Michal Zelenka: Expres v Mediaprojektu bude

radiotv22V srpnu budou poprvé zveřejněny výsledky nového průzkumu poslechovosti – Mediaprojektu. O tomto stěžejním průzkumu, který provádějí společnosti GfK a Median, jsme si povídali s prezidentem Asociace provozovatrlů soukromého vysílání a jedním z jeho duchovních otců Michalem Zelenkou.

Kdy byla podepsána smlouva o novém Mediaprojektu a na jak dlouho?

Podepsána byla 6. května 2003 a je na dobu neurčitou s poměrně krátkou výpovední dobou pro přesně vymezené případy.

Které firmy budou nový průzkum poslechovosti realizovat?

Mediaprojekt realizují již od 1. ledna 2003 Firmy GfK a Medián (abecední pořadí).

Jak jste s novým Mediaprojektem spokojeni na APSV? V čem spatřujete jeho výhody proti předchozímu, který zpracovávaly firmy TNSF, STEM/MARK a GfK?

APSV zastupuje v SKMO pouze ty stanice, které nejsou zastupovány na národním trhu a těch je tak málo, že spokojenost APSV nehraje žádnou roli. V SKMO se
momentálně zabýváme analýzou některých „kumulovaných odvozených ukazatelů“ a po čtvrtku budeme moci říci, zda jsme spokojeni. Oproti předchozímu
výzkumu má nový Mediaprojekt jednu obrovskou výhodu. Mediální data Mediaprojektu budou shodná s mediálními daty MML. To je jednoznačné posílení významu výzkumu „jedné měny“. Jednak proto, že nemůže dojít k rozdílným
prezentacím pro klienty a také proto, že se významná média nemouhou „ulít“ z financování koupí druhého produktu. Nesmíte zapomenout, že Mediaprojekt i MML jsou výzkumy, které slouží především reklamním klientům, buyerům a
agenturám.

Jake jsou hlavni rozdíly nové a staré metodiky průzkumu poslechovosti? Změní se počet respondentů nebo systém dotazování a podoba dotazníků?

Z uvedených věcí se u rozhlasu drobně změnily otázky. Ke spontánní odpovědi na otázku na nejposlouchanější stanici přibyla ještě otázka na znalost stanic a na stanici, která byla nejposlouchanější před rokem. K otázkám s dotazovací pomůckou „karta stanic“ přibyla možnost příjmu (což je vlastně „podpořená znalost“). Místo sledování „čtvrthodinového profilu včera aspoň 15 min.“ se dotazuje na „včera aspoň 5 min.“. Ubyla „zaváděcí otázka na
sledování rozhlasu v průběhu týdne. Ostatní (7 dní, bloky v průběhu 7 dní a čtvrthodinový profil včera zůstaly)

Budou ve výsledcich stejné veličiny jako dosud? Myslím tím DR (poslechovost včera), WR (poslochovost v poslednich sedmi dnech), Share (podíl na trhu), AQH (průměrná čtvrthodina v primetime) a ATS (průměrná doba poslechu).

Všechny známé veličiny zůstanou zachovány.

Bude stále jako hlavni veličina prezentován DR , když civilizovany svět dávno přešel na WR a AQH ?

SKMO už dávno preferuje WR jako potenciál a AQH jako veličnu množství posluchačů v primetimové průměrné čtvrthodině (6 – 19,00). DR se asi hodí novinářům a proto jej prezentují i stanice.

Z jakeho důvodu nebyly k dispozici data za prvni čtvrtleti 2003, když při poslední změně metodiky tato ostrá data zveřejněna byla?

Rozhodli jsme se tak proto, že nám tento výstup způsobil hodně problémů s validitou dat. Shodli jsme se na tom jak s printy, tak s realizátory. Výsledky Mediaprojektu a MML vychází ve stejných intervalech a MML by tím pádem nemuselo mít dostačující vzorek, protože ne všichni respondenti
souhlasí se zanecháním velmi podrobného dotazníku a ne všichni, kteří s tím souhlasili, jej správně vyplní a předají.

Bude ve vysledcích srpnového Mediaprojektu Expresradio, které vystoupilo z APSV a zveřejnění si nepřeje?

Stálá pracovní komise Rozhlasové sekce SKMO se minulý týden shodla, že Mediaprojekt, stejně jako MML má popisovat trh úplně a proto v něm Expresradio zůstane. Je zde analogie s výzkumem politických preferencí. Výzkumná agentura by také nevyhověla politické straně, která si nepřeje ve výzkumu
být. Expres však nebude tzv. oprávněnou osobou, mající právo na výhody, které mají subjekty, jež výzkum financují (výstupy, primární data, speciální analýzy).

Nemáte pocit, že je čas přejít na elektronické měření poslechovosti? Pokud ne, tak kdy ten čas může nastat? Jaké jsou ohlasy ze zemi, kde již elektronicky měří?

Pocit mám a moc bych si to přál. Ono se to ale zatím jen zkouší a jen ve Švýcarsku a v Británii. Není dostatek přístrojů a i kdyby byl, výzkum by stál víc než televizní peoplemetry, protože je u rozhlasu třeba kvalitně
měřit regiony. V rozhlase se však v reklamě utratí 7x méně.

Jedna spekulace na závěr. Troufáte si odhadnout, zda nová metodika odhalí nějakou zásadní změnu celkového poslechu rozhlasu?

Neříkejme nová, ale doplněná. Zásadní změnu neočekáváme.

Děkuji za rozhovor.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .