Politické strany v Německu smějí vlastnit rádia

Zatímco u nás má KSČM svoje internetové rádio, německá sociální demokracie měla v minulosti dokonce podíl na terestrické stanici FFH. Toho se ale vzdala po novelizaci hesenského mediálního zákona. Ústavní soud teď po žalobě sociálních demokratů rozhodl, že novela byla protiústavní a dala SPD za pravdu. Sociální demokracie je jedinou německou stranou, která má podíl v médiích.

Malé podíly v soukromých rádiích

Německé politické strany smějí mít malé podíly v soukromých rádiích. Nedávno o tom rozhodl Spolkový ústavní soud v Karlsruhe. Nesmí ale mít vliv na skladbu programu. Strany zároveň musí informaci o vlastnictví určitého podílu dát k dispozici veřejnosti. Spolková země Hesensko proto bude muset změnit svůj zákon o soukromém vysílání, který v roce 2002 novelizovala. Novela, která zákon sladí s tím, co si žádá ústava, musí být do poloviny příštího roku.

Na to, že zákon nevyhovuje ústavě, se přišlo po žalobě frakce SPD v Bundestagu. Novelu přijala v roce 2000 tehdejší koalice CDU/FDP. Firmy ovládané politickými stranami tak dostali zákaz držet podíly v rozhlasových a televizních stanicích. Mediální holding dd_vg, který ovládá SPD proto musel odprodat 2,34%, která držel v Hit Radiu FFH. SPD je jediná německá strana, která má podíly v médiích.

Zkratka dd_vg znamená Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH tedy Německá tiskařská a vydavatelská společnost s.r.o. Spojení se Sociálně-demokratickou stranou Německa SPD přiznává hned v úvodu svých webových stránek (viz www.ddvg.de). Dd_vg spravuje jako vnucený správce pro předsednictvo pokladník strany. Firma má různě vysoké podíly v řadě vydavatelských domů. Podílí se tak na Westfälische Rundschau, Cuxhavener Nachrichten, Neue Westfälische, Nordbayerischer Kurier, Frankfurter Rundschau, Sächsische Zeitung, Neue Presse Coburg a dalších. Má podíl i ve vydavatelské skupině Madsack v Hannoveru, vydavatelství učebního softwaru Tivola a organizaci ÖKO-TEST. Přes zmíněná nakladatelství má podíl v několika rádiích. Přímo má zhruba devítiprocentní podíl v Rheinland-Pfälzischer Rundfunk GmbH & Co. KG, která vysílá stanici RPR1.

Historie politiky a médií

To že sociální demokraté v Německu spoluvlastní některá média má dlouhou historii, která sahá až do devatenáctého století. Tehdy neexistovaly nadstranické noviny. Většina hájila zájmy určitého myšlenkového proudu nebo strany. SPD proto musela založit firmu, která by šířila její názory. V roce 1932 už síť sociálně-demokratických tiskovin obsahovala 130 titulů. V dobách vlády NS byly vyvlastněny. Po válce došlo k navrácení. Aliance ale nedala tiskoviny přímo do rukou strany nýbrž společnostem, které jí byly blízké. V důsledku konsolidací a z nich vyplívajících fůzí v šedesátých letech se podíly zredukovali a SPD se tak stala menšinovým vlastníkem. V roce 1972 pak vznikla jedna jediná firma Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH, která nyní podíly v jednotlivých médiích pro SPD drží.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .