo vydává nové CD a podobně. Podrobnosti najdou zájemci na www.proglas.cz.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .