Majitel Hellaxu odsouzen za daňové úniky

radiotv22Budoucnost opavského Radia Hellax je v ohrožení. Majitel jeho licence Pavel Hub byl totiž za daňové úniky odsouzen krajským soudem v Ostravě k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na pět a půl roku. Rozsudek ovšem dosud nenabyl právní moci, protože se proti němu Pavel Hub odvolal.

Zuzana Kubátová v severomoravské MF Dnes upřesňuje povahu Hubova trestného činu: „Podle soudkyně Lenky Čechové se Hub v roce 1995 jako majitel společnosti na zařizování interiérů Pasage Q dopustil trestného činu neplacení daně. Svému obchodnímu partnerovi Milanovi Dobiášovi tehdy vystavil dvě fingované faktury, obě na 1,125 milionů korun, čímž snížil daňový základ své firmy o dva a čtvrt milionu.“

Pavel Hub je podle internetového rejstříku firem jediným společníkem a jednatelem firmy HELLAX, s.r.o., která je majitelem licence Radia Hellax. Tato skutečnost může mít pro Radio Hellax neblahé následky. Vše ale záleží na tom, zda vrchní soud v Olomouci potvrdí rozsudek krajského soudu v Ostravě a rozsudek nabyde právní moci. Když nahlédnéme do nového mediálního zákona 231/2001 sb., nalezneme dva zajímavé odstavce, které podobné případy ošetřují.

  • §13 odstavec 3e) Žadatel o licenci splňuje předpoklady pro účast v licenčním řízení, jestliže nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně. Je-li žadatelem o licenci právnická osoba, vztahuje se tato podmínka i na fyzické osoby, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu.
  • §24 odstavec e) Platnost licence zaniká dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl provozovatel vysílání s licencí, který je fyzickou osobou, pravomocně odsouzen pro zvlášť závažný trestný čin nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku.

Pokud by byl rozsudek potvrzen, lze uvažovat takto. První odstavec hovoří jasně o úmyslém trestném činu a v platnost by vstoupil ve chvíli, kdy by chtěl Hellax požádat o automatické obnovení licence, tedy nejdříve za dva roky. Druhý odstavec už tak jasný není, Pavel Hub totiž není provozovatelem vysílání jako fyzická osoba, ale je jediným společníkem a jednatelem provozovatele – právnické osoby HELLAX, s.r.o.

Prezident APSV Michal Zelenka soudí, že licence Radiu Hellax odňata být nemůže: „Až bude ing. Hub pravomocně odsouzen (odvolal se), tak mu podle §12 s odvoláním na §13 nového zákona nemůže být prodloužena licence a nemůže se o
ni ucházet ani v řádném licenčním řízení. Do doby ukončení platnosti licence mu však Rada nic udělat nemůže, protože to není důvodem k odnětí licence.“

Jeho slova potvrzuje i místopředseda RRTV Petr Štěpánek: „Docela přesně celou věc, tedy rozdíl v držení licence fyzickou a právnickou osobou a další varianty
možného vývoje a z toho vyplývající dopady, popsal Michal Zelenka. Přesto jsou to zatím spekulace
poněkud předčasné. Pan Hub je v tuto chvíli z právního hlediska bezúhonný èlovìk, neboť rozsudek dosud
nenabyl právní moci. Rada proto nemá v jeho věci co řešit.“

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .